W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2009 - 2016 Achteruitgang visstand Waddenzee in kaart gebracht

Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

Achteruitgang visstand Waddenzee in kaart gebracht


Fuik NIOZ

vrijdag 11 april 2014

TEXEL - Onder grote belangstelling van de pers is donderdag 10 april 2014 jl. op Texel de interactieve website waddenzeevismonitor.nl gelanceerd. Op de website is voor elke vissoort van de Waddenzee te zien hoe deze zich de afgelopen 50 jaren heeft ontwikkeld. Het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, meet sinds 1964 de soorten en de hoeveelheden vis in de Waddenzee. Vanaf maart tot oktober wordt dagelijks de inhoud van een komfuik bij de Stuifdijk onderzocht. De data geven een uniek inzicht in de samenstelling en rijkdom van de visstand in de Waddenzee door de jaren heen. Het is voor het eerst dat de onderzoeksgegevens voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt.
Het blijkt dat de vangsten de laatste 50 jaar sterk zijn afgenomen. Het aantal vissen is gedaald en sommige vissoorten zijn nagenoeg verdwenen.

Paling
De toegestroomde journalisten zagen met eigen ogen hoe slecht het gesteld is met de visstand in de Waddenzee. Met een bootje wordt de fuik leeggehaald. De dagopbrengst bestaat uit twee grote diklipharders, een grote steurgarnaal, een paar kleine visjes, een grote noordzeekrab en wat kwalletjes.
Henk van der Veer van het NIOZ vertelt dat dat 50 jaar geleden wel anders was. ‘Toen zaten de netten gemiddeld vol met zo’n 50 kilo aan vis. Nu is dat dagelijks nog zo’n 5 kilo’.
Wie op de website de gegevens opvraagt van een vissoort als de paling, krijgt een treurig beeld te zien. Wouter van der Heij, bioloog bij de Waddenvereniging: ‘Vroeger zaten er gemiddeld 20 palingen per dag in de fuik, nu moet je blij zijn als dat er één in de 10 dagen is’. Paling trekt tussen zoet- en zoutwater. De komst van de Afsluitdijk en de afsluiting van de Lauwerszee hebben een verwoestende impact gehad op deze en andere trekvissoorten. Positief nieuws is er ook, de zeebaars, een zuidelijke vissoort, laat zich in de zomermaanden in toenemende aantallen in de Waddenzee zien. Deze vissoort profiteert waarschijnlijk van het feit dat de Waddenzee het laatste decennium bijna 2 graden is opgewarmd.

Sterk teruglopende visstand
De website is een initiatief van de Waddenvereniging. De vereniging zag dat er grote behoefte was aan het ontsluiten van objectieve gegevens over de visstand van de Waddenzee. Op de website worden geen antwoorden gegeven op de vraag wat de oorzaken zijn van de achteruitgang.
Wouter van der Heij: ‘Wij maken ons al tientallen jaren zorgen over de teruglopende visstand van de Waddenzee en hopen dat deze website bijdraagt aan het besef dat een gezonde, rijke visstand op de Waddenzee ver weg is. En ook dat het een aanzet is tot verantwoord visbeheer’.
Een rijke Waddenzee vol vis is niet alleen van groot ecologisch, maar ook van economisch belang. ‘Dat het beter kan is geen vage droom. Ruim baan voor trekvis via projecten als de Vismigratierivier laten zien dat we niet machteloos hoeven toe te kijken’.

Vismigratierivier in de Afsluitdijk
De 'Vismigratierivier' is het plan om een 5 tot 10 km lange ‘rivier’ langs en door de Afsluitdijk aan te leggen bij Kornwerderzand. Vissen kunnen met behulp van de werking van het getij en via een geleidelijke zoet-zoutovergang 24 uur per dag heen en weer trekken tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Door het uitgekiende ontwerp komt er geen druppel zout water in het IJsselmeer terecht.


Idee van de vismigratierivier bij de Afsluitdijk bij Kornwerderzand

Bron info: Wadden Nieuwsbrief no. 14-2014, 11 april 2014, uitgave Waddenvereniging