Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Wrakken van schepen en vliegtuigen op wadlooproutes NL


Fragment van de Stirling Mk I BF313 op het wad boven Westernieland: een van de enorme Bristol Hercules stermotoren, neergestort in de nacht van 2-3 juli 1942
Foto's uit de rapportage 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee'

donderdag 12 januari 2017

LEEUWARDEN - Van maart 2014 tot en met november 2015 is vanuit het Groninger Instituut voor de Archeologie (GIA) van de Rijkuniversiteit Groningen het project ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’ uitgevoerd. Projectleider was Saskia Mulder, archeoloog en wadloopgids.

Doel van het onderzoek was het nader in kaart brengen van cultuurhistorische waarden in het Friese IJsselmeer en de oostelijke Waddenzee door een combinatie van bureauonderzoek en veldwerk. Het veldwerk diende gerealiseerd te worden via de nevendoelstelling publieksparticipatie, dus in nauwe samenwerking met diverse groepen stakeholders. Twee belangrijke samenwerkingspartners waren duikende amateurarcheologen en wadlopers.

Saskia Mulder heeft een interessant verslag geschreven over dit ruim anderhalf jaar durende onderzoek. Voor wadlopers o.a. van belang is de gedetailleerde beschrijving in het verslag van diverse op wadlooproutes liggende wrakken van schepen en vliegtuigen en van andere historische objecten, zie onder.

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincies Friesland en Groningen.


Wijnfles afkomstig uit wrak nabij Reeprielen, ZW van Rottumeroog, datum van vergaan van het schip is onbekend


Onderdelen van Short Stirling BF378 op het wad onder Buren/Ameland, neergestort 19 febr. 1943


Wrakken van schepen en van neergestorte vliegtuigen in WO 2
en andere interessante historische objecten op of in de buurt van wadlooproutes in de
rapportage ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’:


Downloaden 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee - Saskia Mulder