Per brommer van Wierum naar Engelsmanplaat v.v.
27 juli 1970


1. Leeuwarder Courant 31-07-1970Bijlage bij [email protected] 2.1