W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2017 - 2021 Satellietbeelden van Nederland blijven komende jaren beschikbaar

Nieuwsarchief Waddenzee 2017 - 2021

Satellietbeelden van Nederland blijven komende jaren beschikbaar

Satellietdataportaal.nl

maandag 27 april 2020

DEN HAAG- Sinds 2012 koopt de Nederlandse overheid, via het Netherlands Space Office NSO, satellietbeelden in van Nederland. De ruimtelijke resolutie is in de loop van de jaren verbeterd tot inmiddels 50 centimeter. Het gebruik van deze beelden (optisch en infrarood) is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De data worden inmiddels gebruikt binnen de precisielandbouw, handhaving, beheer, ruimtelijke ordening en op vele andere terreinen. Zowel door bedrijven, wetenschappers als overheden. Eind 2019 hebben diverse ministeries besloten om gezamenlijk budget beschikbaar te stellen om deze inkoop met nog eens drie jaar (tot 1 maart 2023) te continueren. Dit geldt ook voor de inkoop van radardata.

Inmiddels is het huidige contract voor de levering van Superview-beelden met drie jaar verlengd en is ook de verwerking van deze beelden (orthorectificatie, georeferencing, pansharpening (een methode om een kleurenbeeld met lage resolutie om te zetten naar een kleurenbeeld met hoge resolutie) en het vervaardigen van mozaïeken) via een Europese aanbesteding geregeld. De komende drie jaar zal het bedrijf NEO bv deze verwerking op zich nemen. De toegang tot deze data via www.satellietdataportaal.nl wordt nog steeds door het bedrijf Geoserve BV uitgevoerd.

De komende tijd zal een inhaalslag gedaan worden om de nieuwe data opgenomen vanaf 1 maart 2020 zo snel mogelijk via het portaal beschikbaar te maken. Indien deze inhaalslag gedaan is zullen de data de komende drie jaren altijd binnen enkele dagen beschikbaar komen.

De vijf opnameperioden zijn ieder jaar als volgt:

1. 01 maart - 15 april
2. 16 april - 31 mei
3. 01 juni - 15 juli
4. 16 juli - 31 augustus
5. 01 september - 30 oktober

Tijdens zo’n opnameperiode wordt gepoogd heel Nederland zo wolkenvrij mogelijk op te nemen. Sommige delen worden hierdoor meerdere malen opgenomen. Afgelopen winter 2019-2020 was er ook een opnameperiode van 1 november tot 31 januari. Mogelijk wordt er ook in de komende winters een dergelijke opname gedaan. Hiervoor zullen we de komende maanden een kostenbatenanalyse uitvoeren.

Bron: Infobericht aan gebruikers satellietdataportaal. 17-04-2020.
Dank aan Harry Feenstra.

Bron: Spaceoffice.NL

Meer info:

Satellietdataportaal.nl
Satelllietbeelden van NL van 01-03-2013 tot heden.
Met fraaie luchtfoto's van 2016, 2017. 2018 en 2019.

Hoe het Satellietdataportaal werkt

Satellietdataportaal, uitleg over de data

Veelgestelde vragen