W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 TWEEDE KAMER NEEMT MOTIE AAN OVER VEILIGHEID SCHEEPVAART EN WADLOPERS

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

TWEEDE KAMER NEEMT MOTIE AAN OVER VEILIGHEID SCHEEPVAART EN WADLOPERS

woensdag 17 maart 2010

DEN HAAG - Op dinsdag 16 maart jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht 'het menselijk visueel toezicht op de Brandaris (en vuurtoren Schiermonnikoog ? LK) te behouden als blijkt dat het systeem van de nieuwe zeeverkeerscentrale geen verbetering vormt voor de veiligheid van alle typen scheepvaart en de wadlopers'.
Zoals bekend is het de bedoeling op termijn de zeeverkeerspost Schiermonnikoog te sluiten. En te vervangen door een radarsysteem (dit werkt al) en met behulp van infraroodcamera's vanaf de vuurtorens op de Waddenzee de scheepvaart en wadlopers in de gaten te houden.
Er bestaat twijfel of dit infraroodsysteem 'het menselijk oog' op de Brandaris en de zeeverkeerspost Schiermonnikoog wel adequaat kan vervangen.

Bron: Berichten Vereniging Wadvaarders


Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 29.684, nr. 82

Motie van de leden Jacobi en Atsma
Voorgesteld 9 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de nieuwe zeeverkeerscentrale de veiligheid van alle typen scheepvaart moet verbeteren;

overwegende, dat dit nieuwe systeem voor alle typen scheepvaart apart wordt geëvalueerd, met gebruikers, recreanten, wadvaarders etc.;

overwegende, dat ook de veiligheid van de wadlopers bij de evaluatie wordt betrokken;

overwegende, dat alle belanghebbenden vanaf maart 2010 bij de opzet, de voorbereiding, de uitvoering en de uitwerking van de evaluatie worden betrokken;

verzoekt de regering het menselijk visueel toezicht op de Brandaris te behouden als blijkt dat het systeem van de nieuwe zeeverkeerscentrale geen verbetering vormt voor de veiligheid van alle typen scheepvaart en de wadlopers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi
Atsma