W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 CONVENANT WADLOPEN 2008-2013 GETEKEND

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

CONVENANT WADLOPEN 2008-2013 GETEKEND

maandag 19 mei 2008

LEEUWARDEN - Vanmorgen is op het provinciehuis te Leeuwarden het Convenant Wadlopen 2008-2013 getekend. Eerder, februari, was hierover overeenstemming bereikt.
Namens de provincie Fryslân tekende gedeputeerde Tineke Schokker, namens Groningen gedeputeerde Douwe Hollenga. Van de wadlooporganisaties waren vertegenwoordigers aanwezig om het convenant te tekenen. De provincie Noord Holland ondertekent op een later moment.

Zie Convenant Wadlopen 2008-2013.


Eerder bericht:

zondag 17 februari 2008

CONVENANT WADLOPEN MET 5 JAAR VERLENGD

LEEUWARDEN - Het Convenant Wadlopen wordt met 5 jaar verlengd. Dat is de uitkomst van overleg tussen de zeven wadlooporganisaties en de drie waddenprovincies. Het huidige Convenant Wadlopen 2003-2008 loopt op 1 maart a.s. af.

De belangrijkste afspraken in het Convenant betreffen:
- maximale aantallen deelnemers waarmee de wadlooporganisaties jaarlijks op pad gaan
- het in de hand houden van het aantal wadlopers op weekenddagen in juni en september op de route Ameland
- criteria waaraan wadloopgidsen dienen te voldoen.

In 1996 zijn voor de eerste keer maatregelen genomen om al te grote massaliteit van het wadlopen tegen te gaan. Met de wadlooporganisaties (zgn. A-vergunninghouders) zijn afspraken gemaakt in het Convenant Wadlopen. Individuele wadlopers (zgn. B-vergunninghouders) zijn via wettelijke maatregelen toen beperkt in hun mogelijkheden: het maximaal aantal deelnemers is teruggegaan van 15 naar 12 en het is hen sinds die tijd niet meer toegestaan te clusteren tot grotere groepen dan 12 deelnemers.

Geschilpunten
Enkele kleine geschilpunten zijn opgelost. Dijkstra's Wadlooptochten wilde graag meer mogelijkheden voor tochten naar Schiermonnikoog op zaterdag. Afgesproken is dat al in het najaar tijdig contact wordt opgenomen met de andere organisaties en dat de programma's voor de tochten naar Schiermonnikoog op elkaar worden afgestemd, zodat er nooit dan twee grote organisaties tegelijkertijd op deze route een tocht organiseren.

Het Convenant Wadlopen wordt in 2013 in principe stilzwijgend verlengd met opnieuw 5 jaar. Tenzij iemand tzt. overleg wil over een andere regeling. Overigens geldt dat tussentijds ook, bv. om nieuwe ontwikkelingen in de wadloopsport in goede banen te kunnen leiden.
Op een nader overeen te komen datum zal het convenant door alle 10 partijen worden ondertekend.

Lammert Kwant