[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


Wadlopen Nieuws
Za. 13 april 2019 a.s. Reddingsoefening wadlopers op Amelander Wad !
Provinciale Staten van Friesland, Groningen en Noord-Holland stellen Wadloopverordening 2019 vast -
de verordeningen verschillen per provincie
Voorwaardelijke boete voor drie wadlopers ivm. betreding kwelder
St. Groninger Landschap in de Dollard
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Ho DK
Update 15 maart 2019 met etappe 34 Husum - Insel Nordstrand !
De noodlottige oversteek naar Ameland van sergeant Jacob Bleeker - 21 januari 1917
Uit "Ver van het Front? - Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog"
Loos alarm op Handelskade Oost Delfzijl in verband met wadloper - 2 februari 2019
Rommel containerschip MSC Zoe spoelt aan op stranden en kwelder Waddengebied
Update 8 februari 2019: Video's van containerschepen in de problemen
Nacht-Wadlooptocht naar Schiermonnikoog bij 'super-bloed-wolfsmaan' -
21 januari 2019
Louis de Jonge ontvangt eerste Wad'n Ambassadeur wisseltrofee
Update 20 januari 2019: Louis de Jonge overleden
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Update 25 januari 2019 met enkele aanvullingen voor Noodoproep en Spoedoproep
"Slag om de wadloopgids dreigt door nieuwe Wadloopverordening"
"Waddenprovincies scherpen regels voor wadlopen flink aan"
Vogelbroedeiland Voolhok/Stern bij de Eemshaven
Update 24 januari 2019 met bezoeken aan het eiland juli en sept 2018
en januari 2019
Provinciale Staten Friesland verhogen leges wadlopen vanaf 2020
met jaarlijks € 12.000
Waarom niet ... 'Wad'-lopen van Terborg naar het Hatzumersand
in de Ems - 15 maart en 28 november 2018
- update
Meer Wadlopen Nieuws...

Waddenzee Nieuws
Herinneringen aan Wim Wolff (1941-2018)
Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan
Zeesla
Plan voor herstel 80 jaar oude grenspaal in Dollard
Integrale studie verschenen naar zeespiegelstijging, bodemdaling
en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee
Mosselbanken en Oesterbanken op droogvallende platen
in de Nederlandse Kustwateren 2018
Extreme kokkelsterfte in de Waddenzee, zomer 2018
Meer Waddenzee Nieuws ...

Weblinks
Veerdiensten Wadden, Eems, Jade, Weser en Elbe
Update 22 maart 2019: Elbeveerdienst Cuxhaven-Brunsbüttel weer in de vaart
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Update 17 maart 2019
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Update 10 januari 2019
Archief Waterstanden en Weer NL

Helden en Geschiedenis
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 25 maart 2019 met de tocht Borkum - Lütje Hörn - vaste wal Ostfriesland
Wadlooptochten Texel-Vlieland
met 30e tocht Texel-Vlieland op 19 maart 2019
Lopers van alle klassieke wadlooptochten in NL
Update 19 maart 2019
Alle wadloopoversteken (74 x) en 4 riviereilanden
Update 18 maart 2019,
incl. video-verslag oversteek naar riviereilanden in Ems en Weser
ALLE 73 + 2 = 75 ! - De Wadlooptochten van Menno de Leeuw
Update 25 februari 2019
Wadlooptochten van Vlieland naar de zandplaat Richel
Update 25 febr. 2019 met een nieuwe tocht Vlieland - Richel - Vlieland
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 22 maart 2019

Kapen en bakens
Het baken op de Richel 1964 - ca. 1976
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 12 artikelen
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Reddingshuisje Simonszand 1969 - 1975

Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Vergunningvoorschriften wadlopers en wadlooporganisaties
Update 19 maart 2019: kaart met overzicht 'ontheffingsgebieden'
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Update 25 januari 2019 met aanvullingen voor Noodoproep en Spoedoproep
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Wadloopgids
Wadloopverordening 1996 + Wijziging 2010
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee