W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 GEEN EXTRA BEPERKINGEN VOOR WADLOPERS OP KWELDER NOORDPOLDERZIJL

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

GEEN EXTRA BEPERKINGEN VOOR WADLOPERS OP KWELDER NOORDPOLDERZIJL

woensdag 12 december 2001

Tijdens overleg tussen onder meer wadlopers en de Stichting Het Groninger Landschap, eigenaar van een deel van de kwelder nabij Noordpolderzijl, is afgesproken dat er voor wadlopers in principe geen extra beperkingen komen in het gebruik van deze kwelder.

HGL verklaart kwelder tot verboden gebied
Zoals eerder gemeld heeft Het Groninger Landschap op 3 sept. jl. een ca. 54 ha (900 x 600 m) groot deel van de kwelder tussen de haven van Noordpolderzijl en de Linthorst Homanpolder tot verboden gebied verklaard. Dit deel van de kwelder wordt veel door wadlopers gebruikt om het wad te kunnen bereiken voor een wadloopzwerftocht ter plaatse. Weliswaar kun je om het afgesloten gebied heen lopen, maar Het Groninger Landschap heeft meer stukken kwelder in bezit (die ook allemaal niet vrij toegankelijk zijn) en is voornemens meer stukken kwelder te gaan pachten of kopen. De actie van Het Groninger Landschap leidde tot verbazing en ergernis bij bewoners en gebruikers die niet van tevoren op de hoogte waren gesteld van de afsluiting. Laat staan dat er enig overleg was geweest.
Navraag bij Het Groninger Landschap bracht aan het licht dat men vooral inzicht wil krijgen in de activiviteiten op hun deel van de kwelder. Door betreding vergunningplichtig te maken, kan men nagaan wie er gebruik maakt van de kwelder. Wel was men enigszins 'geschrokken' over de reacties van bewoners en gebruikers.

Overleg met gebruikers van de kwelder
Op 12 december jl. is er te Noordpolderzijl overlegd. Het bleek Het Groninger Landschap er zoals gezegd met name om te gaan een indruk te krijgen van de menselijke activiteiten op hun kwelder. Voor wadlopers wordt dit echter al geregisteerd door de Stuurgroep Waddenprovincies, waar alle wadlopers en wadlooporganisaties een wadloopvergunning moeten aanvragen. Aan het eind van ieder jaar moet een opgave worden verstrekt van het aantal tochten, bestemmingen e.d. Op deze wijze is er al inzicht in de wadlooptochten die bij Noordpolderzijl worden gelopen en daarmee van het betreden van de kwelder. De Stuurgroep Waddenprovincies wil deze gegevens ter beschikking stellen van Het Groninger Landschap, als daarmee voorkomen wordt dat iedere wadloper een vergunning moet aanvragen voor de betreding van het gebied. Verder zijn er in de Wadloopverordening en het Convenant Wadlopen al diverse zaken geregeld mbt. betreden van kwelders dmv. o.a. een gedragscode.

Vergunning ??
Onduidelijk is nog of bewoners en andere gebruikers dan wadlopers wel een vergunning moeten aanvragen de kwelder te betreden. De afsluiting kan rekenen op weinig begrip en weinig waardering voor Het Groninger Landschap. De enige aanwezigen die de afsluiting zonder terughoudendheid toejuichten waren vertegenwoordigers van Avifauna, die meldden dat een hoogwatervluchtplaats van wulpen regelmatig wordt verstoord door bezoekers. De vertegenwoordigers van Het Groninger Landschap hebben toegezegd opnieuw de noodzaak te zullen bekijken of het gebied afgesloten moet blijven.

Ten oosten van Noordpolderzijl zijn geen borden 'Verboden Toegang' geplaatst. Delen van de kwelder in dit gebied zijn in bezit van de Vereniging Natuurmonumenten. Voorlopig (?) heeft deze organisatie geen plannen de toegang tot hun kwelders te beperken. Bijzonder is dat eigenaren van kwelders die hun kwelder openstellen voor het publiek daarvoor een beheersvergoeding krijgen van het Ministerie van LNV.

Verder werd nog bekend dat ook Dijkstra's Wadlooptochten vanuit Noordpolderzijl wadloopzwerftochten wil gaan organiseren. Tot nu toe beperkte deze organisatie zich wat betreft de zwerftochten vnl. tot een gebied ten noorden van de Linthorst Homanpolder. Het is de bedoeling 'enkele tochten' per jaar te organiseren. St. Wadloopcentrum Pieterburen loopt van oudsher regelmatig met max. 150 deelnemers zwerftochten vanuit Noordpolderzijl. Door individuele wadloopgidsen worden hier ook zwerftochten ondernomen.

Lammert Kwant