W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Oversteken NL, BRD, DK

Alle wadloop-oversteken

in Nederland, Duitsland en Denemarken naar eilanden, halligen, zandplaten en obstakels

met info over wadlopen in de Weser, rubriek 6b,
en wadlopen in de Elbe, rubriek 6c.

Totaal in dit overzicht 74 tochten - oversteken.
Niet meegeteld zijn het oneindig aantal mogelijke wadzwerftochten.

In de getijrivieren Ems, Weser en Elbe zijn tenminste zeven riviereilanden lopend bereikbaar.


Langlütjen 1

Criteria

Wadloopoversteken gaan van vaste wal naar eiland, zandplaat, hallig of obstakel of omgekeerd,
of van eiland, zandplaat, hallig of obstakel naar een ander eiland, zandplaat, hallig of obstakel.
Zowel beginpunt als eindpunt van de wadloopoversteek ligt boven gemiddeld hoogwater.
Eiland of hallig is niet met een dam met het vaste land of met een ander eiland verbonden.
De meeste wadloopoversteken kunnen worden gemaakt door human beings met een lengte van 1.70 m of langer.
Engelsmanplaat + Rif en Rottumeroog + Zuiderduinen zijn ieder als één eiland geteld.

Er is onderscheid gemaakt tussen

Klassieke tochten (42 x)
Deze oversteken stonden bij de eerste recreatieve wadlopers (pioniers) omstreeks 1960 in de belangstelling.
Andere mogelijke tochten (19 x)
Omstreeks 1960 niet interessant genoeg gevonden of nog niet bestaand.
Maar wel beloopbaar, bv. Texel - Richel en Griend - Terschelling.
Of het eiland is nieuw, bv. Kachelotplate (ZW van Juist) en Kamperzand (Zeehondenbanken), tussen Terschelling en Ameland. Of blijkt wel een eilandje/zandplaat te zijn: Isern Hinnerk, Blauortsand en Linnenplate (Sleeswijk-Holstein).
Obstakels en kunstmatige eilanden (13 x), nl.
- 11 vuurtorens in het Jade- en Wesergebied (6 tochten)
- de grenspaal in de Dollard vanaf de Kanalpolder (kortste weg) of vanaf Nieuwe Statenzijl
- het forteiland Langlütjen 2 in de monding van de Weser
- het 'Gaseiland' op de Hond in de monding van de Eems
- het vogelbroedeiland Voolhok/Stern ten zuidoosten van de Eemshaven langs de Bocht van Watum
- Baken Binnenrandsel - Borkum
- Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn
- Broedeiland in de kwelder van de Carel Coenraadpolder / Dollard

Niet (meer) opgenomen in de lijst

Noorderhaaks / Razende Bol (NW van Den Helder), Texel, Vlieland, Pellworm en Tertius zijn vanaf de vaste wal niet beloopbaar, het water is te diep.
Noorderhaaks / Razende Bol is evenmin vanaf Texel lopend bereikbaar.
De Hengst tussen Texel en Vlieland.
Deze plaat lijkt beneden gemiddeld hoogwater te liggen, stand van zaken eind 2020.
De op dezelfde wadplaat gelegen Steenplaat ligt royaal boven gemiddeld hoogwater.
Klein Kamperzand (ZO van de Boschplaat van Terschelling).
Deze plaat ligt beneden gemiddeld hoogwater, stand van zaken eind 2020.
Ternaard - Oude Dam Ameland (ten noorden van de veerdam van Holwerd).
De dam ligt beneden gemiddeld hoogwater.
Het Kleine Werkeiland in de Lauwerszee (bij het Vierhuizergat)
en het Grote Werkeiland in de Lauwerszee, nu Lauwersoog.
Tussen 1961 en 1969 door diverse wadlopers belopen, maar het is lang geleden, tijdelijk geweest en de mogelijkheden komen nooit meer terug.
Itzendorfplate ten zuiden van Juist ligt niet meer boven gemiddeld hoogwater.
Scharhörn en Nigehörn staan op de Duitse zeekaart als één eiland weergegeven en worden samen als één eiland gerekend.
Medemsandinsel in de monding van de Elbe is volgens wikipedia.de als eiland verdwenen. Het staat ook niet meer als eiland op de Duitse zeekaart.
Bohrinsel in het Duitse deel van de Dollard,
Langlütjen 1 bij Nordenham,
Helmsand in de Meldorfer Bucht
en Hamburger Hallig zijn met het vasteland verbonden door middel van een dam die is omgeven door een uitgestrekte, hoog gelegen kwelder.
Nordstrandischmoor, Oland, Langeneß, Sylt, Rømø, Mandø.
Deze voormalige eilanden zijn met een dam met het vaste land verbonden.
Peter Meyers Sand en Keldsand bij Fanø liggen volgens een recente Deense zeekaart beneden gemiddeld hoogwater. Het zijn wadplaten en geen zandplaten / eilanden.
Meer oversteken zijn denkbaar bij lage waterstanden, bv. Norderney-Baltrum over het wad.
Idem Norderoogsand-Japsand en Habel-Gröde Appelland bij 'gewone' waterstanden.
Ze zijn niet in de lijst opgenomen.

Wel opgenomen in de lijst

Jordsand (DK): Heiko Oterdoom was er op 30 juni 2015 en Lammert Kwant op 1 augustus 2018.
Heiko Oterdoom: "Het heeft een sikkelvorm en is 15-25 meter op zijn breedst bij een lengte van max. 100 meter. Meeuwen hebben er gebroed en met succes zijn de kuikens opgegroeid. Er waren vloedlijnen langs het eilandje te zien. Er is geen begroeiïng, wel groeit er Engels Slijkgras op het Jordsandwad. Bij de meest normale en enigszins verhoogde vloeden blijft Jordsand droog en is nog steeds een eilandje te noemen, hoe klein dan ook." Er zijn vele wadlooptochten naar Jordsand gemaakt.


Het nieuwe Jordsand, 1 aug. 2018. Foto Lammert Kwant

Simonszand is sinds januari 2012 niet meer lopend bereikbaar. We laten deze tocht op de lijst staan, er zijn talloze wadlooptochten naar Simonszand gemaakt. Medio 2020 zijn er langs een nieuwe route opnieuw een tochten gemaakt van Simonszand naar de vaste wal en omgekeerd.
Een bezoek van Heiko Oterdoom aan Isern Hinnerk (Sleeswijk-Holstein) op 19 juli 2017 bracht aan het licht dat het een enigszins begroeide zandplaat is.

Dynamiek
Vanwege de dynamiek van de Waddenzee verandert een lijst als deze.
Nieuwe wijzigingen zijn waarschijnlijk.


1. Nederland 24 x

Klassiek

• 1. Texel - Vlieland
• 2. Vlieland - Richel
• 3. Griend
• 4. Terschelling
• 5. Ameland
• 6. Engelsmanplaat + Rif
• 7. Schiermonnikoog
• 8. Simonszand + Rif
• 9. Rottumerplaat
• 10. Rottumeroog + Zuiderduinen

Alternatieve mogelijkheden

• 43. Texel - Richel
• 44. Texel - Steenplaat
• 45. Vlieland - Steenplaat
• 46. Steenplaat - Richel
• 47. Griend - Terschelling
• 48. Zwarte Haan - Kamperzand
• 49. Terschelling - Kamperzand
• 50. Ameland - Engelsmanplaat
• 51. Schiermonnikoog - Simonszand
• 52. Rottumerplaat - Rottumeroog

Obstakel / Kunstmatig eiland

• 53. Spijksterpompen - Vogelbroedeiland Voolhok/Stern
• 54. Delfzijl - Gaseiland op de Hond
• 55. Broedeiland kwelder Carel Coenraadpolder / Dollard
• 56a. Nwe Statenzijl - Grenspaal 204 Dollard

2. Niedersachsen 19 x

Klassiek

• 11. Borkum
• 12. Lütje Hörn
• 13. Borkum - Lütje Hörn
• 14. Juist
• 15. Norddeich - Memmert
• 16. Juist - Memmert
• 17. Norderney
• 18. Baltrum
• 19. Langeoog
• 20. Spiekeroog
• 21. Wangerooge
• 22. Minsener Oldeoog

Andere mogelijkheden

• 57. Norddeich - Kachelotplate
• 58. Juist - Kachelotplate
• 59. Baltrum - Norderney over buitendelta
• 60. Wangerooge - Minsener Oldeoog

Obstakel

• 56b. Kanalpolder - Grenspaal 204 Dollard
• 61. Baken Binnenrandsel - Borkum
• 62. Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn

3. Tussen Jade en Elbe 11 x

Klassiek

• 23. Alte Mellum
• 24. Großer Knechtsand
• 25. Neuwerk
• 26. Scharhörn - Nigehörn

Obstakel / Kunstmatig eiland

• 63. Jadebusen, vuurtoren:
• Arngaster Leuchtturm
• 64. Oostoever Jade, 2 vuurtorens:
• Leuchtturm Tossens
• Sengwarder Oberfeuer (buiten gebruik)
• 65. Zuidoever Weser, vuurtoren
• Leuchtturm Hohe Weg
• 66. Noordoever Weser, 3 vuurtorens:
• Untereversand Leuchtturm (buiten gebruik)
• Meyers Legde Neuer Turm (buiten gebruik)
• Meyers Legde Alter Turm (buiten gebruik)
• 67. Zuidoever Weser, 3 vuurtorens:
• Langlütjen Unterfeuer
• Langlütjen Oberfeuer
• Wremerloch Unterfeuer
• 68. Zuidoever Weser, vuurtoren:
• Wremerloch Oberfeuer
• 69. Langlütjen 2 (forteiland)


4. Sleeswijk Holstein 17 x

Klassiek

• 27. Trischen
• 28. Blauort
• 29. Nordstrand - Südfall
• 30. Pellworm - Süderoog
• 31. Pellworm - Süderoogsand
• 32. Pellworm - Hooge
• 33. Hooge - Norderoog
• 34. Hooge - Norderoogsand
• 35. Hooge - Japsand
• 36. Habel
• 37. Gröde Appelland
• 38. Föhr
• 39. Föhr - Amrum

Andere mogelijkheden

• 70. Blauortsand
• 71. Isern Hinnerk
• 72. Linnenplate
• 73. Föhr - Kormoraninsel

5. Denemarken 4 x

Klassiek

• 40. Jordsand
• 41. Fanø
• 42. Langli

Andere mogelijkheden

• 74. Mandø - Koresand

Welke wadlooptochten zijn nog niet gelopen ?

Stand van zaken 23 mei 2018:

Naar het zich laat aanzien zijn met het lopen van de wadlooptochten Kachelotplate - Juist op 2 april 2018
en Lütje Hörn - vasteland op 7 april 2018 jl. de laatste nog nooit gelopen oversteken gemaakt.


6. Bonus: Zeven riviereilanden in Ems, Weser en Elbe

6a. Ems

In de Ems liggen tussen Emden en Leer twee riviereilanden, het Hatzumersand en het Bingumersand.

1. Het Hatzumersand is vanaf de oostelijke oever van de Ems lopend bereikbaar.
André Staal, Harry ten Veen en Johan Lubbers waren er in december 2002,
Lammert Kwant was er 15 maart 2018.
Heiko Oterdoom en Lammert Kwant maakten op 28 november 2018 dezelfde tocht.
Fotoverslag december 2002
Hatzumersand v.v. 15 maart 2018 - verslag
Info Hatzumersand op Wikipedia

2. Het Bingumersand is vanaf de westelijke oever van de Ems lopend bereikbaar.
Lammert Kwant liep op 1 november 2018 naar het Bingumersand op en neer.
Heiko Oterdoom en Lammert Kwant maakten op 10 november 2018 dezelfde tocht.

Info Bingumersand op Wikipedia


6b. Weser

In de Weser liggen tussen Bremerhaven en Bremen twee riviereilanden, de Strohauser Plate en het Ruschsand.

3. De Strohauserplate is vanaf de westelijke oever van de Weser ter hoogte van Rodenkirchen lopend bereikbaar door de zijtak (Schweiburg) van de Weser ter plaatse te doorwaden.
Lammert Kwant was er 27 februari 2019, Heiko Oterdoom op 30 maart 2019.

Info Strohauser Vorländer und Plate op Wikipedia

4. Het Ruschsand (Weserdeicher Sände) is vanaf de westelijke oever van de Weser ten noorden van het dorp Weserdeich lopend bereikbaar door de zijtak (Westergate) van de Weser ter plaatse te doorwaden. De bodem is er verhard met stenen.
Heiko Oterdoom was er 30 maart 2019, Lammert Kwant op 24 april 2019.

Info Ruschsand op Wikipedia


6c. Elbe

In de Elbe liggen tussen Cuxhaven en Hamburg enkele riviereilanden.

5. Het Schwarztonnensand is vanaf de westelijke (= linker)oever van de Elbe lopend bereikbaar.
Heiko Oterdoom was er 29 februari 2016.
Schwarztonnensand v.v. 29 februari 2016 - verslag
Info Schwarztonnensand op Wikipedia

6. Het Bishorstersand is vanaf de oostelijke (= rechter)oever van de Elbe lopend bereikbaar.
Heiko Oterdoom, Melle ten Kate en Joris Grond waren er 21 november 2019.
Bishorstersand v.v. 21 november 2019 - verslag
Info over het nabij gelegen in de Elbe verdronken dorp Bishorst op Wikipedia

7. Böhaken (nabij Hamburg) is vanaf de westelijke (= linker)oever van de Elbe lopend bereikbaar.
Heiko Oterdoom was er 17 augustus 2020.
Böhaken v.v. 17 augustus 2020 - verslag
Info Neßsand op Wikipedia


Aanvullingen/verbeteringen ?
Graag naar redactie dezes.

Lammert Kwant