[email protected] 2.1

U bent in menu 2. Getij en Weer

Broodkruimelpad

Home Databank Wadden

Databank Wadden

met 'Wadden in Beeld' 2018, rubriek 3.

Werkt een link niet meer? Dan graag een bericht. Bedankt !


1.
2.
3.
4.
5.
6.
 (Wad)lopen
 WadWeten
 Wadden in Beeld
 Wad
 Weer
 Historische films

1. (WAD)LOPEN

1. De Postiljon van De Cocksdorp
Derk Schortinghuis, 1964
2. Lopen door en voor Brittannië
Derk Schortinghuis, 2015

2. WADWETEN

1. Zeesla
2. Onderzoek op wadlooproute Schiermonnikoog naar algen bij mosselbanken
3. Scheve kokkel - brakwaterkokkel
4. Microplastics in het Waddengebied
5. Nieuwe inzichten ontstaan Waddengebied
6. Mosselen en Oesters, een sterke combinatie
7. Riffen van schelpkokerwormen
8. De Slikslee in heden en verleden - Pek van Andel
9. Wadden en kwelders van de Doggersbank, ca. 8500 jaar geleden
10. Roestige rails op de kwelders bij Marrum en Hornhuizen
11. Zeegrasvelden in de Waddenzee tusssen 1869 en 1930
12. Getijverschillen van Den Helder tot Esbjerg
13. Scholeksters leren Japanse Oesters eten
14. Het Wad na de zondvloed van 1634
15. 'Killer' Amerikaanse ribkwallen bevolken de Waddenzee
16. Oude zeebakens in het Groninger landschap langs de Eems

3. WADDEN IN BEELD

1. Wadden in Beeld 2018
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
2. Wadden in Beeld 2017
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
3. Wadden in Beeld 2016
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
4. Wadden in Beeld 2015
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden

4. WAD

4a. Wadlopen

1. Nautin, informatie voor de pleziervaart
Eén website, toegang tot alle informatie, getij, weer, betonning, regelgeving enz.
2. Wadloopvergunning aanvragen
e.d. bij de provincie Friesland
3. Laatste uitgave Infobulletin Wadlopen, nov. 2007

4b. Archeologie, geschiedenis

4. 29 Verhalen van de Eems-Dollard kust
St. Verdronken Geschiedenis
O.a. Opkomst en ondergang van het eilandje Heffesant
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard
5. Verslag Project Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee
Saskia Mulder, 2015
Inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee (mogelijk)
aanwezige materiële maritieme erfgoed,
wrakken van schepen en van neergestorte vliegtuigen,
waar van diverse op wadlooproutes.
6. Archelogische vondsten Waddenzee melden
Zie ook www.machuproject.eu.
7. Handreiking buitendijks erfgoed
Informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de
ontstaansgeschiedenisvan het Noord-Nederlandse kustgebied en het type
cultuurhistorie dat langs de kust, buitendijks in en onder water kan
worden aangetroffen.
8. Geschiedenis van de Dollard
Pdf-editie van het in 2013 door de St. Verdronken Geschiedenis uitgegeven boek
'Stormvloed 1509 - Geschiedenis van de Dollard'
9. Handleiding voor het herkennen van oude natuur- en cultuursporen op het wad
en rondom de waddeneilanden
10. Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-1
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-2
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-3
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-4
Ing. R. Klinkhamer, 1987, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo
11. Stichting Verdronken Geschiedenis
Over o.a. het voormalige Groninger Waddeneiland Bosch,
de stormvloed van 1962
en vele andere interessante onderwerpen.
12. Geheugen van Nederland
Kleine, bijzondere fotocollectie
13. Rapport Allerheiligenvloed 31 okt - 1 nov. 2006

4c. Luchtfoto's, kaarten

14. BAG-viewer Luchtfoto's Waddenzee
Gedetailleerde en scherpe luchtfoto's van de Waddenzee bij laagwater.
Met de knop rechtsboven keuze uit kaarten en luchtfoto's.
15. www.satellietbeeld.nl
Recente satellietbeelden van NL
16. Nederlandse kust vanuit de lucht - Beeldbank Rijkswaterstaat
17. Duitse Wadden van boven
18. Topografische kaarten van NL
Gratis en legaal alle recente topografische kaarten 1:25.000 en 1:50.000 van NL
Top. kaarten NL 1:25.000
Top. kaarten NL 1:50.000
OpenTopo-rasterkaarten landsdekkend op 1600 pix/km
19. Historische kaarten van de Waddenzee
Uit het kaartenarchief van Tresoar

Met o.a. Zeekaart Texel - Neuwerk uit 1883
getiteld: "Noord Zee van Texel tot de Elbe en Weser; door Jacob Swart".
Collectie Fries Scheepvaartmuseum.
20. Topotijdreis.NL
Alle topografische kaarten van NL 1815 - 2015

4d. Dieren, planten, geologie

21. Vulkaan onder het gaswinningsgebied Zuidwal tussen Texel en Vlieland
22. Gesteenten van Rif en Engelsmanplaat
Uit: Drift - redactie Rob Strietman
23. Een Zee van Mosselen
24. Encyclopedie van de Wadden De Vleet
25. Waddenzee-Vismonitor
Ontwikkeling van de visstand in de Waddenzee 1964 - 2014
26. Krabben van Nederland
27. Vogeltrekstations Europa - Melden gevonden vogelringen
Overzicht van de vogeltrekstations in Europa tbv. gevonden geringde vogels

Griel Vogeltrekstation Nederland
Voorheen 'Vogeltrekstation Arnhem' - Melden in NL geringde vogels


4e. Overige info

28. Ecology of the Waddensea
29. Herinneringen aan Wim Wolff (1941-2018)
30. Waddenzee.NL
All-round informatie over het Waddengebied. Incl. actuele persberichten.
31. Waddenvereniging

5. WEER en WATER

1. International Cloud Atlas
World Meteorological Organisation 2017
2. Inleiding tot de Algemene Meteorologie
B. Zwart en A. Steenhuisen, 196 pagina's, De Bilt 1995
3. Synoptische Meteorologie en Conceptuele Modellen
Ab Maas en Hans Kleingeld, 272 pagina's, De Bilt 2003
4. Weerinvloeden op waterstanden langs de kust
Kees Floor over uiteenlopende oorzaken van verhoogde
waterstanden langs de Ned. kust, 1989
5. De Weerpublicist
De website van Kees Floor, vele interessante artikelen
6. 60 insane cloud formations from around the world

6. HISTORISCHE FILMS

1. Overvloeding tijdens wadlooptocht Texel-Vlieland 29-30 juni 1963

2. 'Een enkeling wordt maar al te vaak een drenkeling'
Een wadlooptocht naar Schiermonnikoog met o.a. Jaap Buwalda en Jan Abrahamse in 1963
3. Internationaal overvloedingscongres op het Rottumer Wad 3 juni 1967

4. Wadfietsen naar Ameland 21 april 1986

5. Toeristische wadlooptocht naar Ameland olv. Cees Oele aug. 1992

6. Landaanwinning aan de Friese noordkust

7. De Wadden in Beeld en Geluid
Beeld en Geluid kanaal met video's van de Wadden door de jaren heen
8. 'Dei nait wil dieken mout wieken'
Filmverslag van de inpoldering van de Linthorst Homanpolder (1939-1947)
9. Prins Bernhard op de kwelder van het Noorderleeg (1954)
10. Van Waddenzand tot Vruchtbaar Land
Zwart-wit film uit de jaren '50 van Han de Vries over de kwelderwerken langs de Friese waddenkust
11. Afscheid van voogd Jan Toxopeus van Rottumeroog 26 juni 1965

12. Construction works on the Lauwerszee barrier
De bouw van de uitwateringssluizen (RJ Cleveringsluizen/Broodroosters) te Lauwersoog - omstreeks 1965
13. De Lauwerszee is dicht
Film van omstreeks 1969 van Han de Vries over de inpoldering van de Lauwerszee (1961-1969)