[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Waddenzee Nieuws

Waddenzee Nieuws 2017 - 2018

Extreme kokkelsterfte in de Waddenzee zomer 2018

dinsdag 11 december 2018

WAGENINGEN - Kokkels zijn in de periode van 25 juli tot 15 augustus 2018 massaal gestorven op de droogvallende platen in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. Wadlopers troffen o.a. bij Noordpolderzijl, Paesens Moddergat en op het wantij van Ameland massaal dode kokkels aan, het wad lag er bezaaid mee. Het rook er een tijdlang onfris naar rottend vlees. Bij bemonstering in de Waddenzee is gebleken dat ruim 60% van de kokkels van 2 jaar en ouder is gestorven.

Lees meer...

Boomstronk aangetroffen op oostoever Smeriggat ZW van Engelsmanplaat - augustus 2018

donderdag 30 augustus 2018

WIERUM Fr. - Begin augustus 2018 trof wadzeiler Margriet de Vos op de oostoever van het Smeriggat ten ZW van Engelsmanplaat een boomstronk aan.

Lees meer...

Veel TREIBER/DRIFTERS aangespoeld op dijk bij Eemshaven - update 18 juli 2018

woensdag 21 maart 2018, update woensdag 18 juli 2018

Op de dijk ten westen van de Eemshaven zijn de laatste dagen veel treibers/drifters aangespoeld. Rienk Dijkstra vond er ca. 180.

Lees meer...

Haven Noordpolderzijl weer bereikbaar voor wadvaarders

woensdag 6 juni 2018

NOORDPOLDERZIJL Gn - De haven van Noordpolderzijl is weer bereikbaar voor wadvaarders. De aanloopgeul (Vaarwater Noordpolderzijl) is gedurende de voorbije winter en voorjaar grondig geploegd. Zand en slib is zoveel mogelijk losgetrokken ...

Lees meer...

Sterke toename mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee in 2017

donderdag 8 maart 2018

WAGENINGEN - Uit recent monitoringsonderzoek blijkt dat het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor.

Lees meer...

Stand van zaken van de natuur in de Waddenzee - Living Planet Report NL 2017 van WNF

vrijdag 3 november 2017

ZEIST - Het Wereld Natuur Fonds WNF heeft het Living Planet Report Nederland 2017 gepubliceerd met daarin een interessante bijdrage over de natuur in de Waddenzee.

Lees meer...

Platte oesters gevonden in Waddenzee

donderdag 26 oktober 2017

TEXEL - De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten van Texel.

Lees meer...

Slikslee KNRM kan reddingsacties op wad vergemakkelijken

dinsdag 10 oktober 2017

LAUWERSOOG - Tijdens een oefening van de KNRM op Lauwersoog kregen de redders met drie calamiteiten tegelijk te maken. Ze werkten met de slikslee: een nieuwe vinding die reddingsacties op het wad kan vergemakkelijken.

Lees meer...

Voor het eerst negatieve effecten gemeten door gaswinning op Ameland

vrijdag 15 september 2017

AMELAND - De kwelders van Ameland zakken als gevolg van gaswinning. Er komt te weinig zand en slik op de kwelders om de bodemdaling door gaswinning volledig te compenseren. Dat is één van de uitkomsten van 30 jaar monitoring die op 14 sept. 2017 gepresenteerd werden.

Lees meer...

Nieuwe digitale editie Wolkenatlas verschenen

woensdag 5 april 2017

DE BILT - Voor het eerst in 40 jaar is er een nieuwe editie van de Wolkenatlas verschenen.

Lees meer...