W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2013 - 2018 Wrakken van schepen en vliegtuigen op wadlooproutes NL

Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Wrakken van schepen en vliegtuigen op wadlooproutes NL


Fragment van de Stirling Mk I BF313 op het wad boven Westernieland: een van de enorme Bristol Hercules stermotoren, neergestort in de nacht van 2-3 juli 1942
Foto's uit de rapportage 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee'

donderdag 12 januari 2017

LEEUWARDEN - Van maart 2014 tot en met november 2015 is vanuit het Groninger Instituut voor de Archeologie (GIA) van de Rijkuniversiteit Groningen het project ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’ uitgevoerd. Projectleider was Saskia Mulder, archeoloog en wadloopgids.

Doel van het onderzoek was het nader in kaart brengen van cultuurhistorische waarden in het Friese IJsselmeer en de oostelijke Waddenzee door een combinatie van bureauonderzoek en veldwerk. Het veldwerk diende gerealiseerd te worden via de nevendoelstelling publieksparticipatie, dus in nauwe samenwerking met diverse groepen stakeholders. Twee belangrijke samenwerkingspartners waren duikende amateurarcheologen en wadlopers.

Saskia Mulder heeft een interessant verslag geschreven over dit ruim anderhalf jaar durende onderzoek. Voor wadlopers o.a. van belang is de gedetailleerde beschrijving in het verslag van diverse op wadlooproutes liggende wrakken van schepen en vliegtuigen en van andere historische objecten, zie onder.

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincies Friesland en Groningen.


Wijnfles afkomstig uit wrak nabij Reeprielen, ZW van Rottumeroog, datum van vergaan van het schip is onbekend


Onderdelen van Short Stirling BF378 op het wad onder Buren/Ameland, neergestort 19 febr. 1943


Wrakken van schepen en van neergestorte vliegtuigen in WO 2
en andere interessante historische objecten op of in de buurt van wadlooproutes in de
rapportage ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’:

 • Grenspaal 204 in de Dollard, p. 42
 • Smalspoorbruggen in de kwelder ten noorden van Hornhuizen en Noard Fryslân Bûtendyks, p. 44
 • Oude dam naar Ameland, p. 46
 • Talloze aardewerkfragmenten en stenen op het wad ten zuiden van Hollum/Ameland, p. 60
 • Sporen van vermoedelijk het steken van zoden op de kwelder bij Wierum, p. 62
 • Praam nabij Wierum aan het begin van de wadlooproute naar Engelsmanplaat, p. 63
 • Wad Vlieland - Richel: In juni 1942 neergestorte Britse Wellington, p. 72
 • Resten vliegtuig op wad bij Buren/Ameland, p. 75
 • Monument op de dijk tussen Holwerd en Ternaard n.a.v. neergestort vliegtuig p. 76
 • Scheepswrak op Engelsmanplaat, p 120
 • Scheepswrak op wad bij Hollum/Ameland, p 121
 • Vliegtuigwrak nabij Wierum, p. 124
 • Scheepswrak Prosperous op Brakzand, p. 129
 • Scheepswrak nabij Sprutel, wadlooproute Brakzand en Schiermonnikoog, p. 131
 • Scheepswrak bij Mothoek ten zuiden van Simonszand, p. 134
 • Scheepswrak bij Reeprielen, ZW van Rottumeroog, p. 135
 • Vliegtuigwrak Stirling op wad bij Westernieland, p. 139

Downloaden 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee - Saskia Mulder