W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 2. Getij en Weer

Broodkruimelpad

Home 2. Getij + Weer Meer Info getij en weer

Meer info getij en weer

met 'Windy.com', rubriek 2.1,
Video-weekend-weerbericht van Nimos Meteo, rubriek 2.2.
en met update van links.

Werkt een link niet meer? Dan graag een bericht. Bedankt !


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 Waterstanden
 Weersverwachting
 Onweersverwachting
 Weer op langere termijn
 Weerrapporten
 Zeewatertemperatuur
 Lucht- en satellietfoto's Waddenzee
 Betonning Waddenzee
 Magnetische Declinatie

1. Waterstanden

1. Getijtafels 2021 Nederland - RWS
Getijtafels (hoog- en laagwater) in pdf of xml van 82 stations langs de Nederlandse kust t/m 31 december 2021.
2. Numerieke uitvoer van de verwachte 10-minuten waterstanden - RWS
Voor de 82 stations langs de Nederlandse kust kan een numerieke uitvoer
worden verkregen van de verwachte waterstanden in tabelvorm, met een tijdsinterval van 10 minuten.
Zoek op de kaart de gewenste locatie op, bv. Holwerd.
Klik op de knop 'Expert' en geef de gewenste periode op.
De berekende waterstanden kunnen worden gedownload. Klik op 'Export/Delen'. Er is keuze uit o.a. pdf en CSV (tbv. Excel).
3. Hoog- en laagwater Nederlandse Waddenzee t/m 31 december 2037
Zoek de gewenste locatie, bv. Lauwersoog.
De berekende hoog- en laagwaters wijken enigszins af van de gegevens van Rijkswaterstaat.
4. Lange Termijn Waterstanden - kansberekeningen - RWS
Alle getijmeetstations internationale Waddenzee en heel NW-Europa, getij 9 dagen vooruit berekend, in grafiekvorm gepresenteerd.
5. Waterstanden op NOS-teletekst p. 720-02
te o.a. Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl.

2. Weersverwachting

1. Windy.com
Mooie grafische vormgeving van de verwachting van wind, temperatuur en vele andere weerselementen op de hele wereld vandaag en de komende 8 dagen.
2. Zilt Meteo video-weerbericht
Iedere donderdagmorgen vanaf 10 uur presenteert Henk Huizinga van Nimos Meteo te Heemstede aan de hand van radarbeelden en Bracknell-weerkaarten het weekendweer t/m zondag.
3. Windfinder - Wind & Weer verwachtingen Lauwersoog
Voor vandaag en voor de komende 9 dagen.
4. Nautin Kortweer Nederlandse en Oostfriese Waddengebied

3. Onweersverwachting

1. Meteoalarm.eu voor NL
2. Estofex - European Storm Forecast Experiment
3. Hoe vaak klopt de verwachting van Estofex op de Wadden ?

4. Weer op langere termijn

1. KNMI Weer en Klimaatpluim en Expertpluim voor de komende 15 dagen
Voor o.a. de Bilt, Groningen (Eelde) en Leeuwarden.
Incl. CAPE-verwachting! Dus kansen op onweer op de langere termijn.
2. KNMI Beoordeling weer op lange termijn (Guidance meerdaagse)
3. KNMI Weersvooruitzichten voor de komende 15 dagen
Zie info 'Vooruitzichten' en 'Vooruitzichten lange termijn' onderaan de webpagina.
4. HIRLAM weerkaarten DWD 36, 48, 60, 84 en 108 uur vooruit

5. Weerrapporten

1. Neerslag en Onweer West Europa via Buienradar.NL
(dus met talloze 'cookies')
2. KNMI Waarnemingen Kust en Noordzee
Incl. weerrapporten van gasproductieplatform AWG-1 ten noorden van het Oerd van Ameland.
3. Bovenluchtmetingen Vliegbasis Leeuwarden
incl. diverse onweers-indices voor de komende 192 uur (Lifted Index, CAPE, K-index).

6. Zeewatertemperatuur

1. Zeewatertemperatuur Noordzee, Europa, Atlantische Oceaan
Deze webpagina is al enige tijd 'in onderhoud'.

7. Lucht- en satellietfoto's Waddenzee NL

1. BAG-viewer Luchtfoto's Waddenzee NL
BAG = Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Met over het algemeen gedetailleerde en scherpe luchtfoto's van de Waddenzee bij laagwater.
Met de knop rechtsboven is keuze mogelijk uit kaarten en luchtfoto's.
2. Satellietdataportaal.nl
Satelllietbeelden van NL van 01-03-2013 tot heden.
En fraaie luchtfoto's van 2016, 2017, 2018 en 2019.
  Handleiding Satellietdataportaal
3. Google Earth Engine
Timelapsebeelden van het aardoppervlak 1984 - 2018.

Meer info: Nieuwe website: Google Earth Engine, timelapse 1984 - 2018


8. Betonning Waddenzee

1. Berichten aan Zeevarenden
Info over verlegde tonnen e.d.
2. OpenSeaMap.org
The Free Nautical Chart. Alle boeien (op aarde) zijn hier te vinden. Bij sterke vergroting komt het nummer van de ton er bij te staan. Rechtsonder kunnen dan de coördinaten worden afgelezen.
3. Navionics Chartviewer
Alle boeien (op aarde) zijn hier te vinden.
De coördinaten kunnen niet worden afgelezen.

9. Magnetische Declinatie

1. Magnetische Declinatie
Klik op de kaart de plaats aan waarvan je de
magnetische declinatie wilt weten, bv. Texel, Schiermonnikoog.