[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


Wadlopen Nieuws
Loos alarm op Handelskade Oost Delfzijl in verband met wadloper - 2 februari 2019
Rommel containerschip MSC Zoe spoelt aan op stranden en kwelder Waddengebied
Update 8 februari 2019: Video's van containerschepen in de problemen
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Ho DK
Update 1 februari 2019 met etappe 33 St. Peter Ording - Husum !
Nacht-Wadlooptocht naar Schiermonnikoog bij 'super-bloed-wolfsmaan' -
21 januari 2019
Louis de Jonge ontvangt eerste Wad'n Ambassadeur wisseltrofee
Update 20 januari 2019: Louis de Jonge overleden
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Update 25 januari 2019 met enkele aanvullingen voor Noodoproep en Spoedoproep
Concept Wadloopverordening 2019 staat online
"Slag om de wadloopgids dreigt door nieuwe Wadloopverordening"
"Waddenprovincies scherpen regels voor wadlopen flink aan"
"Wadloopgids op leeftijd dreigt te stoppen"
Vogelbroedeiland Voolhok/Stern bij de Eemshaven
Update 24 januari 2019 met bezoeken aan het eiland juli en sept 2018
en januari 2019
Provinciale Staten Friesland verhogen leges wadlopen vanaf 2020
met jaarlijks € 12.000
Wadlopen Vlieland - Steenplaat - Hengst v.v. 7-8 juni 2018
Tochten van en naar het Binnenrandzelbaken gelegen
aan het Randzelgat in de Westereems 2016 en 2018

Met info over de geschiedenis van het Binnenrandselbaken (vanaf 1568)
Wadloper onwel geworden tijdens wadlooptocht naar Schiermonnikoog - 1 sept. 2018
Waarom niet ... 'Wad'-lopen van Terborg naar het Hatzumersand
in de Ems - 15 maart en 28 november 2018
- update
Meer Wadlopen Nieuws...

Waddenzee Nieuws
Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan
Zeesla
Plan voor herstel 80 jaar oude grenspaal in Dollard
Integrale studie verschenen naar zeespiegelstijging, bodemdaling
en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee
Mosselbanken en Oesterbanken op droogvallende platen
in de Nederlandse Kustwateren 2018
Extreme kokkelsterfte in de Waddenzee, zomer 2018
Wadfilm Ruben Smit nu in de bioscoop - najaar 2018
Meer Waddenzee Nieuws ...

Weblinks
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Update 10 januari 2019
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Update 10 januari 2019
Veerdiensten Wadden, Eems, Jade, Weser en Elbe
Update 10 januari 2019
Archief Waterstanden en Weer NL
Update 12 december 2018

Helden en Geschiedenis
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 25 december 2018
Alle wadlooptochten naar Griend
Update 16 dec. 2018 met een oversteek naar Griend op 28 november 2018
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Update met een nieuwe oversteek op 3 november 2018
ALLE 73 ! - De Wadlooptochten van Menno de Leeuw
Update 2 december 2018
Wadlooptochten Vlieland-Texel
met 11e tocht Vlieland-Texel op 19 november 2018
Alle wadloopoversteken (74 x) en 3 riviereilanden
Update 26 november 2018
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 24 januari 2019

Kapen en bakens
Het baken op de Richel 1964 - ca. 1976
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 12 artikelen
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Reddingshuisje Simonszand 1969 - 1975

Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Update 25 januari 2019 met enkele aanvullingen voor Noodoproep en Spoedoproep
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Vergunningvoorschriften wadlopers en wadlooporganisaties
Eindtermen Wadloopgids
Wadloopverordening 1996 + Wijziging 2010 + Transitie naar gemeentes 2017
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee