W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2019 - 2021 Voorwaardelijke boete voor drie wadlopers ivm. betreding kwelder St. Groninger Landschap in de Dollard

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Voorwaardelijke boete voor drie wadlopers ivm. betreding kwelder St. Groninger Landschap in de Dollard


Terreinen van St. Het Groninger Landschap in de Dollard
Bron: Beheerplan Dollard 2016 - 2034

zaterdag 16 maart 2019

GRONINGEN - Op 5 juni 2018 werden Bé Muurman, Paul van ’t Wout en Joris Grond, gidsen van de wadlopersvereniging De Vrije Wadlopers, in de Dollard door een BOA (buitengewoon opsporings ambtenaar) bekeurd omdat zij zich op terrein van Stichting Het Groninger Landschap zouden bevinden. Bordjes die dit verbod kenbaar hadden moeten maken waren op de gevolgde route niet aanwezig. Desalniettemin was de wetsdienaar niet te vermurwen en handhaafde zijn proces verbaal. De gidsen vonden dit onredelijk en hebben de zaak voor laten komen.

De rechtszaak diende op 6 februari 2019 jl. voor het Kantongerecht in Groningen. De Officier van Justitie kwam in haar aanklacht met een voorwaardelijke eis. De rechter had zich goed in de zaak verdiept en concludeerde naar aanleiding van het verzetschrift, de pleitnota en de verdediging dat de gidsen te goeder trouw hadden gehandeld. Echter, hij oordeelde dat het in acht nemen van de Wadloopverordening bij het lopen op een kwelder (gedragscode: kortste weg naar het wad etc.) niet als een 'gewoonterecht' kan worden beschouwd. Op een wadgids rust de bijzondere verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen of hij/zij de betreffende kwelder mag betreden. Er had dus toestemming aan de eigenaar moeten worden gevraagd.

De kantonrechter vernietigde de uitgevaardigde strafbeschikking (boete) en besloot tot een voorwaardelijke veroordeling voor alle drie verdachten tot een geldboete van € 95, subsidiair één dag hechtenis met een looptijd van een jaar.


Kwelder elders in het Waddengebied (Westpolder Groningen).
Foto Lammert Kwant 3 november 2013