W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2013 - 2018 Is het toeristische wadlopen toe aan vernieuwing? - Lees het onderzoeksrapport

Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Is het toeristische wadlopen toe aan vernieuwing? - Lees het onderzoeksrapport


Foto voorpagina onderzoeksrapport

vrijdag 18 mei 2018

Het was de redactie van WadgidsenWeb tot nu toe grotendeels ontgaan dat er op 26 januari 2017 jl. een interessant onderzoeksrapport is verschenen met als titel "What are the impacts of changing trends in customer demand in mud flat hiking tours on the Stichting Wadloopcentrum Pieterburen within the next 10 years?"

LEEUWARDEN - Elk jaar maken nog steeds tienduizenden deelnemers een korte of langere wadlooptocht. De wadlooporganisaties zien de laatste jaren echter een langzaam maar gestage daling van de deelnemersaantallen. Is het georganiseerde wadlopen toe aan vernieuwing? ETFI (European Tourism Future Institute) zocht het uit.

Aantal wadlopers neemt af
‘Horizontaal bergbeklimmen’, noemt fysisch geograaf en schrijver Willem-Frederik Hermans het wadlopen dat eind jaren zeventig van de vorige eeuw een grote vlucht nam. Tienduizenden maken de oversteek naar Engelsmanplaat, Ameland of Schiermonnikoog. Ze genieten van een sportieve uitdaging in de ongerepte natuur van de Waddenzee. Drie grote wadlooporganisaties organiseren het merendeel van de tochten. Daarnaast zijn er nog vijf kleinere organisaties. Het aantal deelnemers aan wadlooptochten neemt de laatste decennia echter langzaam af, van ruim 45.000 eind jaren ’80 tot nog geen 30.000 in 2012. Volgens de wadlooporganisaties voldoen de georganiseerde wadlooptochten steeds minder aan de wensen van de deelnemers. Zo zou er meer aandacht moeten zijn voor het invoeren van een belevingsaspect, waarbij natuureducatie, culinair en vermaak centraal staan. Anderzijds zijn de tochten in de huidige vorm te zwaar en duren ze te lang.

Wadlopen in trek bij sportieve 50-plussers
Welke trends zijn de komende tien jaar te verwachten in het avontuurlijk- en duurzaam toerisme en wat voor invloed dit kan gaan hebben op het wadlopen? Een groep studenten van de opleiding Tourism Management van Stenden Hogeschool heeft hier onder begeleiding van ETFI onderzoek naar gedaan. Zij interviewden experts op het gebied van wadlopen en voerden een online enquête (n=224) uit onder deelnemers van wadlooptochten. Uit de resultaten blijkt dat de sportieve uitdaging voor veel deelnemers nog steeds centraal staat. Het zijn vooral 50-plussers die in familieverband een wadlooptocht maken, die vier uur of langer duurt. Deze groep heeft niet veel behoefte aan verandering. Wel wordt aangegeven dat meer aandacht voor de natuur (bijvoorbeeld zeehonden en vogels) tijdens de tocht wenselijk is.

Speel in op natuureducatie
In tegenstelling tot de verwachting van de wadlooporganisaties lijkt er geen behoefte te bestaan aan speciale belevingstochten. Ook voor meer faciliteiten, zoals het verhuren van speciale wadloopkleding en schoenen, of het opnemen van een wadlooptocht in een pakketreis, blijkt binnen de ondervraagde groep geen grote belangstelling te bestaan. De studenten sloten hun onderzoek af met een aantal aanbevelingen. Het organiseren van natuur-educatieve trainingen voor wadloopgidsen, zodat zij tijdens een tocht meer kunnen vertellen over de specifieke flora en fauna van het wad is de belangrijkste. Gezien de gevorderde leeftijd van veel van de huidige deelnemers aan georganiseerde wadlooptochten is verder onderzoek nodig om ook jongere doelgroepen te interesseren voor het wadlopen. Daarnaast is verder onderzoek onder toekomstige generaties essentieel om te bepalen wat zij noodzakelijke elementen vinden om in een wadlooptocht te verenigen.

Download het onderzoeksrapport:
What are the impacts of changing trends in customer demand in mud flat hiking tours on the Stichting Wadloopcentrum Pieterburen within the next 10 years? - 41 pagina's

Leeuwarder Courant: 'Vergrijzing slaat ook toe bij wadlopen'

Bron: www.etfi.nl