Wadlopen naar het EGD-Werkeiland, Eemshaven 1970

 

1. Situering Werkeiland EGD (1e Eemscentrale) op de topografische kaart van 1908.
Schaal 1 : 25.000

2.


3.Bijlage bij [email protected] 2.1