W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2013 - 2018 Wadlopers oefenen op Amelander Wad - 25 april 2015

Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Wadlopers oefenen op Amelander Wad - 25 april 2015


Oefenende wadlopers wachtend op evacuatie, patiënt ligt op rubberboot
Foto Peter Huizing

zondag 26 april 2015

HOLWERD - Zaterdag 25 april 2015 is op het Amelander Wad een reddingsoefening gehouden voor wadlopers. Een groep van 40 personen (gidsen van diverse wadlooporganisaties) vertrokken in de vroege morgen van de veerdam van Holwerd richting Ameland. Na ca. 4 km lopen blesseerde een deelneemster haar knie en kon niet verder lopen. Besloten werd KNRM Ameland om hulp te vragen.
De patiënt werd op een brancard naar de vaargeul midden op het wad vervoerd en kon daar met behulp van een waterscooter met rubberboot naar de reddingboot worden gebracht.
Alle deelnemers werden vervolgens ook geëvacueerd en naar het reddingsstation van de KNRM in de Ballumer Bocht op Ameland gebracht. Na een evaluatie werd de hele groep teruggebracht naar Holwerd.

Hieronder het verslag van een van de deelnemers.
En de Evaluatie van de reddingsoefening


Logboek Ameland reddingsoefening 25 april 2015.

Melle ten Kate

LW Lauwersoog: 09.36 uur.
LW wantij Ameland: 10.11 uur.
Verwachte laagwaterstand Lauwersoog: -129 cm.
Opzet om 08.30 uur: + 7cm, om 10.30 uur: -4 cm.
Luchtdruk: 1006 hPa.
Duur eb: 5.56 uur, duur vloed: 6.20 uur.
Wind: ZW 4 bft.
Zicht: 8-10 km, bij neerslag 6-8 km.
Weer: zwaar bewolkt type stratocumulus stratiformis, regelmatig motregen vanaf 10.10 uur met nevel, zicht is dan matig.
Temp.water: 9°C, temp.lucht: 10°C, gevoelstemp.: 7°C.

Totaal aantal deelnemers 36 + 4 leidende gidsen van de Wadloopcentrum Fryslân.

Om 07.00 uur kwam iedereen bij elkaar Restaurant Land en Zeezicht op de veerdam van Holwerd. Daar hielden Henk Postma en Jannie Hansma een voorbespreking van de reddingsoefening. We kregen koffie met gevulde koek. Een goed begin dus.
Daarna togen we naar de startplek op de pier waar we werden voorgesteld aan de 4 leidinggevende gidsen. Jan was hoofdgids en liep in en om de groep. Johan deed het praatje op de pier en liep daarna achterin de groep, Sape en Anja waren de kopgidsen. Er waren ongeveer 36 deelnemers.

De eerste meters even ploeteren in diep slik, daarna liep het alras beter. Vanaf dam 3 werd zonder problemen in noordoostelijke richting gelopen naar het Visbuurtstergaatje. Even (m.i. iets te lange) pauze op de mosselbank. De slikkige mosselbank werd keurig gepareerd door de deelnemers, om kort daarna om 09.15 uur halt te houden, omdat deelneemster Johanna niet verder kon i.v.m. een knieblessure.

De gidsen besloten de hulpdienst KNRM in te schakelen via de marifoon. Communicatie blijft een probleem mede door verwarring rondom het te gebruiken kanaal (4, 16, 67 etc). Na enige tijd werd het slachtoffer op een brancard gelegd, afgedekt met 2 reddingsdekens. Er werd een groep van 12 deelnemers geselecteerd om het slachtoffer op de brancard te vervoeren naar een punt waar een reddingsboot zou kunnen komen. De rest van de groep zou aanvankelijk doorlopen naar het Oerd. Na enige tijd werd hiervan afgezien. De groep zou ook geëvacueerd worden door de KNRM. Dit duurde nogal even. De meeste deelnemers werden koud door het lange stilstaan. In de groep waren 3 artsen, maar consultatie hiervan verliep niet geheel vlekkeloos. De brancard was nogal gammel door de dunne stokken. Patiënte kreeg een extra deken, een rugzak onder het hoofd en een muts op.

In het begin verliep het lopen met de brancard wat rommelig. Het wisselen van draagarm met omdraaien van de brancard dient met korte en luide commando's gegeven te worden. Na verloop van tijd werd de organisatie van het dragen van de brancard beter door het initiatief van één der deelnemers. Er moest 1.5 km met het slachtoffer gelopen worden naar het oppikpunt. Daarbij werd 1x de zijgeul t.h.v. ZS34 met moeite en nog 2x de Zuiderspruit bij ZS28 en tussen de groene boeien ZS33 en ZS35 met minder moeite gepasseerd. (Opm: er hoort een gids voor de brancard uit te lopen om de route aan te geven). Kopgids Sape werd op verkenning gestuurd om de geulen te inspecteren en de aanlandingsplaats voor de reddingsboot aan te geven. De rand van de noordoever van Zuiderspruit is slikkig. Op een zeker moment kwam één der draagsters vast te zitten in het slik. Hogerop de zandplaat ging het beter.

Aan de noordoever bij de ton ZS20 werd het slachtoffer overgenomen door de KNRM met een waterscooter met daarachter een aanhangrubberbootje. Hilarisch was het moment dat de aanstormende waterscooter vlak bij aankomst rechtsomkeert maakte om een deken op te halen. Dit was niet medegedeeld aan de deelnemers, zodat hierover enige verwarring ontstond. Het evacueren van de groep in zijn geheel werd bij toerbeurt gedaan door resp. de waterscooter en de rubberboot de Meerval. De groep werd afgezet op de grote reddingboot Anne Margaretha (diepgang 120 cm), die gepositioneerd lag tussen boei ZS18 en tonnenboei ZS-KL3.

Verkleumd maar tevreden werd de groep naar het KNRM-gebouw in de Balummerbocht op Ameland gebracht. Tijd van evacuatie tussen calamiteit (9.15 uur) en aankomst reddingboot (11.15 uur) was 2 uur. Opgepikt 1 uur naar LW met snelopkomende vloed. Lengte gelopen tocht 9.2 km. Korte evaluatie vond plaats in het KNRM-gebouw. Daarna werden de deelnemers door de Anne Margaretha teruggebracht naar Holwerd. Daar werden we door de organisatoren getrakteerd op een kop koffie.

Conclusie: in het algemeen een goed verlopen en geslaagde oefening. Het verloop van communicatie tussen de gidsen en KNRM heb ik helaas niet kunnen volgen. Achteraf bleek hier wel eens een misverstand over de kanaalkeuze te zijn geweest.

Enkele kanttekeningen:
1): bij het dragen van een brancard direct een leidinggevende aanwijzen en deze instrueren hoe te handelen bij het wisselen etc.
2): steviger stokken gebruiken bij gewichtige slachtoffers.
3): 1 gids voor de brancard uit laten lopen i.v.m. de route.
4): 1 persoon, liefst een arts, controleert permanent het slachtoffer.
5): bij kou groep in beweging houden bij oponthoud.Patiënt gereed voor transport
Foto Peter Huizing


Transport van patiënt op draagbaar naar vaargeul
Foto Peter Huizing


Patiënt in de rubberboot, klaar voor vertrek naar de reddingsboot
Foto Peter Huizing


Evacuatie van patiënt en deelnemer
Foto Peter Huizing


Patiënt aan boord
Foto Henk Postma www.flickr.com/photos/henkpostma


Deelnemers waachten op evacuatie
Foto Henk Postma www.flickr.com/photos/henkpostma


Evacuatie van deelnemers
Foto Peter Huizing


Aankomst van deelnemers bij reddingboot
Foto Henk Postma www.flickr.com/photos/henkpostma


Aankomst reddingboot Ballumer Bocht Ameland
Foto Henk Postma www.flickr.com/photos/henkpostma