W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2009 - 2016 WESTELIJKE WADDENZEE WORDT STEEDS ZOETER

Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

WESTELIJKE WADDENZEE WORDT STEEDS ZOETER


Gemiddeld zoutgehalte Marsdiep


vrijdag 23 januari 2009

HARLINGEN - De westelijke Waddenzee wordt steeds zoeter, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerde reeks van 140 jaar zoutmetingen. Deze trend wordt veroorzaakt door een toename van afvoer van rivierwater richting zee. Dit is grotendeels toe te schrijven aan wijzigingen in de waterhuishouding in Nederland. Daarnaast speelt klimaatverandering een rol, waarbij er steeds meer regen op land valt en er meer water afgevoerd moet worden naar zee.

Vanaf 1861 wordt behalve de temperatuur ook het zoutgehalte van het zeewater gemeten. Zoet water komt via de Rijn en het IJsselmeer in de Waddenzee. De mate van rivierafvoer, en daarmee ook het zoutgehalte van de Waddenzee, hangt samen met regenval en de regeling van de waterstand in Nederland. De meerjarige trend in de meetserie laat zien dat het zoutgehalte van de Waddenzee langzaam afneemt en de jaarlijkse fluctuaties zijn toegenomen.