W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 GROENE MANNEN FRYSLÂN SLAAN HANDEN INEEN

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

GROENE MANNEN FRYSLÂN SLAAN HANDEN INEEN

woensdag 6 december 2005

Proef goed geslaagd, nu voorwaarts met samenwerkingsovereenkomst

HEERENVEEN - Alle opsporingsdiensten die iets met de natuur te maken hebben, gaan voortaan samen overtredingen bestraffen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een illegale sportvisser ook kan worden beboet door een boswachter, een stroper door een viscontroleur en een paddestoelenplukker door een politieagent. Een proef met deze gezamenlijke handhaving wordt op 7 december formeel omgezet in een doorlopende samenwerkingsovereenkomst. In het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen presenteren de opsporingsdiensten dan hun nieuwe handboek.

De deelnemende organisaties zijn de politie Fryslân, de provincie Fryslân, de Algemene Inspectiedienst (AID), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Hengelsportfederatie Fryslân. Drie jaar geleden sloten zij al een convenant om samen de natuurhandhaving op te pakken.

Werkwijze goed bevallen
Die werkwijze is zo goed bevallen, dat het nu in de ‘dagelijkse bedrijfsvoering’ wordt opgenomen, zegt T. Wolters, projectleider namens de politie: 'In het buitengebied was het toezicht tot nu toe een stuk minder dan in het stedelijk gebied. Bovendien controleerden de surveillanten van de verschillende diensten alleen op hun eigen discipline. Nu de taken en deskundigheden gevoegd zijn, hebben we in een klap een veel grote opsporingsmacht.'

Jaarprogramma's om de burgers te controleren
Elke deelnemende organisatie heeft de regels waarop zij wil controleren, ingebracht in een jaarprogramma. Bij het maken van de surveillanceroosters worden teams samengesteld uit de ‘pot’ van alle beschikbare opsporingsambtenaren. 'In de praktijk maakt het dan niet uit of er bijvoorbeeld een boswachter en een agent op stap gaan, of een AID’er en iemand van de sportvisfederatie', zegt Beers. 'Ze controleren op dezelfde dingen: vissen zonder vergunning, wandelen buiten de paden, stropen, vernieling, wildkamperen, vervuiling, noem maar op.'
In de meeste gevallen zal in elk geval één van de twee surveillanten bevoegd zijn om meteen een bekeuring uit te schrijven voor het betreffende delict. Is dat toevallig niet het geval, dan staan in het handboek de procedures om er snel iemand bij te halen, die wel de juiste bevoegdheden heeft. 'Neem het geval van de viscontroleur die een stroper betrapt', zegt Beers. 'Zo iemand zal zelf niet zo snel ingrijpen want dat valt buiten zijn taakomschrijving, maar hij kan via de meldkamer wel snel regelen dat er een agent ter plaatse komt. We zijn elkaars oren en ogen.'

Handhaving
Handhaven op een manier waarbij de regels voorop staan, en niet de instantie die de controle doet, is een speerpunt van de rijksoverheid. Het samenwerkingsproject van de Friese opsporingsdiensten heeft daarom ook een stevige subsidie van 25.000 euro gekregen van de ministeries van Justitie, VROM en LNV, zegt Beers. 'Landelijk zijn zo’n 150 projecten ondersteund.’

Bron: Friesch Dagblad