Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

De Waddenzee kan niet zonder zeespiegelstijging

vrijdag 18 maart 2011

HARLINGEN - De Waddenzee met haar kenmerkende droogvallende platen en kwelders, kan niet zonder een beetje zeespiegelstijging. Alleen zo blijft het unieke patroon van platen en geulen in stand. Dit was donderdag 17 maart een van de meest opmerkelijke conclusies van het symposium Sandy Solutions in Post-Plaza Leeuwarden. De Waddenvereniging organiseerde dit symposium ter gelegenheid van het afscheid van Anky Woudstra.

Experts van Deltares, Rijkswaterstaat, Imares en Arcadis namen de ruim 200 geïnteresseerden mee in de dynamiek van de Waddenzee en de gevolgen van menselijke ingrepen op het systeem. Zo werd duidelijk dat het dichtslibben van de vaargeulen naar de eilanden een duidelijk gevolg is van de aanleg van de Afsluitdijk en de afsluiting van de Lauwerszee.

Veel aandacht ging uit naar de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de verwachte zeespiegelstijging. Uit de presentaties bleek dat de Waddenzee een geringe stijging goed kan bijhouden. Dit gaat echter alleen op bij voldoende aanvoer van zand en slib. Het behoud van de dynamiek en het vrije transport van sediment zijn hiervoor onontbeerlijk. Alleen zo kan de Waddenzee meegroeien met het stijgende water.

Jan Mulder, senior onderzoeker van Deltares, presenteerde aan het einde van de dag de uitkomsten uit de quick scan naar sedimenthuishouding in de Waddenzee die het onderzoeksinstituut deed in opdracht van het Deltaprogramma Wadden. De meest prangende vragen en problemen door een stijgende zeespiegel in de Waddenzee werden met de quick scan verkend. "De dynamiek van de Waddenzee vinden we waardevol en moeten we behouden, daarom moeten we zorgen dat we kunnen meegroeien met de zeespiegelstijging", concludeerde Mulder.

Het symposium werd georganiseerd door de Waddenvereniging ter gelegenheid van het afscheid van Anky Woudstra. Zij maakte zich bij de Waddenvereniging 25 jaar sterk voor kennis van en respect voor de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee en het risico van menselijke ingrepen in het systeem. Volgens Wouter van der Heij, projectleider Klimaat bij de Waddenvereniging was het meest krachtige en unieke van dit symposium dat er een verbinding gemaakt is tussen kennis en praktijk: "Kennis, beheer en beleid kwamen goed samen."

Bron: Waddenvereniging