Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

PRIKKEN PLAATSEN IN VAARGEULEN ROTTUMEROOG EN ROTTUMERPLAAT


Prikken plaatsen in het Oostschild bij Rottumeroog
Foto: Staatsbosbeheer

donderdag 12 maart 2009

ROTTUMEROOG - Jaarlijks worden begin maart de prielen die gebruikt worden voor het aanlanden op Rottumeroog en Rottumerplaat weer voorzien van nieuwe prikken. Prikken zijn boompjes, bijvoorbeeld es of berk, die worden gebruikt om de kleinere geulen te markeren voor de scheepvaart.
Er zijn de afgelopen winter geen zware stormen geweest, wel was er in de tweede week van januari drijfijs op het wad, veel prikken zijn daardoor verdwenen. En als ze zijn blijven staan moeten de prikken vanwege het verplaatsen van de geulen dikwijls herplaatst of vervangen worden.
Vóór 2003 werd het plaatsen van prikken langs de prielen bij Rottumeroog en Rottumerplaat door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Na 2003 werd de taak overgenomen door de bemanning van het ms. Harder van het Ministerie van LNV in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Pomp en spuitlans
Nog niet zo lang geleden werden de prikken gezet met een grondboor, wat een speciale techniek vergde en bovendien tijdrovend en zwaar werk was. Dat was niet meer van deze tijd. Met behulp van een pomp en een spuitlans kunnen prikken nu met behulp van waterdruk snel en vrij gemakkelijk gezet worden. In één tij kan nu het hele Oostschild, de priel tussen Rottumeroog en Zuiderduinen van prikken worden voorzien. Met een grondboor deed men daar vroeger twee à drie laagwater tijen over.
Voor Rottumeroog en Rottumerplaat worden essen gebruikt die afkomstig zijn van de bossen van Staatsbosbeheer op het Hoogeland. Zo blijft een stukje cultuurhistorie in stand. Op veel andere plaatsen in de Waddenzee, incl. op de wantijen van de eilanden, zijn de prikken vervangen door rode en groene tonnen van kunststof.

Bron gegevens: Ommelander Courant