W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 BOA'S CONTROLEREN WADLOPERS AMELAND EN ENGELSMANPLAAT

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

BOA'S CONTROLEREN WADLOPERS AMELAND EN ENGELSMANPLAAT

zondag 31 aug. 2008

HOLWERD - Boa's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) van de provincies Groningen en Friesland zijn er zaterdag 30 aug. jl. voor de eerste keer op uit getrokken om groepen wadlopers te controleren.

Wadlopers al vertrokken
Als eersten waren wadlopers aan de beurt op de routes Ameland en Engelsmanplaat. De heren arriveerden enigszins te laat op de veerdam van Holwerd om groepen wadlopers voor Ameland staande te houden, iedereen bleek reeds te zijn vertrokken.
Met sterke kijkers werden lange tijd de wadlopers op het wad geobserveerd om onregelmatigheden en strafbare feiten op te sporen, bv. illegale clusteringen.

Later werden op de dijk bij Wierum groepen wadlopers die van de Engelsmanplaat kwamen gecontroleerd. Voor zover bekend zijn er geen onregelmatigheden waargenomen en is er geen proces verbaal opgemaakt.

Vaker
Aangekondigd werd dat in de toekomst vaker en op alle aspecten zal worden gecontroleerd, niet alleen in het weekend, maar ook door de week. De boa's zijn aangesteld door de provincies om toezichthoudende taken in het Waddengebied te verrichten. De Waterpolitie komt hier door tijdgebrek en tekort aan menskracht soms te weinig aan toe.

Lammert Kwant