[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Primeur: Wadlooptocht van Kamperzand naar Griend - 6 oktober 2019
Fantastische weerschijn van een corona in het wadwater bij Noordpolderzijl
8 september 2019
De griesberg bij Delfzijl
Wadlopen van Rottumerplaat naar Horsbornzand - 20 september 2019
Tweede wadlooptocht Ostfriesland - Lütje Hörn - Borkum - 20 april 2019
Kattenkwaad onder Borkum: Borkum - Lütje Hörn - Manslagt - 21-22 maart 2019
Waterprofiel Oostereems (wadlooproute naar Borkum) 1976 - 1995 - 2018
Heiko Oterdoom
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Ho DK
Update 18 sept. 2019 met etappe 38 Insel Amrum ! (Sleeswijk-Holstein)
Getijtafels Lauwersoog 2020
Getijtafels Harlingen 2020
Broedeiland Voolhok/Stern, september 2019
Bezoek aan de Razende Bol (Video)
Van Ameland naar Ternaard in 2½ uur op 19 augustus 1959
Met gedetailleerde routekaart van ds. D. van Dijk en dhr. D. Huismans
Zomernieuws:
Wadzwerftocht Noordpolderzijl afgebroken in verband met volgzame jonge koe
Wadzwerftocht in het Minas Basin - Nova Scotia - Canada
31 mei 2019 - Melle ten Kate
"Zonder wadlopen was Ameland onbereikbaar"
Veerboot Ameland in de jaren 1940 en 1950 - LC 12-06-2019
Provinciale Staten van Friesland, Groningen en Noord-Holland stellen
Wadloopverordening 2019 vast - de verordeningen verschillen per provincie
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Opnieuw kokkelsterfte in de Waddenzee door warmte - hittegolf juli 2019
Nieuw boek:
'Beteugeld estuarium. Cultureel erfgoed in het Lauwerszee- en het
Lauwersmeergebied' - Albert Buursma
'Wadden in Beeld 2018' verschenen
Is de hete zomer van 2018 de voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee ?
Zeekraal zaaien op de nieuwe kwelder van Delfzijl
Video RTV Noord
Nieuw wadwachtershuis voor Rottumeroog - bouw start vermoedelijk in 2021
Vogelwachtershuis Rottumeroog afgebroken februari 2014 -
en weer opgebouwd in Lauwersmeergebied
Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan
Plan voor herstel 80 jaar oude grenspaal in Dollard
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Update 4 okt. 2019:
Elbeveerdienst Cuxhaven-Brunsbüttel uit de vaart.
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Update 20 juli 2019 met Getijtafels Lauwersoog en Harlingen 2020
'Databank Wadden'
Update 8 april 2019: Video aanleg uitwateringssluizen Lauwersoog (1965)
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Archief Waterstanden en Weer NL

4. Helden en Geschiedenis
Flessenpost op Engelsmanplaat levert schaap op - 21 juli 1996
Alle wadloopoversteken (78 x) en 4 riviereilanden
Update 29 september 2019,
met Griend - Terschelling, Hengst - Steenplaat, Broedeiland Dollard en Linnenplate
ALLE 75 + 2 = 77 ! - De Wadlooptochten van Menno de Leeuw
Update 24 juli 2019
Alle wadlooptochten naar Griend
Update 20 juli 2019 met oversteken naar Griend op 19 januari en 27 juni 2019
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Update 20 juli 2019 met een nieuwe oversteek op 20 januari 2019
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 21 juli 2019 met de tocht Griend - Terschelling
Lopers van alle klassieke wadlooptochten in NL
Wadlooptochten Texel-Vlieland
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 10 oktober 2019

5. Kapen en bakens
Trivia: 'Reddinghuisje op de Kalkman niet waterdicht' - 10 aug. 1968
Ostanleger en Ostbake van Wangerooge - 12 mei 2012
Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol
Baken Willemsduin Schiermonnikoog gerenoveerd - 23-26 juli 2018
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Update 1 april 2019 met beelden afbraak oude vogelwachtershuis
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Het baken op de Richel 1964 - ca. 1976
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Vergunningvoorschriften wadlopers en wadlooporganisaties
Incl. kaart met overzicht 'ontheffingsgebieden'
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Wadloopgids
Wadloopverordening 1996 + Wijziging 2010
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee