W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2017 - 2019

Nieuwsarchief Waddenzee 2017 - 2019

Opnieuw kokkelsterfte op het wad door warmte - hittegolf juli 2019

zaterdag 10 augustus 2019

HARLINGEN - Voor het tweede achtereenvolgende jaar is sprake van massale kokkelsterfte door het warme weer. Jouke Visser uit Harlingen vist al 35 jaar met de hand op kokkels maar heeft nog nooit zo'n grote sterfte meegemaakt, zegt hij bij Omrop Fryslân.

Lees meer...

'Wadden in Beeld 2018' verschenen

Is de hete zomer van 2018 de voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee ?

woensdag 26 juni 2019

LEEUWARDEN - In ‘Wadden in Beeld 2018’ hebben de verschillende beheerorganisaties van de Waddenzee de meest opvallende ontwikkelingen in het Waddengebied in 2018 in beeld gebracht. Met name de hete droge zomer zorgde voor een aantal opmerkelijke trends.

Lees meer...

Vogelwachtershuis Rottumeroog afgebroken - en weer opgebouwd in Lauwersmeergebied

dinsdag 11 februari 2014, update 14 mei 2019
6 maart 2020: Foto's van 11 december 2012 toegevoegd.

GRONINGEN - Het vogelwachtershuis van Rottumeroog stond sinds de storm van 5 dec. 2013 jl. bijna op het strand en is afgebroken.

Lees meer...

Nieuw wadwachtershuis op Rottumeroog

dinsdag 26 maart 2019

GRONINGEN - Op Rottumeroog wordt vermoedelijk in 2021 een nieuwe wadwachtershut gebouwd. Het wordt een bouwwerk op palen vergelijkbaar met het vogelwachtershuis dat in 2016 op Engelsmanplaat is gebouwd.

Lees meer...

Plan voor herstel 80 jaar oude grenspaal in de Dollard

zondag 16 december 2018

GRONINGEN - Stichting Het Groninger Landschap wil de 80 jaar oude zwaar verwaarloosde grenspaal midden in de Dollard laten restaureren. De komende maanden moet duidelijk worden of dat financieel haalbaar is.

Lees meer...

Extreme kokkelsterfte in de Waddenzee zomer 2018

update met beelden van kokkelsterfte Noordpolderzijl Gn. - augustus 2018, zie onder.

dinsdag 11 december 2018

WAGENINGEN - Kokkels zijn in de periode van 25 juli tot 15 augustus 2018 massaal gestorven op de droogvallende platen in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. Wadlopers troffen o.a. bij Noordpolderzijl, Paesens Moddergat en op het wantij van Ameland massaal dode kokkels aan, het wad lag er bezaaid mee. Het rook er een tijdlang onfris naar rottend vlees. Bij bemonstering in de Waddenzee is gebleken dat ruim 60% van de kokkels van 2 jaar en ouder is gestorven.

Lees meer...

Integrale studie verschenen naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee

donderdag 4 oktober 2018

LEEUWARDEN - Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de vraag hoe de Nederlandse Waddenzee zal reageren op de combinatie van klimaatverandering en delfstoffenwinning. De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben daarom gezamenlijk een aantal experts gevraagd om een state-of-the-art overzicht te geven van de wetenschappelijke kennis ten aanzien van de verwachte zeespiegelstijging, de bodemdaling en de sedimentatie van zand en slib in de Waddenzee.

Lees meer...

Boomstronk aangetroffen op oostoever Smeriggat ZW van Engelsmanplaat - augustus 2018

donderdag 30 augustus 2018

WIERUM Fr. - Begin augustus 2018 trof wadzeiler Margriet de Vos op de oostoever van het Smeriggat ten ZW van Engelsmanplaat een boomstronk aan.

Lees meer...

Veel TREIBER/DRIFTERS aangespoeld op dijk bij Eemshaven

woensdag 21 maart 2018, update woensdag 18 juli 2018

Op de dijk ten westen van de Eemshaven zijn de laatste dagen veel treibers/drifters aangespoeld. Rienk Dijkstra vond er ca. 180.

Lees meer...

Haven Noordpolderzijl weer bereikbaar voor wadvaarders

woensdag 6 juni 2018

NOORDPOLDERZIJL Gn - De haven van Noordpolderzijl is weer bereikbaar voor wadvaarders. De aanloopgeul (Vaarwater Noordpolderzijl) is gedurende de voorbije winter en voorjaar grondig geploegd. Zand en slib is zoveel mogelijk losgetrokken ...

Lees meer...