W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Persoon door hulpdiensten van wad gehaald bij Paesens Moddergat
112 DOKKUM - maandag 12 april 2021
Corona-kwestie: Toeristische wadlooptochten beperkt mogelijk tijdens
7e en 8e 'Verlengde Harde Lockdown' (VHL-07 resp. VHL-08)
- Update 2 mei 2021
2 deelnemers olv. 1 gids. Groninger en Friese kustgebied 4 deelnemers toegestaan.
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Blåvandshuk DK
Update 21 april 2021 met etappe 47 Insel Pellworm en Hallig Süderoog (Schleswig Holstein)
Horsbornzand tussen Rottumeroog en Borkum: Zandplaat of wadplaat ?
17 maart 2021
'Verkeerd gelopen': Wadloper gered van Rottumer Wad
8 juli 2020
IJspret op de Wadden - 7 t/m 14 februari 2021
Update 25 februari 2021
Vanaf 2023: Stroomkabels van windpark TNW op de Noordzee komen via wantij Schiermonnikoog aan land
Winter op en rond BVE Voolhok/Stern langs de Eems
Update 10 februari 2021
Nieuwe boeken:
Eendenkooien in Fryslân - 1450-2015 - Gerard Mast - Januari 2021
61 Eilanden in de Waddenzee - Evert Jan Prins - Februari 2021
Wadlopen in de winter: Horsbornzand - Emmapolder - Horsbornzand - Emmapolder
Jiska van den End, Peter Laagland - 31 januari 2021
Wadloopoversteek v.v. over de Mokbaai van Texel
Rob Strietman - 12 september 2020
Onderkoeling: Wat (niet) te doen in geval van onderkoeling
KNRM-brochure 2021
Aanleg 2 electriciteitskabels door wantij Ameland vanaf 16 aug. 2021
Nachtelijke wadlooptocht van Wierum via het Rif en Engelsmanplaat naar Ameland
Peter Laagland, Vincent Laagland - 16 januari 2021
NIEUW: Podcasts De Wadden
Wadloopboek 'Hoogtepunten rond laagwater' nog verkrijgbaar !
144 pagina's - kosten € 15.- per exemplaar (incl. verzendkosten € 19.95)
Bivakzakbrancard: Nieuwe combinatie van brancard en bivakzak voor wadlopen
UPDATE: Kant en klaar aangeboden voor € 349.85, incl. verzendkosten -
Simon Honingh
Resten van vliegtuigwrakken op het Rottumer Wad - 1943-1971
Update 9 november 2020
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Nieuwe kunststofbetonning in kleine vaargeulen Waddenzee
Rijkswaterstaat - 29 maart 2021
Ernstige verstoring gps-signaal op de Westerschelde - 26 maart 2021
Bij gebruik op Waddenzee kan gps-navigatie wadlopers verstoord raken
Covid-19 meldingen in de gemeentes rondom de Waddenzee sinds 26 februari 2020
Bron: GGD en RIVM - update 4 mei 2021
'Elk jaar wordt er meer gebaggerd in de Waddenzee, maar waar ligt de grens ?'
Friesch Dagblad - 21 februari 2021
Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat
Nieuwsbrief Waterschap Noorderzijlvest - update 15 april 2021
KNMI waarschuwingen code geel, oranje of rood - Infofolder 2015
'Dit is hoe weerwaarschuwingen tot stand komen'
Roos Bahr - Zeilen.NL
Ondergrondse merken boven de (Engelsman)plaat
Over peilmerken op wadplaten en op Engelsmanplaat 53 27.390 N - 06 03.716 E
Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 1-48
Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 49-93
Kaarten bij Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied
Dr. L.F. Kamps, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1956
Website: Google Earth Engine, timelapsebeelden 1984 - 2018
Ook op Google Earth (Pro)
Timelapses Waddenzee
Remco de Vries
Aangespoelde dwergvinvis kan op Rottumerplaat tot stof vergaan
Camera's registreren het ontbindingsproces, te volgen op Basismonitoring Wadden -
25 november 2020
Satellietbeelden van Nederland blijven komende jaren beschikbaar
Netherlands Space Office
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Zon en maan Wadden 2021
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Bijgewerkt 22 januari 2021, update links
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Bijgewerkt 23 januari 2021, update links
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Bijgewerkt 24 januari 2021, update links
Meer Info Getij en Weer
Bijgewerkt 23 januari 2021 met 2 nieuwe links en update overige links
'Databank Wadden'
Bijgewerkt 19 februari 2021 met Waddenmozaïek
Archief Waterstanden en Weer NL
Bijgewerkt 21 januari 2021, update links
Waddennieuws

4. Helden en Geschiedenis
Wadlooptochten Texel-Vlieland
Update met 34e tocht op 16 april 2021
Vanuit Zoutkamp brengt een delegatie van 'de Nederlandse Pers' een bezoek aan Engelsmanplaat
Het Noorden in Woord en Beeld 5 juli 1929
Calendarium Wadlopen Borkum en Lütje Hörn vanaf en naar de vaste wal
Online op 24 februari 2021
Het geheimzinnige platform in het Blindes Randzelgat op het
Borkumer Wad 1978 - 2015

Heiko Oterdoom, Lammert Kwant
'Ik ben geen wadloper maar een wadrenner'
Willem J. Schober - 1967
Het vergelijken van historische zeekaarten (van de Westelijke Waddenzee) in GIS
Waren Texel en Vlieland sinds 1584 (ooit) vanaf het vasteland beloopbaar ?
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 22 december 2020 met de 6 mogelijke tochten naar de Steenplaat tussen Texel en Vlieland
Historische waddenfilms en documentaires
Update 21 januari 2021
'Alle' wadloopoversteken (74 x) en 7 riviereilanden
Update 22 december 2020 met het riviereiland Böhaken in de Elbe
Lopers van alle klassieke (en andere mogelijke) wadlooptochten in NL
Flumina Vadosa Sunt: Zeven riviereilanden in Ems, Weser en Elbe
Heiko Oterdoom, Lammert Kwant e.a.
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 28 februari 2021

5. Kapen en bakens
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Het baken op de Hon van Ameland
Bouw van de nieuwe kaap op Engelsmanplaat - juli 2007
'Zorgen over Emder Kaap op Rottumeroog'
RTV Noord - 23 januari 2020
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Egge Knol en Erik Tiddens
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW)
Weer compleet per 1 februari 2021
Examencommissie Wadloopvergunningen
NIEUW per 1 januari 2021
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Vergunningvoorschriften wadlooporganisaties, individuele wadlopers en natuureducatieve wadtochten
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Opleiding tot Wadloopgids
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee