W[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Toeristische wadlooptochten weer mogelijk sinds 13 mei jl.
Vanaf 29 mei wadwachters op Engelmsanplaat
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Blåvandshuk DK
Update 29 mei met etappe 43 Rømødam - Mandø (Denemarken)
Wadlooptocht Simonszand - vaste wal na 8½ jaar weer gelopen
Tim Abelen en Peter Laagland - 7 mei 2020
Resten zeecontainer MSC Zoe op Rif/Engelsmanplaat vormen mogelijk gevaar voor recreatieve scheepvaart
'Troostfilms': 14 films van de Wadden, gratis of bijna gratis,
YouTube, NPO Start e.a.

Thuisfilmfestival Podium Vlieland, Waddenvereniging en Rootsmagazine
Wadloopboek 'Hoogtepunten rond laagwater' nog verkrijgbaar !
144 pagina's - kosten € 15.- per exemplaar (incl. verzendkosten € 19.95)
31e wadloop Texel - Vlieland - Kees Rodenburg en Ben Verbree - 18 april 2020
Texel - Vlieland - Texel - Kees Rodenburg - 5 en 6 mei 2020
Wadlopen naar het Bishorstersand in de Elbe op en neer
Heiko Oterdoom, Melle ten Kate en Joris Grond - 21 november 2019
Vierluik Kamperzand / Zeehondenbanken
Peter Laagland - Februari 2018 en April 2020
Wadgids Peter Rozema vindt op het wad bij Pieterburen twee besturingswieltjes van een in 1944 neergeschoten jachtvliegtuig uit WOII
Peter Rozema
Archeologische wadexcursies naar Otzum - Ostfriesland
Albert Baving, Henk Schildhuis, Lammert Kwant e.a.
Wadlopen op het voormalige wantij van Simonszand: Kromme Elleboog en Mothoek
Joris Grond - 8 en 20 april 2020
Vlieland - Texel - 29 maart 2020           Terschelling v.v. in 1 tij - 5 april 2020
Richel - Texel - 29 maart 2020              Richel-Vlieland - 10 april 2020
Tim Abelen, Menno de Leeuw, Peter Laagland
Aardgasleiding (??) Noordgastransport in wantij Rottumeroog vrijgespoeld
Oktober - november 2019
Update 4 maart 2020: 'Gasleiding' heeft open einde.
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Vijf vergunningen, drie erkenningen
Op 1 januari 2020 is de Wadloopverordening 2019 van kracht geworden.
Veiligheid Adviescommissie Wadlopen (VACW)
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Een visserijconflict in de Dollard (1911-1933)
Karel Essink
Nieuw gemelde Covid-19 patiënten in de gemeentes rondom de Waddenzee
gedurende de laatste week vanaf 7 mei 2020, update iedere dag

Bron: GGD en RIVM
'Coronavirus zit planten van zeegras in de Waddenzee in de weg'
Omrop Fryslân
Nieuwe website: Google Earth Engine, timelapsebeelden 1984 - 2018
Satellietbeelden van Nederland blijven komende jaren beschikbaar
Netherlands Space Office
Video 'De Vogelwachter' - 68 minuten
Over de vogelwachters van de Boschplaat van Terschelling, Engelsmanplaat & Rottumerplaat - 2018
'Klimaatverandering bedreigt trekvogels Waddenzee'
Met rapport 'Effecten van klimaatverandering op vogels in het Waddengebied' - 2020
GRIEND-nieuwsbrieven
Vereniging Natuurmonumenten
Hogere terpen tegen zeespiegelstijging op de Halligen - Duitse Waddenzee
Volkskrant - 28 maart 2020
Dynamiek van de Waddenzee: Schiermonnikoog kruipt naar het oosten -
nieuwe grenscorrectie wordt voorbereid

Omrop Fryslân
Mosselbanken en Oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren 2019
St. Wageningen Research Centrum voor Visserijonderzoek (CVO)
'Expeditie Waddenzee' - Carlien Bootsma liep winter 2019-2020 een maand lang over de Wadden van Nieuwe Statenzijl via Den Helder naar Schiermonnikoog
Dagblad van het Noorden
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Update 17 mei 2020: De veerdiensten worden hervat en uitgebreid.
Waddennieuws
Update 29 april 2020 met 2 nieuwe links
'Databank Wadden'
Update 29 april 2020 met video 'De Vogelwachter'
Meer Info Getij en Weer
Update 28 april 2020 met Google Earth Engine
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Update 10 maart 2020 met Getijtafels Denemarken 2021
Zon-op-en-onder-calculator Waddengebied
20 locaties op de internationale Wadden met zon op en onder
Quickscan: Wadlopen of niet ?

4. Helden en Geschiedenis
Een visserijconflict in de Dollard (1911-1933)
Karel Essink
Flumina Vadosa Sunt: Zes riviereilanden in Ems, Weser en Elbe
Heiko Oterdoom, Lammert Kwant e.a.
Alle wadloopoversteken (78 x) en 6 riviereilanden
Update 12 mei 2020 met het Ruschsand in de Weser en Bishorstersand in de Elbe
Lopers van alle klassieke (en andere mogelijke) wadlooptochten in NL
Update 12 mei 2020
Historische waddenfilms en documentaires
Update 5 mei 2020
Wadlooptochten Vlieland-Texel
Update met 13e tocht op 6 mei 2020
Wadlooptochten Texel-Vlieland
Update met 32e tocht op 5 mei 2020
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 24 april 2020 met nieuwe heldendaden in het gebied Terschelling -
Groot Kamperzand (Zeehondenbanken)
Alle wadlooptochten naar Griend
Update 26 maart 2020 met een oversteek naar Griend op 22 maart 2020
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Update 26 maart 2020 met een nieuwe oversteek op 23 maart 2020
Storm 'Ciara': Het Muiderzand in de voormalige Zuiderzee valt droog
9 februari 2020
Christian Eisbein - Wattführer
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 20 mei 2020

5. Kapen en bakens
'Zorgen over Emder Kaap op Rottumeroog'
RTV Noord - 23 januari 2020
Ostanleger en Ostbake van Wangerooge - 12 mei 2012
Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol
Baken Willemsduin Schiermonnikoog gerenoveerd - 23-26 juli 2018
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Egge Knol en Erik Tiddens
Het baken op de Richel 1964 - ca. 1976
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Op 1 januari 2020 van kracht geworden
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
'Ems-Traffic': VHF-kanaal 74 vervangt kanalen 18, 20 en 21 op 1 januari 2020
Vergunningvoorschriften wadlooporganisaties, individuele wadlopers en natuureducatieve wadtochten
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Wadloopgids
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee