[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Wadloopgids op de Brakzand:' Is er hier iemand die ...'
NRC Handelsblad - Ikje
Vanaf 25 juni wadwachters op Rottumerplaat en Rottumeroog
Reeën steken wad over naar Ameland
8 mei 2020
Drei Männer dank Handy-Lampen aus dem Neufelder Watt gerettet
Mit dem Hubschrauber aus dem Schlick gezogen - 10 juni 2020
Toeristische wadlooptochten weer mogelijk sinds 13 mei jl.
Wadloopboek 'Hoogtepunten rond laagwater' nog verkrijgbaar !
144 pagina's - kosten € 15.- per exemplaar (incl. verzendkosten € 19.95)
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Blåvandshuk DK
Update 29 mei met etappe 43 Rømødam - Mandø (Denemarken)
Wadlooptocht Simonszand - vaste wal na 8½ jaar weer gelopen
Tim Abelen en Peter Laagland - 7 mei 2020
Resten zeecontainer MSC Zoe op Rif/Engelsmanplaat vormen mogelijk gevaar voor recreatieve scheepvaart
'Troostfilms': 14 films van de Wadden, gratis of bijna gratis,
YouTube, NPO Start e.a.

Thuisfilmfestival Podium Vlieland, Waddenvereniging en Rootsmagazine
Wadlopen naar het Bishorstersand in de Elbe op en neer
Heiko Oterdoom, Melle ten Kate en Joris Grond - 21 november 2019
Archeologische wadexcursies naar Otzum - Ostfriesland
Albert Baving, Henk Schildhuis, Lammert Kwant e.a.
Wadlopen op het voormalige wantij van Simonszand: Kromme Elleboog en Mothoek
Joris Grond - 8 en 20 april 2020
Vlieland - Texel - 29 maart 2020           Terschelling v.v. in 1 tij - 5 april 2020
Richel - Texel - 29 maart 2020              Richel-Vlieland - 10 april 2020
Tim Abelen, Menno de Leeuw, Peter Laagland
Aardgasleiding (??) Noordgastransport in wantij Rottumeroog vrijgespoeld
Oktober - november 2019
Update 4 maart 2020: 'Gasleiding' heeft open einde.
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Vijf vergunningen, drie erkenningen
Op 1 januari 2020 is de Wadloopverordening 2019 van kracht geworden.
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Wadden in Beeld 2019
Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
Nieuw gemelde Covid-19 patiënten in de gemeentes rondom de Waddenzee
gedurende de laatste 2 weken vanaf 7 mei 2020 (update iedere week vanaf 1 juli 2020)

Bron: GGD en RIVM
Een visserijconflict in de Dollard (1911-1933)
Karel Essink
'Coronavirus zit planten van zeegras in de Waddenzee in de weg'
Omrop Fryslân
Nieuwe website: Google Earth Engine, timelapsebeelden 1984 - 2018
Satellietbeelden van Nederland blijven komende jaren beschikbaar
Netherlands Space Office
Video 'De Vogelwachter' - 68 minuten
Over de vogelwachters van de Boschplaat van Terschelling, Engelsmanplaat & Rottumerplaat - 2018
'Klimaatverandering bedreigt trekvogels Waddenzee'
Met rapport 'Effecten van klimaatverandering op vogels in het Waddengebied' - 2020
GRIEND-nieuwsbrieven
Vereniging Natuurmonumenten
Hogere terpen tegen zeespiegelstijging op de Halligen - Duitse Waddenzee
Volkskrant - 28 maart 2020
Dynamiek van de Waddenzee: Schiermonnikoog kruipt naar het oosten -
nieuwe grenscorrectie wordt voorbereid

Omrop Fryslân
Mosselbanken en Oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren 2019
St. Wageningen Research Centrum voor Visserijonderzoek (CVO)
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
'Databank Wadden'
Update 19 juni 2020 met 'Wadden in Beeld 2019'
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Update 17 mei 2020: De veerdiensten worden hervat en uitgebreid.
Waddennieuws
Update 29 april 2020 met 2 nieuwe links
Meer Info Getij en Weer
Update 28 april 2020 met Google Earth Engine
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Update 10 maart 2020 met Getijtafels Denemarken 2021
Zon-op-en-onder-calculator Waddengebied
20 locaties op de internationale Wadden met zon op en onder
Quickscan: Wadlopen of niet ?

4. Helden en Geschiedenis
Een visserijconflict in de Dollard (1911-1933)
Karel Essink
Flumina Vadosa Sunt: Zes riviereilanden in Ems, Weser en Elbe
Heiko Oterdoom, Lammert Kwant e.a.
Alle wadloopoversteken (78 x) en 6 riviereilanden
Update 12 mei 2020 met het Ruschsand in de Weser en Bishorstersand in de Elbe
Lopers van alle klassieke (en andere mogelijke) wadlooptochten in NL
Update 12 mei 2020
Historische waddenfilms en documentaires
Update 5 mei 2020
Wadlooptochten Vlieland-Texel
Update met 13e tocht op 6 mei 2020
Wadlooptochten Texel-Vlieland
Update met 32e tocht op 5 mei 2020
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 24 april 2020 met nieuwe heldendaden in het gebied Terschelling -
Groot Kamperzand (Zeehondenbanken)
Alle wadlooptochten naar Griend
Update 26 maart 2020 met een oversteek naar Griend op 22 maart 2020
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Update 26 maart 2020 met een nieuwe oversteek op 23 maart 2020
Storm 'Ciara': Het Muiderzand in de voormalige Zuiderzee valt droog
9 februari 2020
Christian Eisbein - Wattführer
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 5 juni 2020

5. Kapen en bakens
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Update 9 juni 2020 met bijzondere foto vanaf Westerstrand Schiermonnikoog
Het baken op de Hon van Ameland
Update 9 juni 2020 met bijzondere foto's vanaf Westerstrand Schiermonnikoog
Bouw van de nieuwe kaap op Engelsmanplaat - juli 2007
Update 9 juni 2020 met bijzondere foto's vanaf Westerstrand Schiermonnikoog
'Zorgen over Emder Kaap op Rottumeroog'
RTV Noord - 23 januari 2020
Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol
Baken Willemsduin Schiermonnikoog gerenoveerd - 23-26 juli 2018
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Egge Knol en Erik Tiddens
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Op 1 januari 2020 van kracht geworden
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
'Ems-Traffic': VHF-kanaal 74 vervangt kanalen 18, 20 en 21 op 1 januari 2020
Vergunningvoorschriften wadlooporganisaties, individuele wadlopers en natuureducatieve wadtochten
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Wadloopgids
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee