W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 VEILIG RAPEN VAN SCHELPDIEREN

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

VEILIG RAPEN VAN SCHELPDIEREN

woensdag 20 februari 2008

DEN HAAG - Binnenkort start in de Waddenzee een proef met het commerciëel rapen van Japanse Oesters. Tot nu toe werden deze oesters alleen geraapt door particulieren en soms aan restaurants aangeboden (partuculieren mogen 10 kg schelpdieren per dag rapen in de Waddenzee zonder vergunning.) Dit heeft geleid tot kamervragen, omdat deze schelpdieren soms besmet zijn met ziekteverwekkende bacteriën of algen. Uit het antwoord van de minister van LNV:

Hygiënische controle
Het Productschap Vis is de verantwoordelijke autoriteit voor de hygiënische controle van de schelpdierproductiegebieden, waaronder de Waddenzee. Op grond van de Europese hygiëneverordening wordt dit gebied, via bemonsteringsplannen, sanitair gemonitord. Deze monitoring, vastgelegd in de verordening 'Productiegebied levende tweekleppige weekdieren 2006' vindt plaats in overleg met de reguliere visserijen en heeft betrekking op de aanwezigheid van E. coli, toxinevormende algen en toxinen in tweekleppige weekdieren. Afhankelijk van de resultaten van de monitoring kan het productschap, op basis van deze verordening, een productiegebied sluiten of declasseren om te voorkomen dat tweekleppige weekdieren met toxine of E. coli in de handel komen. Het risico van besmetting voor particulieren die voor eigen gebruik rapen, is echter wel aanwezig, omdat het erg moeilijk is om deze groep te benaderen in geval van het voorkomen van toxinen, toxinevormende algen of E. coli. Daarom heeft het Productschap Vis, na overleg met onder meer de Voedsel- en Waren Autoriteit, een folder opgesteld en een website gemaakt, waarop na te gaan is waar en wanneer het niet verstandig is om schelpdieren te rapen.


Tekst van de folder:
Langs de kust komen veel schelpdieren voor. Ook schelpdieren die we lekker en gezond vinden en vaak op het menu tegen komen, zoals mosselen, kokkels en oesters. Sommige mensen rapen schepdieren voor eigen consumptie. Dat is niet altijd verstandig.

Schelpdieren groeien op in de Oosterschelde en de Waddenzee. De waterkwaliteit van deze gebieden wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. Deskundigen nemen regelmatig monsters van het zeewater en van de schelpdieren. Deze monsters worden onderzocht op toxiciteit. Dit wil zeggen, dat er wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen, die bij consumptie van de schelpdieren eventueel vervelende klachten kunnen veroorzaken zoals buikloop, overgeven en buikkramp. Zo'n toxine wordt vaak door de natuur gevormd, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van veel algen. Het kan zich ophopen in schelpdieren en vervolgens door het eten ervan een schadelijke werking kunnen hebben. De aanwezigheid van een toxine is niet schadelijk voor het schelpdier zelf. Aan het schelpdier zelf is dus ook vaak niets te zien.

Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar zodra er sprake is van toxiciteit neemt de sector zelf direct voorzorgsmaatregelen. Eén van de maatregelen is het verbieden van visserij in de gebieden waar de toxiciteit is vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat schelpdieren uit die gebieden in het handelskanaal komen. Om die reden ontraadt het Productschap Vis dan ook om voor eigen consumptie schelpdieren te rapen. Raap dus zelf geen schelpdieren, maar koop ze. Omdat de natuur over een behoorlijk herstelvermogen beschikt, kan doorgaans na een korte periode de visserij weer hervat worden.

Zelf rapen is dus niet altijd verstandig. Om die reden ontraadt het Productschap vis dan ook om voor eigen consumptie schelpdieren te rapen.

Bron: Productschap Vis en beantwoording Kamervragen door Minister van LNV