Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

MS HEFFESANT VAST OP ZANDBANK BIJ SCHIER


Opvarenden van de Heffesant waden naar de reddingboot
Foto's Eva Pennewaard

maandag 9 mei 2011

LAUWERSOOG - Een reünie van oud-bewoners van Delfzijl is zaterdag wat anders gelopen dan de bedoeling was. Hun schip ms Heffesant kwam ten zuiden van Schiermonnikoog muurvast te zitten op een zandbank en de opvarenden zijn met reddingboten van boord gehaald.

De groep van 52 personen zou met een bootreis een bezoek brengen aan het Duitse Ditzum, maar dit kon niet doorgaan vanwege een mankement aan de boot. Na wat rondbellen werd er uitgeweken naar Lauwersoog. Met partyschip Heffesant vertrok de groep aan het begin van de middag richting Schiermonnikoog en Engelsmanplaat. Echter in de loop van de middag liep de Heffesant op een zandbank en kwam daar vast te zitten.

Omdat het niet de bedoeling was dat de groep tot 's avonds laat op het wad zou blijven werd de hulp ingeroepen van de KNRM. In eerste instantie werd geprobeerd de Heffesant los te trekken, dit werd echter geen succes, het schip zat muurvast. Alle 4 de reddingboten van Schiermonnikoog en Lauwersoog werden nu gemobiliseerd. De reddingboten waren druk bezig met rondvaarten ivm de reddingbootdag, ze staakten hun rondvaarten en vertrokken richting Heffesant.

Water zakt snel
De eerste paar mensen konden droog in een rubberboot stappen, maar het grootste gedeelte van de groep moest tot boven de knieën door het water waden om de boten te bereiken. De rubberboten Edzard Jacob en Palace Noordwijk brachten de mensen naar de Annie Jacoba Visser, die de mensen vervolgens naar de Koning Willem I bracht. Toen iedereen aan boord van de Koning Willem I was, werden ze naar de haven van Lauwersoog gebracht.

De Heffesant had later die middag een afspraak met een groep wadlopers voor het maken van een Lutjewadzwerftocht. Dit kon natuurlijk niet doorgaan, gelukkig bleek het ms Silverwind beschikbaar om de groep naar het wad te brengen.

De Heffesant kwam bij het volgende hoogwater rond middernacht weer los en zette koers naar de ligplaats te Lauwersoog.


De op een onhandig moment vastelopen Heffesant