W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Zeegrasherstel in de Waddenzee
Drie locaties met ingezaaid zeegras aangetroffen nabij wadlooproute Brakzand-Schiermonnikoog en Schiermonnikoog 'XL' - 19 maart 2023
Nieuwe Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
24 maart 2023
Wadlopers vinden dode witsnuitdolfijn op Hiezel van Engelsmanplaat
19 februari 2023
Niederländer wagen Wattquerung im Winter
Langeoog News - 12 februari 2023
Passage buitendelta Paesensrede nu en dan mogelijk voor wadlopers
Maart 2021 en januari 2023
Waarschuwing: Explosiegevaar vuurpijl
Pirolec Red Rocket Parachute flare L-35 / L-35A

Onderzoeksraad voor Veiligheid - 19 januari 2023
Schiermonnikoog en Arenicola: wadlopen, oude weg Kobbeduinen, bunkers
18 december 2022
Rottumer Rariteiten: Bijna-ramp door een foute getijdentabel
Albert Buursma
Incidenten bij wadlooptochten naar Rottumeroog 1968 - 1981
Begeleiders natuur-educatieve wadlooptochten en solo-wadlopers voortaan verplicht op cursus. Een E-learningmodule wordt ontwikkeld.
Update 21 december 2022
Aardgasleiding (?) Noordgastransport in wantij Rottumeroog vrijgespoeld: het gevaar lijkt geweken
Update 17 januari 2023: Geen garnalenvisserij meer in dit deel van de Waddenzee
Wadlopen en TV-entertainment - 8 video's
Update 12 januari 2023 met een video over Broedvogeleiland Voolhok/Stern nabij de Eemshaven
Primeur: Wadlopen Terschelling - Vaste Wal v.v. in één getij
3 december 2022
Broedvogeleiland Voolhok/Stern nabij de Eemshaven, december 2022
Update 15 januari 2023. Met o.a. een video van Vroege Vogels TV,
beheersverslag 2021 en een winterbezoek.
Zomer 2022: Partij voor de Dieren vraagt om striktere regels voor wadloopgroepen
'Kwelders en zeebodem zijn geen pretpark'
30 november 2022
‘Dankzij het Satellietdataportaal ontdekken we nieuwe wadlooproutes’
Netherlands Space Office - 25 november 2022
Wadloop Examen Commissie (WEC) sinds 22 januari 2022 diverse keren bijeen geweest - update 14 januari 2023
Online: www.wadloopgidsexamen.nl
Getijtafels Lauwersoog 2023
Getijtafels Harlingen 2023
Kustwacht en Radio Medische Dienst hebben nieuwe telefoonnummers
22 juli 2022
Lijst met alarmnummers aangepast
Reeën staken het wad over naar Ameland
8 mei 2020
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Archeologische vondst op het Wad gedaan ? Meld het svp !
22 maart 2023
Rare grens: Is dit Duitsland of Nederland?
Matthias Schwarzer op YouTube - Februari 2023
Smeerpijp bij Den Andel Gn. nog steeds in gebruik
'Melkfabriek' Bedum loost onzuiver afvalwater op Waddenzee - 28 november 2022
Afname van het aantal Gewone zeehonden in de Waddenzee
In 2022 12 - 22% minder zeehonden in de internationale Waddenzee in vergelijking met 2021
Covid-19 meldingen in de gemeentes rondom de Waddenzee sinds 19 februari 2020
RIVM en GGD - bijgewerkt 28 maart 2023
Wadden in Beeld 2021
Signalen vanuit het Beheer - Basismonitoring Wadden
Boek 'Van Landaanwinning naar Kwelderwerken' nu online
Kees Dijkema, Aante Nicolai e.a. - 2001
Lesstof: 'Morfologische veranderingen'
Duurzame bescherming en ontwikkeling van dynamische waddenzeenatuur - Rijkswaterstaat 2022
50 jaar monitoring van kwelderwerken
Kees Dijkema & Willem van Duin - 2012
Red de kwelder bij Wierum !
Zonder maatregelen dreigt de kwelder bij Wierum te verdwijnen.
Lesstof: 'Getijtafels voor Nederland vanaf 1980'
Over de vanaf 1980 toegepaste 'culminatiemethode' voor de getijvoorspellingen
Rijkswaterstaat Den Haag - 1981
'Nieuwe soorten op Engelsmanplaat'
Noorderbreedte - 21 juli 2021
Aangespoelde dwergvinvis op Rottumerplaat interessant voedsel voor 57 keversoorten
Camera's registreerden het ontbindingsproces - 4 mei 2022
Landaanwinning Noardeast-Fryslân
Harry Feenstra - Maart 2022
Eind 2022 twee nieuwe Search And Rescue-helikopters (SAR) voor Kustwacht Nederland
4 december 2021
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Laatst bijgewerkt 6 januari 2023
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Laatst bijgewerkt 6 januari 2023
Zon en maan Wadden 2023
Laatst bijgewerkt 6 januari 2023
Meer Info Getij en Weer NL
Laatst bijgewerkt 6 januari 2023
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Laatst bijgewerkt 26 f ebruari 2023 met Getijtafels voor Denemarken 2024.
'Databank Wadden'
Laatst bijgewerkt 2 december 2022
Archief Waterstanden en Weer NL
Laatst bijgewerkt 20 december 2022
Waddennieuws
Laatst bijgewerkt 1 december 2022

4. Helden en Geschiedenis
Augenscheinlich (grosse) Veränderungen im ostfriesischen Wattenmeer zwischen Memmert und Oldeoog seit 1960
Christian Eisbein - 1977 und 1995
Een wadlooptocht van Holwerd naar Ameland in 1910
Rottumer Rariteiten: Bijna-ramp door een foute getijdentabel
Albert Buursma
Incidenten bij wadlooptochten naar Rottumeroog 1968 - 1981
Historische kaart waddengebied Schiermonnikoog en Rottumeroog 1745
10 november 2022 - Universiteitsbibliotheek Groningen
Wadlopers in de mist - redding vanuit de lucht
27 mei 1978
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 5 decmeber 2022 met de primeur Terschelling - Vaste Wal v.v. in één getij
Wadlooptochten Vlieland-Texel
Update met 14e tocht op 29 april 2022
Podcasts De Wadden
Historische waddenfilms en documentaires
'Alle' wadloopoversteken (74 x) en 7 riviereilanden
Lopers van alle klassieke (en andere mogelijke) wadlooptochten in NL
Flumina Vadosa Sunt: Zeven riviereilanden in Ems, Weser en Elbe
Heiko Oterdoom, Lammert Kwant e.a.
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 15 november 2022 met artikelen over kwelders, dynamiek Waddenzee, getijberekeningen en over zeehonden

5. Kapen en bakens
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Het baken op de Hon van Ameland
Bouw van de nieuwe kaap op Engelsmanplaat - juli 2007
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Egge Knol en Erik Tiddens
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers versie 23.1
Update 24 maart 2023 - Nieuwe richtlijnen
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Update 8 november 2022: Gewijzigde telefoonnummers Kustwachtcentrum Den Helder en Radio Medische Dienst + check alle gegevens
Wadloop Examen Commissie (WEC) is van start gegaan
Update 30 november 2022
Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW)
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Update 30 november 2022 met kosten leges aanvragen vergunning vanaf 01-01-2022
Vergunningvoorschriften wadlooporganisaties, individuele wadlopers en natuureducatieve wadtochten
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Opleiding tot Wadloopgids
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee