W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home Examencommissie

EXAMENCOMMISSIE WADLOOPVERGUNNINGEN


Medewerkers van de 'Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders' verkennen op 'slikschoenen' (trippen)
een drooggevallen polder in het IJsselmeer of de Wieringermeerpolder, plaats en datum onbekend.

Door Redactie

Sinds 1 januari 2021 worden de theoretische examens voor wadloopvergunningen ('erkenning tot wadloopgids') afgenomen door een Examencommissie samengesteld uit wadloopgidsen van de 8 wadlooporganisaties. Als een kandidaat voor het examen is geslaagd gaat er een seintje naar de provincie Fryslân dat de kandidaat een individuele vergunning kan aanvragen. Of voor een wadlooporganisatie als gids mag fungeren.

De leden/examinatoren van de examencommissie zijn per 1 januari 2021 (update 1 sept. 2021):

  • Jan Oome - Groninger Wadloopvereniging Arenciola, voorzitter
  • Henk Kuypens - St. Wadloopcentrum Pieterburen, vice-voorzitter
  • Ypke Bouma - Wadloopcentrum Fryslân
  • Melle ten Kate - Vrije Wadlopers
  • Uhmra van der Kooi - St. Uithuizer Wad
  • Lammert Kwant - Wadgidsengroep Noord Nederland en Fryske Waedrinners

Examenkandidaten worden door 2 of 3 examinatoren (in wisselende samenstelling) aan de tand gevoeld.

Aanvragen voor een wadloopvergunning worden behandeld door het secretariaat van de Provincie Fryslân. Dit geldt ook voor vergunningen op het wad van de provincies Groningen en Noord-Holland. Wadloopvergunningen of -ontheffingen kunnen online worden aangevraagd via het adres Wadloopvergunning aanvragen.