W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2013 - 2018 Editie 2016 verschenen van de Hydrografische kaarten Waddenzee

Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Editie 2016 verschenen van de Hydrografische kaarten Waddenzee


Simonszand op blad 1812.5 van de in maart 2016 uitgebrachte kaart
1812 Waddenzee Oostblad.
Spruit ten oosten van Simonszand is gelood in 2015,
Eilander Balg ten westen van Simonszand in 2014.

vrijdag 29 april 2016

DEN HAAG - Maart 2016 is de nieuwe editie verschenen van de 'Officiële Zeekaart voor Kust- en Binnenwateren' (voorheen Hydrografische Kaart resp. Kaart voor Zeil- en Motorjachten), uitgave Dienst der Hydrografie. Zowel van de kaart 1811 Waddenzee Westblad en aangrenzende Noordzeekust als kaart 1812 Waddenzee Oostblad en aangrenzende Noordzeekust is een nieuwe editie gepubliceerd.
Anders dan voorheen worden deze kaarten niet meer ieder jaar uitgebracht maar om de ca. 1.5 jaar.

Op de kaarten is de betonning up to date tot en met uitgave no. 8 van de Berichten aan Zeevaren van 2016 (25 febr. 2016). De topografie van het wad is minder up to date.

Op zowel Westblad 1811 als Oostblad 1812 zijn vnl. de belangrijke vaargeulen recent gelood. De wantijen en omgeving zijn na 2010 / 2011 niet opnieuw in kaart gebracht. Op kaart 1812 is wel het gebied rondom Simonszand recent gelood, zie figuur.

De kaarten kosten € 31.50 per stuk en zijn in watersportwinkels te koop en via internet.