[email protected] 2.1

U bent in menu 3. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Oversteken NL, BRD, DK

Alle wadloop-oversteken

in Nederland, Duitsland en Denemarken naar eilanden, halligen, zandplaten en obstakels

met de oversteek Mandø - Koresand, tocht no. 74.

Totaal in dit overzicht 74 tochten - oversteken.
Niet meegeteld zijn het oneindig aantal mogelijke wadzwerftochten.


Langlütjen 1

Criteria

Wadloopoversteken gaan van vaste wal naar eiland, zandplaat, hallig of obstakel of omgekeerd,
of van eiland, zandplaat, hallig of obstakel naar een ander eiland, zandplaat, hallig of obstakel.
Zowel beginpunt als eindpunt van de wadloopoversteek ligt boven gemiddeld hoogwater.
Eiland of hallig is niet met een dam met het vaste land of met een ander eiland verbonden.
De meeste wadloopoversteken kunnen worden gemaakt door human beings met een lengte van 1.70 m of langer.
Engelsmanplaat + Rif en Rottumeroog + Zuiderduinen zijn ieder als één eiland geteld.

Er is onderscheid gemaakt tussen

Klassieke tochten (42 x)
Deze oversteken stonden bij de eerste recreatieve wadlopers (pioniers) omstreeks 1960 in de belangstelling.
Andere mogelijke tochten (20 x)
Omstreeks 1960 niet interessant genoeg gevonden of nog niet bestaand.
Maar wel beloopbaar, bv. Texel - Richel.
Of het eiland is nieuw, bv. Kachelotplate (ZW van Juist) en Kamperzand (Zeehondenbanken), tussen Terschelling en Ameland. Of blijkt wel een eilandje/zandplaat te zijn: Isern Hinnerk en Blauortsand (beide in Sleeswijk-Holstein).
Obstakels en kunstmatige eilanden (12 x), nl.
- 11 vuurtorens in het Jade- en Wesergebied (6 tochten)
- de grenspaal in de Dollard vanaf de Kanalpolder (kortste weg) of vanaf Nieuwe Statenzijl
- het forteiland Langlütjen 2 in de monding van de Weser
- het 'Gaseiland' op de Hond in de monding van de Eems
- het vogelbroedeiland 'Voolhok' ten zuidoosten van de Eemshaven langs de Bocht van Watum
- Baken Binnenrandsel - Borkum
- Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn

Niet opgenomen in de lijst

Noorderhaaks / Razende Bol (NW van Den Helder), Texel, Vlieland, Pellworm en Tertius zijn vanaf de vaste wal niet beloopbaar, het water is te diep.
Noorderhaaks / Razende Bol is evenmin vanaf Texel lopend bereikbaar.
Ternaard - Oude Dam Ameland (ten noorden van de veerdam van Holwerd).
De dam ligt beneden gemiddeld hoogwater.
Het Kleine Werkeiland in de Lauwerszee (bij het Vierhuizergat)
en het Grote Werkeiland in de Lauwerszee, nu Lauwersoog.
Tussen 1961 en 1969 door diverse wadlopers belopen, maar het is lang geleden, tijdelijk geweest en de mogelijkheden komen nooit meer terug.
Itzendorfplate ten zuiden van Juist ligt niet meer boven gemiddeld hoogwater.
Scharhörn en Nigehörn staan op de Duitse zeekaart als één eiland weergegeven en worden samen als één eiland gerekend.
Medemsandinsel in de monding van de Elbe is volgens wikipedia.de als eiland verdwenen. Het staat ook niet meer als eiland op de Duitse zeekaart.
Bohrinsel in het Duitse deel van de Dollard,
Langlütjen 1 bij Nordenham,
Helmsand in de Meldorfer Bucht
en Hamburger Hallig zijn met het vasteland verbonden door middel van een dam die is omgeven door een uitgestrekte, hoog gelegen kwelder.
Nordstrandischmoor, Oland, Langeneß, Sylt, Rømø, Mandø.
Deze voormalige eilanden zijn met een dam met het vaste land verbonden.
Peter Meyers Sand en Keldsand bij Fanø liggen volgens een recente Deense zeekaart beneden gemiddeld hoogwater. Het zijn wadplaten en geen zandplaten / eilanden.
Meer oversteken zijn denkbaar bij lage waterstanden, bv. Norderney-Baltrum over het wad.
Idem Norderoogsand-Japsand en Habel-Gröde Appelland bij 'gewone' waterstanden.
Ze zijn niet in de lijst opgenomen.

Wel opgenomen in de lijst

Jordsand (DK): Heiko Oterdoom was er op 30 juni 2015 en Lammert Kwant op 1 augustus 2018.
Heiko Oterdoom: "Het heeft een sikkelvorm en is 15-25 meter op zijn breedst bij een lengte van max. 100 meter. Meeuwen hebben er gebroed en met succes zijn de kuikens opgegroeid. Er waren vloedlijnen langs het eilandje te zien. Er is geen begroeiïng, wel groeit er Engels Slijkgras op het Jordsandwad. Bij de meest normale en enigszins verhoogde vloeden blijft Jordsand droog en is nog steeds een eilandje te noemen, hoe klein dan ook." Er zijn vele wadlooptochten naar Jordsand gemaakt.


Het nieuwe Jordsand, 1 aug. 2018. Foto Lammert Kwant

Simonszand is sinds januari 2012 niet meer lopend bereikbaar. We laten deze tocht op de lijst staan, er zijn talloze wadlooptochten naar Simonszand gemaakt.
Een bezoek van Heiko Oterdoom aan Isern Hinnerk (Sleeswijk-Holstein) op 19 juli 2017 bracht aan het licht dat het een enigszins begroeide zandplaat is.

Dynamiek
Vanwege de dynamiek van de Waddenzee verandert een lijst als deze.
Nieuwe wijzigingen zijn waarschijnlijk.


Nederland 24 x

Klassiek

• 1. Texel - Vlieland
• 2. Vlieland - Richel
• 3. Griend
• 4. Terschelling
• 5. Ameland
• 6. Engelsmanplaat + Rif
• 7. Schiermonnikoog
• 8. Simonszand + Rif
• 9. Rottumerplaat
• 10. Rottumeroog + Zuiderduinen

Alternatieve mogelijkheden

• 44. Texel - Richel
• 45. Texel - Steenplaat
• 46. Vlieland - Steenplaat
• 47. Steenplaat - Richel
• 48. Texel - Hengst
• 49. Vlieland - Hengst
• 50. Hengst - Richel
• 51. Zwarte Haan - Kamperzand
• 52. Terschelling - Kamperzand
• 53. Ameland - Engelsmanplaat
• 54. Schiermonnikoog - Simonszand
• 55. Rottumerplaat - Rottumeroog

Obstakel / Kunstmatig eiland

• 56. Spijksterpompen - Vogelbroedeiland 'Voolhok'
• 57. Delfzijl - Gaseiland op de Hond
• 58a. Nwe Statenzijl - Grenspaal 204 Dollard

Niedersachsen 19 x

Klassiek

• 11. Borkum
• 12. Lütje Hörn
• 13. Borkum - Lütje Hörn
• 14. Juist
• 15. Norddeich - Memmert
• 16. Juist - Memmert
• 17. Norderney
• 18. Baltrum
• 19. Langeoog
• 20. Spiekeroog
• 21. Wangerooge
• 22. Minsener Oldeoog

Andere mogelijkheden

• 59. Norddeich - Kachelotplate
• 60. Juist - Kachelotplate
• 61. Baltrum - Norderney over buitendelta
• 62. Wangerooge - Minsener Oldeoog

Obstakel

• 58b. Kanalpolder - Grenspaal 204 Dollard
• 63. Baken Binnenrandsel - Borkum
• 64. Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn

Tussen Jade en Elbe 11 x

Klassiek

• 23. Alte Mellum
• 24. Großer Knechtsand
• 25. Neuwerk
• 26. Scharhörn - Nigehörn

Obstakel / Kunstmatig eiland

• 65. Jadebusen, vuurtoren:
• Arngaster Leuchtturm
• 66. Oostoever Jade, 2 vuurtorens:
• Leuchtturm Tossens
• Sengwarder Oberfeuer (buiten gebruik)
• 67. Zuidoever Weser, vuurtoren
• Leuchtturm Hohe Weg
• 68. Noordoever Weser, 3 vuurtorens:
• Untereversand Leuchtturm (buiten gebruik)
• Meyers Legde Neuer Turm (buiten gebruik)
• Meyers Legde Alter Turm (buiten gebruik)
• 69. Zuidoever Weser, 3 vuurtorens:
• Langlütjen Unterfeuer
• Langlütjen Oberfeuer
• Wremerloch Unterfeuer
• 70. Zuidoever Weser, vuurtoren:
• Wremerloch Oberfeuer
• 71. Langlütjen 2 (forteiland)


Sleeswijk Holstein 16 x

Klassiek

• 27. Trischen
• 28. Blauort
• 29. Isern Hinnerk
• 30. Nordstrand - Südfall
• 31. Pellworm - Süderoog
• 32. Pellworm - Süderoogsand
• 33. Pellworm - Hooge
• 34. Hooge - Norderoog
• 35. Hooge - Norderoogsand
• 36. Hooge - Japsand
• 37. Habel
• 38. Gröde Appelland
• 39. Föhr
• 40. Föhr - Amrum

Andere mogelijkheden

• 72. Blauortsand
• 73. Föhr - Kormoraninsel

Denemarken 4 x

Klassiek

• 41. Jordsand
• 42. Fanø
• 43. Langli

Andere mogelijkheden

• 74. Mandø - Koresand

Welke wadlooptochten zijn nog niet gelopen ?

Stand van zaken 23 mei 2018:

Naar het zich laat aanzien zijn met het lopen van de wadlooptochten Kachelotplate - Juist op 2 april 2018
en Lütje Hörn - vasteland op 7 april 2018 jl. de laatste nog nooit gelopen oversteken gemaakt.


Bonus: Riviereilanden in Elbe en Ems

In de Elbe liggen tussen Cuxhaven en Hamburg enkele riviereilanden.
Het Schwarztonnensand is vanaf de zuidelijke oever van de Elbe lopend bereikbaar,
Heiko Oterdoom was er 29 febr. 2016.
Info Schwarztonnensand op Wikipedia

In de Ems liggen tussen Emden en Leer twee riviereilanden, het Hatzumersand en het Bingumersand.
Het Hatzumersand is vanaf de oostelijke oever van de Ems lopend bereikbaar.
André Staal, Harry ten Veen en Johan Lubbers waren er in dec. 2002,
Lammert Kwant was er maart 2018.
Fotoverslag dec. 2002
Hatzumersand v.v. 15 maart 2018
Info Hatzumersand op Wikipedia

Lammert Kwant liep op 1 november 2018 naar het Bingumersand op en neer. Heiko Oterdoom en Lammert Kwant maakten op 10 november 2018 dezelfde tocht. Verslag volgt.
Info Bingumersand op Wikipedia


Aanvullingen/verbeteringen ?
Graag naar redactie dezes.

Lammert Kwant