[email protected] 2.1

U bent in menu 4. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

SCHOONMAKERS GRIEND VAST OP HET WAD

zaterdag 23 maart 2002

GRIEND - Zo'n honderd Friese vrijwilligers van de Vereniging Natuurmonumenten zijn vrijdagmiddag 22 maart na hun jaarlijkse excursie naar het vogeleiland Griend vast komen te zitten op hun vrachtschip. Ze moesten uit hun benarde positie worden bevrijd door de KNRM. Vier reddingsboten brachten de vrijwilligers in de loop van de avond aan wal.

Lees meer...

INFOPANELEN LANGS GRONINGER NOORDKUST

vrijdag 15 maart 2002

NOORDPOLDERZIJL - Gedeputeerde Rita Jansen van de provincie Groningen heeft vrijdag 15 maart jl. in aanwezigheid van enkele genodigden in Noordpolderzijl vijf panelen met informatie over de Groninger noordkust onthuld. Ze deed dat door het infopaneel in Noordpolderzijl van een stuk pakpapier te ontdoen. Het infopaneel in Noordpolderzijl is een van de vijf ...

Lees meer...

WADGIDS VOOR 3 ZAKEN VOOR DE KANTONRECHTER

donderdag 7 maart 2002

LEEUWARDEN - Op do. 7 maart jl. dienden voor de kantonrechter te Leeuwarden drie zaken tegen een en dezelfde persoon, een 38-jarige wadloopgids uit het midden van het land. Op 10 maart 2001 was hij met zes deelnemers 's nachts na een mislukte wadlooptocht Ameland v.v. met reddingsboten van het wad gehaald. Verder was enkele maanden eerder ...

Lees meer...

NIEUW WADLOOPCONVENANT: MOEIZAAM COMPROMIS VOOR ÉÉN JAAR

woensdag 6 maart 2002

LEEUWARDEN - Woensdag 6 maart jl. is in het provinciehuis te Leeuwarden een moeizaam compromis bereikt over een nieuw convenant wadlopen. De partijen (zeven wadlooporganisaties en de drie waddenprovincies) hebben afspraken gemaakt voor één jaar. Eind 2002 zal men opnieuw om tafel gaan om te proberen voor de komende jaren afspraken te maken.

Lees meer...

AFGEWEZEN WADLOPER MAG ALSNOG EXAMEN DOEN

dinsdag 5 februari 2002

LEEUWARDEN - Wadloper RS krijgt alsnog gelegenheid wadloopexamen te doen. Dit werd overeengekomen tijdens een zitting van de bestuursrechtbank te Leeuwarden. Eerder was hem een all-round wadloop B-vergunning geweigerd door de Stuurgroep Waddenprovincies (het bevoegd gezag bij de uitvoering van de Wadloopverordening) omdat hij geen (verplichte) referentie van een wadlooporganisatie kon overleggen.

Lees meer...

WADGIDS RAAKT VERGUNNING KWIJT, GEEN BEZWAAR AANGETEKEND

vrijdag 1 februari 2002

LEEUWARDEN - Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland, Groningen en Noord-Holland hebben de wadloopvergunning van de gids die op 10 maart 2001 op het Amelander Wad in de problemen kwam en die met zijn groep met reddingsboten van het wad moest worden gehaald, ingetrokken. De Wadloop Advies Commissie had hiertoe geadviseerd.

Lees meer...

PIERENSTEKER IN MIST VERDWAALD OP WAD BIJ HOLWERD

maandag 14 januari 2002

HOLWERD - Zaterdagmiddag 12 januari jl. ontving de politiemeldkamer een bericht van een wadloper in nood. De snelopkomende mist had een 42-jarige inwoner uit Roden verrast. Het was voor de man onmogelijk om zich nog te oriënteren en hij gaf met zijn gsm te kennen dat hij was verdwaald.

Lees meer...

GEEN EXTRA BEPERKINGEN VOOR WADLOPERS OP KWELDER NOORDPOLDERZIJL

woensdag 12 december 2001

Tijdens overleg tussen onder meer wadlopers en de Stichting Het Groninger Landschap, eigenaar van een deel van de kwelder nabij Noordpolderzijl, is afgesproken dat er voor wadlopers in principe geen extra beperkingen komen in het gebruik van deze kwelder.
Zoals eerder gemeld heeft Het Groninger Landschap op 3 sept. jl. een ca. 54 ha (900 x 600 m) groot deel van de kwelder tussen de haven van Noordpolderzijl en de Linthorst Homanpolder tot verboden gebied verklaard.

Lees meer...

KANAAL 4 WAARSCHIJNLIJK NOODOPROEPKANAAL WADLOOPSPORT

dinsdag 27 november 2001

LEEUWARDEN - Waarschijnlijk wordt VHF kanaal 4 in de toekomst het noodoproepkanaal voor de wadloopsport. Dit is een van de aanbevelingen op basis van de bevindingen van de wadlopers-reddingsoefening 'Paesensrede' (juni 2000) en op basis van onderzoek dat is verricht door gidsen van Wadloopcentrum Fryslân. Daarbij is gebleken dat VHF kanaal 16 (het gebruikelijke noodoproepkanaal) op veel plaatsen op de wadlooproutes niet goed is te ontvangen.

Lees meer...

KUSTWACHT NU OPERATIONEEL VANUIT DEN HELDER

vrijdag 23 november 2001

DEN HELDER - De Nederlandse Kustwacht opereert sinds 23 november jl. vanuit het splinternieuwe 'Maritiem Hoofdkwartier en Kustwachtcentrum' in Den Helder. Het complex biedt onderdak aan de ruim 40 medewerkers van de Kustwacht. Niet alleen het gebouw is nieuw, ook de apparatuur is aangepast aan de eisen van deze tijd. De verhuizing van IJmuiden naar Den Helder betekende tevens de overgang van het analoge naar het digitale tijdperk. Het scheepvaartverkeer (en de wadloopsport) merkt overigens niets van deze verhuizing.

Lees meer...