[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Wadlopers redden zeehond verstrikt in visnet op Simonszand
Met 3 video's
'Schip De Noordster vaart zich vast bij Noordpolderzijl'
Met video
... Nu zoetjesaan maar eens bijsturen ...
Boek over Louis de Jonge (1946-2019) verschenen
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Ho DK
Update 14 mei 2019 met etappe 36 Bredstedt - Dagebüll (Sleeswijk-Holstein)
Ostanleger en Ostbake van Wangerooge - 12 mei 2012
Wadlopen in Engeland - Nazomer 2018 - Heiko Oterdoom
Reefwalking op de Cocos (Keeling) Islands - Harry ten Veen
Drie wadlooptochten van/naar Hengst en Steenplaat - april 2019
Video 'Engelsmanplaat: Ruhe genießen und Vögel zählen' -
NDR Nordseereport 26-12-2018
Winterse wadloop langs de grens in de Dollard - 15 februari 2019
Provinciale Staten van Friesland, Groningen en Noord-Holland stellen
Wadloopverordening 2019 vast - de verordeningen verschillen per provincie
Voorwaardelijke boete voor drie wadlopers ivm. betreding kwelder
St. Groninger Landschap in de Dollard
Wadlopen naar de Oude Dam van Ameland, middengedeelte - 26 mei 2018
De noodlottige oversteek naar Ameland van sergeant Jacob Bleeker - 21 januari 1917
Uit "Ver van het Front? - Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog"
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Zeekraal zaaien op de nieuwe kwelder van Delfzijl
Video RTV Noord
Nieuw wadwachtershuis voor Rottumeroog - bouw start vermoedelijk in 2021
Vogelwachtershuis Rottumeroog afgebroken februari 2014 -
en weer opgebouwd in Lauwersmeergebied
Herinneringen aan Wim Wolff (1941-2018)
Extreme kokkelsterfte in de Waddenzee, zomer 2018
Update 8 april 2019 met foto's (aug. 2018)
van de kokkelsterfte bij Noordpolderzijl Gn.
Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan
Zeesla
Plan voor herstel 80 jaar oude grenspaal in Dollard
Integrale studie verschenen naar zeespiegelstijging, bodemdaling
en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
'Databank Wadden'
Update 8 april 2019: Video aanleg uitwateringssluizen Lauwersoog (1965)
Veerdiensten Wadden, Eems, Jade, Weser en Elbe
Update 22 maart 2019: Elbeveerdienst Cuxhaven-Brunsbüttel weer in de vaart
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Update 17 maart 2019
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Update 10 januari 2019
Archief Waterstanden en Weer NL

4. Helden en Geschiedenis
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 25 maart 2019 met de tocht Borkum - Lütje Hörn - vaste wal Ostfriesland
Wadlooptochten Texel-Vlieland
met 30e tocht Texel-Vlieland op 19 maart 2019
Lopers van alle klassieke wadlooptochten in NL
Update 19 maart 2019
Alle wadloopoversteken (74 x) en 4 riviereilanden
Update 18 maart 2019,
incl. video-verslag oversteek naar riviereilanden in Ems en Weser
ALLE 73 + 2 = 75 ! - De Wadlooptochten van Menno de Leeuw
Wadlooptochten van Vlieland naar de zandplaat Richel
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 28 maart 2019

5. Kapen en bakens
Trivia: 'Reddinghuisje op de Kalkman niet waterdicht' - 10 aug. 1968
Ostanleger en Ostbake van Wangerooge - 12 mei 2012
Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol
Baken Willemsduin Schiermonnikoog gerenoveerd - 23-26 juli 2018
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Update 1 april 2019 met beelden afbraak oude vogelwachtershuis
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Het baken op de Richel 1964 - ca. 1976
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Vergunningvoorschriften wadlopers en wadlooporganisaties
Update 19 maart 2019: kaart met overzicht 'ontheffingsgebieden'
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Update 25 januari 2019 met aanvullingen voor Noodoproep en Spoedoproep
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Wadloopgids
Wadloopverordening 1996 + Wijziging 2010
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee