W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2009 - 2016 Noordpolderzijl buitendijks op de schop

Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

Noordpolderzijl buitendijks op de schop


Ophoging van kleidam op de kwelder van Noordpolderzijl, 8 april 2012

zondag 8 april 2012

NOORDPOLDERZIJL Gn. - Bij Noordpolderzijl is een begin gemaakt met het kwelderherstelplan. Kleidammen richting zee worden opgehoogd met ingedroogd baggerslib uit de haven. Ook wordt de haven uitgebaggerd.

De kwelders langs de Groninger noordkust en in de Dollard worden voor koeien, schapen en paarden veiliger gemaakt. Het ligt in de bedoeling 4 - 5 x zoveel vee op de kwelders te laten grazen. Door de begrazing neemt de verruiging van de kwelders met zeekweek af. Daarmee komt er ruimte voor andere kwelderplanten, bv. zoutmelde en lamsoor. Veel vogels voelen zich tussen het hoge zeekweek niet veilig. Door de verandering van de vegatatie mag worden verwacht dat het gebied aantrekkelijker wordt voor broedende en overtijende wadvogels.

Hoog water
Bij harde wind en storm uit het westen loopt de kwelder onder water en moet het vee snel en veilig naar de zeedijk kunnen lopen. Daartoe worden kleidammen opgehoogd. Het talud van sloten wordt vlakker gemaakt, waardoor het vee als het onverhoopt in een sliksloot terechtkomt (hopelijk) weer op de kant kan klimmen.

Het in 2011 ingerichte baggerspeciedepot ten westen van de haven wordt afgegraven. De ruimte die vrijkomt wordt gebruikt om nieuw baggerslib uit de haven op te slaan.

In 2011 werd bij de Westpolder en de Emmapolder een begin gemaakt met het kwelderherstelplan.


Afgraven van het slibdepot ten westen van de haven, 8 april 2012

Afgraven van het slibdepot. Links vers slib uit de haven, 8 april 2012


Ophoging eerste kleidam west van de haven, 8 april 2012
Foto's Lammert Kwant