W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 'HET WADLOPEN IS VOLWASSEN GEWORDEN'

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

'HET WADLOPEN IS VOLWASSEN GEWORDEN'


Vertegenwoordigers van provincies en wadlooporganisaties ondertekenen het Convenant Wadlopen 2008-2013 Foto Provincie Friesland

Zeven wadlooporganisaties en provincies tekenen convenant

dinsdag 20 mei 2008

LEEUWARDEN - De zeven wadlooporganisaties en de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland hebben een nieuw convenant getekend, waarin alle bestaande afspraken zijn bevestigd. Alles blijft bij het oude, en dat is nieuws in deze van oudsher turbulente tak van sport. 'Het wadlopen is volwassen geworden'.

'Een wadloper is een vrijbuiter, en laat zich de wet niet voorschrijven', zei Mark de Waard gisterochtend in de Statenzaal van het Provinciehuis aan de Snekertrekweg. 'Dat we nu een convenant tekenen waarin eigenlijk niets is gewijzigd, is wel heel bizar'.
In het stuk is afgesproken dat de zeven organisaties dezelfde quota aan lopers per jaar aanhouden als in de afgelopen periode van 2003 tot en met 2007. Dat is verder onderverdeeld in quota per route, en zelfs per dag. Verder zijn de bestaande veiligheidsvoorschriften aangehouden, en op het punt van de handelwijze bij slecht weer nog wat aangescherpt, overigens ook in samenspraak met de wadlopers.

Toerisme en recreatie
Gedeputeerde Schokker tekende namens de provincie Fryslân, en is blij met de soepele bevestiging van de afspraken. 'Het onderverdelen in zones werkt goed. De groepen komen elkaar niet tegen, waardoor iedereen van de rust en de ruimte kan genieten. Ook de natuur blijkt goed beschermd'.
Dat de zeven organisaties het zo eens zijn met de provincies, komt vooral door een mentaliteitsverandering onder de wadlopers zelf, denkt De Waard. 'Het wadlopen is volwassen geworden. Het was een sport, een bezigheid voor pioniers, nu is dat verschoven richting toerisme en recreatie. We hebben nu te maken met klanten'.
Bovendien is het aantal klanten gestaag teruggelopen, en stabiliseert zich nu rond de 25.000. 'Het zit nu op een niveau dat normaal te noemen is', aldus De Waard. Overigens vormen de echte wadlopers binnen de hele groep bezoekers op het wad maar een minderheid. Ongeveer 50.000 mensen komen via zogenoemde ontheffingshouders op het wad, bijvoorbeeld via natuurexcursies. Ook daaraan zijn allerlei regels verbonden.

'Zeven organisaties regelen het wadlopen'
Sytze de Graaf van de Fryske Waedrinners herinnert zich hele andere tijden. 'Het overleg is wel eens moeilijker gegaan', lacht hij. 'Nu hebben we feitelijk vastgelegd dat er zeven organisaties zijn die het wadlopen regelen. Officieel mag je dat niet dichttimmeren, maar ik zie er geen nieuwe organisaties bijkomen'.
Zo positief als De Graaf en De Waard zijn over de onderlinge samenwerking en de provincies, zo slecht zijn ze te spreken over het ministerie van LNV. Al jaren steggelen LNV aan de ene kant, en de wadlopers en -vaarders aan de andere kant over de toegang tot bepaalde gebieden. 'Het liefst gooien ze ons van het hele wad af', zegt De Waard. De Graaf knikt. 'Terwijl wij juist draagvlak creëren voor natuurbeheer, door het in de praktijk te laten zien.'

Bron: Friesch Dagblad