W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home 6. Overheid Wadloopvergunningen 2023

Wadloopvergunningen 2023

Voorschriften bij de 5 wadloopvergunningen (Wadloopverordening 2023)Chiswick Eyot, Londen
Foto Menno de Leeuw

Alle (5) soorten wadloopverguningen zijn geldig tot 1 maart 2026. Daarna moeten de vergunningen worden verlengd. Ze zijn geldig voor een periode van 6 jaar. Volgens de provincie Friesland zijn er totaal ongeveer 300 vergunninghouders, mededeling 5 februari 2024. De vergunningvoorwaarden zijn gelijk aan de vergunningvoorwaarden op basis van de vorige Wadloopverordening 2019.

Vergunningvoorschriften
Voorschriften vergunning wadlooptochten georganiseerd
door wadlooporganisaties 2023

Voorheen A-vergunning
Voorschriften vergunning voor wadlooptochten
met maximaal 12 deelnemers 2023

Voorheen B-vergunning
Voorschriften vergunning voor solo-wadlopers 2023
Voorheen C-vergunning
Voorschriften vergunning lopen vanaf een schip in de Waddenzee
op droogvallende platen 2023
Voorschriften vergunning natuureducatieve tochten 2023
Voorheen Ontheffinghouders
Overzichtskaart gebieden natuureducatieve tochten 2023
Voorheen 'Ontheffingsgebieden'
26 aangewezen gebieden voor het mogen houden van natuureducatieve tochten
Voorheen 'Ontheffingsgebieden'. Incl.geografische coördinaten.
Tabel met uiterste vertrektijden Wadloopoversteken 2023

Meer info:

Wadloopverordening 2023
28 documenten