W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Historische Films

Historische Waddenfilms en Documentaires

met update van links.

Werkt een link niet meer? Dan graag een bericht. Bedankt !


1.
2.
3.
 Wadlopen - Wadfietsen
 Wadden
 Thames, Ems, Weser

1. Wadlopen - Wadfietsen

1. Overvloeding tijdens wadlooptocht Texel-Vlieland
29-30 juni 1963

2. Internationaal overvloedingscongres
op het Rottumer Wad 3 juni 1967

3. Wadfietsen naar Ameland 21 april 1986

4. Toeristische wadlooptocht naar Ameland
olv. Cees Oele augustus 1992

5. Passage Vingegat op weg naar Terschelling.
Ben Verbree (l) en Tim Abelen - 21 maart 2020.
Video Peter Laagland


2. Wadden

1. Bezoek aan de Razende Bol - zomer 2019

2. De wereld is plat.
Door de vogelkijker van Theunis Piersma

3. De Platte Jungle.
Johan van der Keuken, muziek Willem Breuker - 1978

4. Engelse bom uit WO2 bij Engelsmanplaat
tot ontploffing gebracht.

Video Harry Feenstra - 28 maart 2017

5. Opgraven houten wrak op wad bij Schiermonnikoog.
Video Lammert Kwant - 27 september 2014

6. Vlieland jaren 1930 - Fries Filmarchief

7. Badcultuur in het Waddengebied - Fries Filmarchief

8. Landaanwinning aan de Friese noordkust

9. Dei nait wil dieken mout wieken.
Filmverslag van de inpoldering van de Linthorst
Homanpolder (Groningen, 1939-1947)

10. Prins Bernhard op de kwelder van het Noorderleeg
(Friesland, 1954)

11. Van Waddenzand tot Vruchtbaar Land.
Kwelderwerken langs de Friese kust.
Zwart-wit film uit de jaren '50 van Han de Vries

12. Afscheid van voogd Jan Toxopeus van Rottumeroog
26 juni 1965

13. De bouw van de uitwateringssluizen (RJ Cleveringsluizen)
te Lauwersoog - omstreeks 1965

14. De Lauwerszee is dicht.
Film van omstreeks 1969 van Han de Vries over de inpoldering
van de Lauwerszee (1961-1969)

15. Timelapses Waddenzee.
Remco de Vries.
De timelapses staan verspreid op YouTube en Facebook. Google of Bing op Timelapses Waddenzee Remco de Vries


3. Thames, Ems, Weser

1. De oversteek naar Chiswick Eyot in de Thames bij Londen.
Video Menno de Leeuw - 29 april 2015

2. Oversteek naar het Bingumersand in de Ems nabij Leer.
Lammert Kwant - 10 november 2018

3. Oversteek naar de Strohauserplate in de Weser
nabij Rodenkirchen.

Lammert Kwant - 27 februari 2019

4. Oversteek v.v. naar het nieuwe (2018) broedeiland
in de Dollard, Carel Coenraadpolder.

Lammert Kwant - 27 februari 2019

5. Oversteek naar het Elsflethersand in de Weser
nabij Farge Fähre, 15 km NW van Bremen.

Lammert Kwant - 24 april 2019