[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws

Wadlopen Nieuws 2019 - 2020

Voorlopig geen wadwachters op Engelsmanplaat

maandag 23 maart 2020

LAUWERSOOG - Er komen voorlopig geen wadwachters op Engelsmanplaat. Op maandag 23 maart 2020 is door Staatsbosbeheer en de Waddenunit (inspectie en handhaving) besloten om het vogelwachtseizoen aldaar tot nader order op te schorten in verband met het Coronavirus.

Lees meer...

Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Ho DK - update 24 maart 2020

Update 24 maart 2020
met etappe 41 Klanxbüll - Duits/Deense grens - Højer

SCHAGEN NL - Rob Strietman en Theo Bakker zijn in augustus 2014 met een interesssant en ambitieus project begonnen, nl. een voettocht in losse etappes langs de Waddenzee van Camperduin (oorspronkelijk het westelijke begin van het Waddengebied) naar het dorpje Ho ten noorden van Esbjerg in Denemarken en misschien verder. Ze zijn na 41 etappes gevorderd tot het dorp Højer in Denemarken. O.a. op WadgidsenWeb doen ze van hun tochten verslag.

Lees meer...

Reddingsoefening wadlopers uitgesteld tot 14 november 2020

donderdag 23 januari 2020, update 12 maart 2020

Beste wadlopers:

Za. 21 maart a.s. is de jaarlijkse wadloopoefening gepland.
Tot nu toe hebben zich 97 gidsen aangemeld om hieraan deel te nemen.
Daarnaast is er inzet van diverse hulpverleningsinstanties, zoals KNRM en GGD.

Onze oefening staat in het teken van veiligheid en het oefenen van specifieke vaardigheden tijdens calamiteiten.
De actualiteiten rondom het Coronavirus hebben ons doen besluiten om in alle gevallen de veiligheid hoge prioriteit te geven. Dat betekent dat wij besloten hebben om de oefening te cancellen. Zowel met de Veiligheidsregio Fryslân als met de GGD is dit in goed overleg overeengekomen.

Vooralsnog gaan we ons nu richten op de reservedatum, 14 november 2020.

Met vriendelijke groet,
Luppo Deuntje Henk Postma

Lees meer...

Aardgasleiding (??) Noordgastransport in wantij Rottumeroog vrijgespoeld en beschadigd

zondag 23 februari 2020, update 4 maart 2020

UITHUIZEN - Op 29 oktober 2019 ontdekte wadloper Peter Laagland dat de aardgasleiding die sinds 1975 door het Rottumer Wad loopt, vrij is komen te liggen in een uitloper van de Reepriel. Mogelijk ligt ook verder noordelijk in het Sparregat de gasleiding 'los' in het water.

Naar aanleiding van de info van 23 februari 2020 stuurtde Rieks Bos foto's waarop te zien is dat de leiding een open einde heeft.

Lees meer...

Wadloopboek 'Hoogtepunten rond laagwater' nog verkrijgbaar !

donderdag 15 februari 2018, update 22 februari 2020

Het in februari 2018 verschenen boek 'Hoogtepunten rond laagwater - 50 jaar kleinschalig wadlopen' is nog verkrijgbaar ! Het boek kost € 15.-. De verzendkosten zijn € 4.95.

Lees meer...

Drie erkenningen, vijf vergunningen: sinds 1 januari 2020 is de Wadloopverordening 2019 van kracht

vrijdag 31 januari 2020

LEEUWARDEN - De 'Wadloopverordening 1996' is op 31 december 2019 24:00 uur buiten werking gesteld.
Er voor in de plaats gekomen is de 'Wadloopverordening 2019', deze is op 1 januari 2020 00:00 uur van kracht geworden.

Voor het aanvragen van een vergunning of 'erkenning' is door de provincie Friesland een 'digitale omgeving' in het leven geroepen waar 5 soorten vergunningen en 3 soorten 'erkenningen' kunnen worden aangevraagd.

Lees meer...

Provinciale Staten Friesland, Groningen en Noord-Holland stellen Wadloopverordening 2019 vast

vrijdag 1 maart 2019, update 3 februari 2020

LEEUWARDEN - Door Provinciale Staten van Friesland, Noord Holland en Groningen is op 27 februari, 4 maart resp. 13 maart 2019 de nieuwe Wadloopverordening besproken.
In Friesland is de verordening met 28 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen, zij het met enkele wijzingen t.o.v. het concept-voorstel.
In Noord-Holland en in Groningen is de verordening unaniem aangenomen, zonder wijzigingen. Daarmee is de veordening in Friesland nu andersluidend dan in Groningen en Noord-Holland.

Lees meer...

Oliebollen-wadlooptocht naar het Rif van Engelsmanplaat - 28 december 2019

vrijdag 3 januari 2020

LAUWERSOOG - Op 9 november 2019 hebben Martijn Loenen, Jacob Schenk en Ron Serné van Wadloopcentrum Pieterburen een verkenning gedaan op het Wierumerwad ter voorbereiding op de jaarlijkse oliebollentocht. Zaterdag 28 december verzamelden zich 15 gidsen in Lauwersoog (ook van andere organisaties) en na de koffie met oliebollen reden wij naar Nes/Wierum.

Lees meer...

Nieuw boek: 'Verhalen van de Eems-Dollardkust'

zaterdag 7 december 2019

GRONINGEN - Op vrijdag 6 december 2019 jl. is in het gebouw van de Groninger Archieven te Groningen in aanwezigheid van ca. 100 personen het boek 'VERHALEN VAN DE EEMS-DOLLARDKUST' gepresenteerd.

Lees meer...

Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien

woensdag 16 oktober 2019

DEN HAAG - In de Waddenzee zijn verschillende gebieden (vaak voor een beperkte periode) gesloten om voldoende rustige locaties voor zeehonden, broedvogels en niet-broedvogels (hoogwatervluchtplaatsen) te waarborgen. Het afsluiten van deze ‘rustgebieden’ gebeurt met zgn. TBB's: Toegangsbeperkingsbesluiten.

Lees meer...