W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2009 - 2016 Walvissen op Wierumer Wad ?

Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

Walvissen op Wierumer Wad ?

Walvis in vaargeul Wierumer Wad ?
Walvis ?? nabij ton WW 21 op het Wierumer Wad
Foto Sietse Bouma

zondag 6 oktober 2013, update 20 april 2014

Tijdens een wadlooptocht van Wadloopcentrum Fryslân onder leiding van Sietse Bouma, Eveline Poll en Gerard Hooiring op en neer naar Engelsmanplaat op vrijdag 20 sept. 2013 jl. werden in de vaargeul van het Wierumer Wad nabij de ton WW 21 twee walvisachtigen gezien. Zie de foto's en de video. Het lijkt niet op een zeehond of een bruinvis.


Video Sietse Bouma

De gidsen hebben de waarneming bij de Kustwacht gemeld. Voor zover bekend zijn er geen andere meldingen van walvissen in de Waddenzee geweest.

Door enkele lezers is gesuggereerd dat het misschien om drijvende veenbrokken gaat. Deze zijn ongeveer even zwaar als water. Op het drooggevallen wad ter plaatse worden regelmatig dergelijke veenbrokken aangetroffen. Sietse Bouma cs. weten zeker dat het geen veenbrokken zijn geweest, ze zagen de objecten in de verte wegzwemmen.


Locatie ton WW 21 op het Wierumer Wad
Foto Sietse Bouma


Twee vreemde objecten in het water
Foto Sietse Bouma