Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


Resten van de zeecontainer op het Rif ten noorden van Engelsmanplaat.
Foto Lammert Kwant - 9 mei 2020

maandag 11 mei 2020

ENGELSMANPLAAT - Resten van een op 2 januari 2019 van het containerschip MSC Zoe overboord geslagen zeecontainer liggen op het wad ten noorden van het Rif van Engelsmanplaat. Berging ervan of markering met een cardinale boei zijn aan te bevelen, want wie er met een houten of polyester schip of kano tegenaan vaart heeft vermoedelijk grote schade.

Volgens Rijkswaterstaat zijn gesprekken met rederij MSC gaande om de container te verwijderen. Het verwijderen moet na het broedseizoen gebeuren.
Volgens de Waddenunit (inspectie en handhaving) ligt het containerdeel niet gevaarlijk. Er zal met hoog water niet gevaren worden ivm. zeegang en golfoploop.

Andere containers op het Rif zijn in het voorjaar van 2019 door Rijkswaterstaat geborgen. Veel aangespoelde rommel is door de diensten en door vrijwillgers opgeruimd. Nu en dan spoelt er nog nieuwe rommel aan.

2 januari 2019:
Rommel containerschip MSC Zoe spoelt aan op stranden en kwelder Waddengebied


Situering van de resten van de zeecontainer op het Rif ten noorden van Engelsmanplaat.
Positie N 53 28.626 - E 06 02.147


Resten van de zeecontainer op het Rif ten noorden van Engelsmanplaat.
Foto Lammert Kwant - 9 mei 2020


Resten van de zeecontainer op het Rif ten noorden van Engelsmanplaat.
Foto Lammert Kwant - 9 mei 2020

Andere beelden van het Rif, 9 mei 2020


Afwateringsgeul van 'de lagune' aan de noordoostzijde van het Rif.
Foto Sjoerd Kwant - 9 mei 2020


Megaribbels op het wad ten noorden van het Rif.
Foto Sjoerd Kwant - 9 mei 2020


Megaribbels op het wad ten noorden van het Rif.
Foto Sjoerd Kwant - 9 mei 2020