Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

IJspret bij Noordpolderzijl - Begin maart 2018


Individuele wadlopers op de kwelder bij Noordpolderzijl, 3 maart 2018
Foto Henk Schildhuis

zondag 4 maart 2018

NOORDPOLDERZIJL Gn. - Door het koude winterweer is er vanaf 28 febr. jl. vrij veel ijs in de Waddenzee ontstaan. Ten gevolge van de sterke oostenwind waren de waterstanden laag. De vloed liep niet hoog op, zodoende waren de randen van de Waddenzee ijsvrij en was de bodem daar hard bevroren.

Bij Noordpolderzijl zijn ijswadlooptochten gemaakt. Individuele personen maakten er wandelingen over de kwelder en over het stijf bevroren slik tot aan de rand van het plaatselijk spekgladde zeeijs. Met behulp van spikes/sneeuwijzers was het mogelijk het gladde ijs te betreden.

Op vrijdag 2 maart 2018 maakte Dijkstra's Wadlooptochten met ca. 10 deelnemers een toeristische ijswadlooptocht bij Noordpolderzijl Gn.
Op zaterdag 3 maart 2018 maakten gidsen van Wadgidsen Groep Noord Nederland, eveneens met ca. 10 deelnemers ook een toeristische ijswadlooptocht bij Noordpolderzijl.


Stuifsneeuw in de voormalige landaanwinningswerken bij Noordpolderzijl, 3 maart 2018
Foto Lammert Kwant


Wadlopers op weg naar zee, Noordpolderzijl 3 maart 2018
Foto Lammert Kwant


Plaatselijk zacht ijs op het slik, 2 maart 2018
Foto Lammert Kwant


IJs langs het Vaarwater Noordpolderzijl, ton VN 3, 2 maart 2018
Foto Lammert Kwant


IJsschots bij het Vaarwater Noordpolderzijl, 3 maart 2018
Foto Lammert Kwant


IJs langs het Vaarwater Noordpolderzijl, 3 maart 2018
Foto Lammert Kwant


De ton VN 3 in het ijs, 3 maart 2018
Foto Lammert Kwant


Glad ijs, 3 maart 2018
Foto Lammert Kwant


Een dun laagje ijs op een wadplaat, 3 maart 2018
Foto Lammert Kwant


Ondergaande zon, 3 maart 2018
Foto Lammert Kwant