W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2013 - 2018 Veel belangstelling voor opleiding tot wadloopgids

Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Veel belangstelling voor opleiding tot wadloopgids


De cursisten bijeen te Lauwersoog.
Foto Facebookpagina St. Wadloopcentrum Pieterburen

dinsdag 26 januari 2016

LAUWERSOOG - De acht wadlooporganisaties in Groningen en Friesland zijn zaterdag 23 januari jl. gezamenlijk gestart met een nieuwe theorie-opleiding voor beginnende wadloopgidsen. Er hebben zich 23 cursisten aangemeld.

Volgens de initiatiefnemers zijn alle cursisten 'echte wadliefhebbers die hun passie voor het mooie Wadddengebied graag uitdragen'. De lessen worden gegeven aan de hand van een nieuw theorieboek.

Koos van der Maar heette de cursisten welkom in het kantoor van Stichting Wadloopcentrum Pieterburen te Lauwersoog. Daarna begon Dick Bouwmans de lessen met het onderwerp 'Eindtermen Wadloopgids', de vereisten waaraan een wadloopgids moet voldoen om veilig leiding te kunnen geven aan groepen wadlopers.
Aalbert Stuivenberg gaf aansluitend les in kaart en kompas hetgeen na de middag meteen in praktijk werd gebracht in het havengebied van Lauwersoog.

Op 6 februari a.s. is de volgende les, onderwerp is dan het getij. Radio Noord komt dan langs om een verslag te maken. Daarna volgen nog twee zaterdagen.

In het voorjaar en in de zomer kunnen de cursisten zich verder bekwamen. Onder leiding van gediplomeerde wadloopgidsen wordt de theorie dan in praktijk gebracht op het wad. Dit gebeurt door de wadlooporganisaties apart, iedere organisatie heeft zijn eigen opleidings-programma.

De belangstelling voor de cursus is zo groot dat de opleiding voorlopig is volgeboekt. Mogelijk wordt er najaar 2016 een nieuwe cursus gestart.