W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2017 - 2021

Nieuwsarchief Waddenzee 2017 - 2021

Nieuwe Lodingskaarten / Peilkaarten geulen Nederlandse Waddenzee

zondag 19 december 2021

DEN HAAG - Rijkswaterstaat publiceert recente dieptelodingen in de geulen van de Waddenzee op Waterberichtgeving.

Lees meer...

Twee interessante websites: Topotijdreis.NL en Satellietdataportaal.NL (vernieuwd juli 2021)

woensdag 16 maart 2016, update 1 oktober 2021

GRONINGEN - Er zijn de laatste tijd 2 interessante websites gepubliceerd.

Lees meer...

Laatste restant opgeruimd van containerdelen MSC Zoe op Rif van Engelsmanplaat - 8 september 2021

woensdag 8 september 2021, update dinsdag 9 november 2021

LEEUWARDEN - De Waddenzee is helemaal vrij van containers van MSC Zoe, meldt Rijkswaterstaat. Een bergingsbedrijf heeft vannacht het laatste containerstuk opgeruimd op het Rif van de Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog.

Lees meer...

Ernstige verstoring gps-signaal op Westerschelde - 26 maart 2021

woensdag 21 april 2021

VLISSINGEN - Vrijdag 26 maart 2021 jl. is het scheepvaartverkeer op de Westerschelde korte tijd gehinderd geweest als gevolg van een ernstige verstoring van het GPS/AIS-systeem waarvan de schepen afhankelijk zijn voor hun positiebepaling en remote tracking. Mogelijk werd de verstoring veroorzaakt door een ‘drone-killer’ aan boord van een luxejacht, die op het moment van de verstoring verplaatst werd en waarbij gps-, gsm- en wifi-signalen worden geblokkeerd.

Lees meer...

Nieuwe kunststofbetonning in kleine vaargeulen Waddenzee

maandag 29 maart 2021

DEN HAAG - Dit watersportseizoen (2021) legt Rijkswaterstaat volledige kunststofbetonning neer in de Waddenzee voor de recreatievaart. De afgelopen jaren is het gebruik van houten 'prikken' al stapsgewijs afgebouwd. Het gaat om de vaarwegmarkeringen voor kleine geulen zoals het Fransche Gaatje, Vlakte van Kerken, aanloop jachthaven Schiermonnikoog en het Vaarwater Noordpolderzijl.

Lees meer...

'Elk jaar wordt er meer gebaggerd in de Waddenzee, maar waar ligt de grens ?'

maandag 22 februari 2021

LEEUWARDEN - De Waddenzee heeft honger. Een blijvende honger naar zand en slib. Langzaamaan vult het Werelderfgoed zich en wordt het steeds ondieper. Om de Waddeneilanden en havens bereikbaar te houden moet er elk jaar meer gebaggerd worden. Daarom wordt over allerlei oplossingen nagedacht.

Lees meer...

Uitkomsten telling gewone zeehonden Nederlandse Waddenzee 2020

dinsdag 17 november 2020

WILHELMSHAVEN - Afgelopen zomer 2020 zijn er 7.661 gewone zeehonden (Phoca Vitulina, Harbour Seal) in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van 4% ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee is de groei 2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.
Tijdens de pupperiode werden in de Nederlandse Waddenzee 2.542 pasgeborenen geregistreerd, en in totaal 9.954 pups in de internationale Waddenzee. Dit komt neer op een toename van 9% in Nederland en een toename van 3% in de internationale Waddenzee.

Lees meer...

'Vrijwilligers serieus genomen bij inzet rampen Waddenzee'

zondag 8 november 2020

LEEUWARDEN - Rijkswaterstaat en partijen die grote groepen vrijwilligers vertegenwoordigen (waaronder wadlooporganisaties) zijn met elkaar in gesprek om in de toekomst de gevolgen van een ramp zoals met MSC Zoe beter te kunnen opvangen.

Lees meer...

'Proef met zeegras bij Griend verloopt onverwacht succesvol'

zaterdag 29 augustus 2020, update zondag 8 november 2020

LEEUWARDEN - Een proef met het aanplanten van zeegras in de Waddenzee verloopt onverwacht succesvol. Wetenschappers spreken van een doorbraak, omdat de planten zich spontaan verspreiden tot (ver) buiten het proefvlak bij Griend, tussen Harlingen en Vlieland en Terschelling. Lees de Nieuwsbrief.

Lees meer...

Website: Google Earth Engine, timelapse 1984 tot ongeveer een jaar geleden

dinsdag 28 april 2020

Google heeft iets nieuws ontwikkeld: Google Earth Engine. Van 1984 tot ongeveer een jaar geleden kunnen in timelapse de ontwikkelingen worden gevolgd aan het aardoppervlak, dus gedurende een periode van ruim 36 jaar (stand van zaken dec. 2021),

Lees meer...