W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

JAPANSE OESTER VERDER IN OPMARS IN WADDENZEE

woensdag 5 juni 2002

De Japanse oester is in de Waddenzee een nieuwkomer en werd 25 jaar geleden voor het eerst aangetroffen. De oester is aan een stevige opmars begonnen en wordt nu op veel plaatsen aangetroffen.

Lees meer...

GRONINGER LANDSCHAP KOOPT GROND BIJ DIJK PIETERBUREN

donderdag 2 mei 2002

PIETERBUREN - Stichting Het Groninger Landschap (HGL) heeft ruim 17 ha. land gekocht in de Negenboerenpolder ten noorden van Wierhuizen bij Pieterburen. Het terrein ligt direct langs de zeedijk aan de uiterste oostkant van de Negenboerenpolder, op de grens met de Linthorst Homanpolder. HGL had hier al terrein in bezit (door hen Deikum genoemd) en heeft het nu in westelijke richting weten uit te breiden. Ook buitendijks heeft de Stichting ter plaatse grond in bezit op de kwelder.

Lees meer...

Boek: 'Van landaanwinning naar kwelderwerken'

donderdag 20 december 2001, update 5 november 2022

LEEUWARDEN - In oktober 2001 verscheen een boek getiteld 'Van landaanwinning naar kwelderwerken' (uitgave Rijkswaterstaat Directie Noord Nederland en Alterra). Auteurs zijn Kees Dijkema, Aante Nicolai, Jaap de Vlas, Cor Smit, Hessel Jongerius en Henk Nauta. Het gaat over de iedere wadloper zeer bekende buitendijkse kweldergebieden, die door zware arbeid van mensen zijn ontstaan en die waren bedoeld om er ooit voedsel te verbouwen. Nu is het zoute natuur geworden van internationale allure: voor planten, voor vogels, maar ook voor de mensen die er de wilde natuur leren waarderen.

Lees meer...

BRAKWATERPROJECTEN NOORDKUST GRONINGEN

maandag 17 september 2001

UITHUIZEN - NLTO, Natuurmonumenten, St. Het Groninger Landschap, de provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest hebben op 17 september jl. een overeenkomst ondertekend waarin als doel wordt gesteld 150 ha natuurgebied met brakwatervegetatie achter de Groninger zeedijk aan te leggen. Het betreft hier maatregelen om gevolgen van het zgn. Zoetwaterplan te compenseren.

Lees meer...

SCHUIM IN DE WADDENZEE

vrijdag 17 augustus 2001

De toegenomen eutrofiëring van de Noordzee (toename van stikstof- en fosfaatgehalte e.d.) heeft geleid tot een toename van de plaagalg Phaeocystis. Men neemt aan dat de grotere hoeveelheden Phaeocystis ook de oorzaak zijn van de waargenomen toename van schuim op de Westeuropese kusten. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) heeft aangetooond dat dit inderdaad het geval is ...

Lees meer...

VOGELS VLUCHTEN VOOR VOS NAAR EILANDEN

maandag 13 augustus 2001

GRONINGEN - Steeds meer vogels gebruiken de Waddeneilanden als toevluchtsoord. Kokmeeuwen, aalscholvers en eidereenden gebruiken de eilanden als uitwijkhaven, omdat daar geen vossen leven.

Lees meer...

ZEEBEREN IN DE WADDENZEE

vrijdag 26 april 2001

LELYSTAD - Onlangs kwam bij de BasisInfoDesk van het RIKZ de vraag binnen of er voor de Nederlandse kust zeeberen voorkomen en hoe deze worden veroorzaakt.
'Zeebeer' is een oud woord voor een plotselinge en/of onverklaarbare stijging van de waterstand ...

Lees meer...

'HAASTIGE VLOED' HARLINGEN VERSNELT NIET MEER

woensdag 20 december 2000

LELYSTAD - Het waterstandsverloop bij Harlingen is opvallend asymmetrisch. De tijdsduur van laag- naar hoogwater (duur stijging genoemd) is gemiddeld 4 uur en 55 minuten. Het traject van hoog- naar laagwater (duur daling) duurt daarentegen gemiddeld 7 uur en 30 minuten.

Lees meer...