[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Nieuw boek:
'Verhalen van de Eems-Dollardkust' - Albert Buursma (eindredactie)
Met een bijdrage 'Wadlopen in de Dollard' van Joris Grond
Zaterdag 21 maart 2020 a.s. Reddingsoefening wadlopers !!
Luppo Deuntje en Henk Postma
Wadlopen door het Smeriggat tussen Ameland en Engelsmanplaat - 6 oktober 2019
Heiko Oterdoom
Nordstrandischmoor v.v.
Henk Koerts en Henk Mulder - 24 september 2019
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Primeur: Wadlooptocht van Kamperzand naar Griend
Peter Laagland - 6 oktober 2019
Fantastische weerschijn van een corona in het wadwater bij Noordpolderzijl
Melle ten Kate - 8 september 2019
De griesberg bij Delfzijl
Peter Laagland
Wadlopen van Rottumerplaat naar Horsbornzand
Ben Verbree - 20 september 2019
Tweede wadlooptocht Ostfriesland - Lütje Hörn - Borkum
Heiko Oterdoom & Kees Wevers, 20 april 2019
Kattenkwaad onder Borkum: Borkum - Lütje Hörn - Manslagt
Joris Grond - 21-22 maart 2019
Waterprofiel Oostereems (wadlooproute naar Borkum) 1976 - 1995 - 2018
Heiko Oterdoom
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Ho DK
Update 18 sept. 2019 met etappe 38 Insel Amrum ! (Sleeswijk-Holstein)
Getijtafels Lauwersoog 2020
Getijtafels Harlingen 2020
Broedeiland Voolhok/Stern nabij de Eemshaven
Lammert Kwant - september 2019
Bezoek aan de Razende Bol (Video)
Van Ameland naar Ternaard in 2½ uur op 19 augustus 1959
Met gedetailleerde routekaart van ds. D. van Dijk en dhr. D. Huismans
Wadzwerftocht in het Minas Basin - Nova Scotia - Canada
Melle ten Kate - 31 mei 2019
"Zonder wadlopen was Ameland onbereikbaar"
Veerboot Ameland in de jaren 1940 en 1950 - LC 12-06-2019
Provinciale Staten van Friesland, Groningen en Noord-Holland stellen
Wadloopverordening 2019 vast - de verordeningen verschillen per provincie
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2019
Wageningen University & Research - rapport
'Zeehondje overleeft door te drinken bij dood schaap op de zeedijk bij Usquert'
Dagblad van het Noorden
Nieuw boek:
'Terug naar Rottumerplaat - Vogelwachtersdagboek'
Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst
'Wadden in Beeld 2018' verschenen
Is de hete zomer van 2018 de voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee ?
Zeekraal zaaien op de nieuwe kwelder van Delfzijl
Video RTV Noord
Nieuw wadwachtershuis voor Rottumeroog - bouw start vermoedelijk in 2021
Vogelwachtershuis Rottumeroog afgebroken februari 2014 -
en weer opgebouwd in Lauwersmeergebied
Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Update 7 nov. 2019 met nieuwe rubriek 'Positie Schepen'
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Update 6 november 2019
Archief Waterstanden en Weer NL
Update 6 november 2019
'Databank Wadden'
Update 6 november 2019
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Update 2 november 2019

4. Helden en Geschiedenis
'IJzeren Wadloper' naar zeedijk bij Pieterburen - voorjaar 2009
Korte kroniek van het 'Wadlopersbeeld'
Christian Eisbein - Wattführer
Insel Nordstrand - Hallig Südfall v.v. - 21 juni 1979
Lammert Kwant
Flessenpost op Engelsmanplaat levert schaap op - 21 juli 1996
Alle wadloopoversteken (78 x) en 4 riviereilanden
Update 29 september 2019,
met Griend - Terschelling, Hengst - Steenplaat, Broedeiland Dollard en Linnenplate
ALLE 75 + 2 = 77 ! - De Wadlooptochten van Menno de Leeuw
Alle wadlooptochten naar Griend
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 21 juli 2019 met de tocht Griend - Terschelling
Lopers van alle klassieke wadlooptochten in NL
Wadlooptochten Texel-Vlieland
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 16 november 2019

5. Kapen en bakens
Trivia: 'Reddinghuisje op de Kalkman niet waterdicht' - 10 aug. 1968
Ostanleger en Ostbake van Wangerooge - 12 mei 2012
Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol
Baken Willemsduin Schiermonnikoog gerenoveerd - 23-26 juli 2018
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Update 1 april 2019 met beelden afbraak oude vogelwachtershuis
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Het baken op de Richel 1964 - ca. 1976
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Vergunningvoorschriften wadlopers en wadlooporganisaties
Incl. kaart met overzicht 'ontheffingsgebieden'
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Wadloopgids
Wadloopverordening 1996 + Wijziging 2010
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee