Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Nieuw boek: 'Het Wad te voet'

donderdag 3 november 2016

LEEUWARDEN - November 2016 is verschenen het lees- en kijkboek 'Het wad te voet' van auteur Eveline Poll en fotograaf Henk Postma.

Wadlopen is het gebruik maken van het lage water om een tocht over de bodem van de Waddenzee te maken. Wadlopen wordt vaak geassociëerd met diepe geulen en zwaar slik; dit boek laat zien wat er nog meer te ontdekken valt.

‘Het wad te voet’ is een ode aan het wadlopen en geeft aan de hand van de foto’s van Henk Postma een beeld van alles wat een wadloper tegen kan komen tijdens zijn oversteek of naar een andere bestemming op het wad. Daarbij valt te denken aan de landaanwinningswerken, de kwelder, geulen, prielen, slenken en sporen in het zand of slik. Ook is er aandacht voor de historie en opkomst van het wadlopen.

Met heldere teksten van Eveline Poll krijg je als lezer in 204 pagina’s een fascinerend beeld van de veelzijdigheid van het Waddengebied, vanuit het perspectief van de wadloper.

Het boek is online te koop via de Waddenvereniging en in de boekhandel voor € 24,95.

Zie ook www.wad-mooi.nl

Fotografie: Henk Postma

Tekst en concept: Eveline Poll

ISBN: 978 94 92 052292