Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

'BAGGEREN NOORDPOLDERZIJL HEEFT HANDENVOL GELD GEKOST'

maandag 15 juni 2009

NOORDPOLDERZIJL - Het uitbaggeren van de vaargeul naar Noordpolderzijl is klaar. Het heeft wat voeten in de aarde gehad. 'Omdat alles tegenzat, wat maar tegen kon zitten", aldus verantwoordelijk wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eemsmond.
De conclusie van de wethouder is dat het in de toekomst anders zal moeten. Het heeft de gemeente handenvol geld gekost. 'Er is ongeveer zeventig procent meer slib gebaggerd dan was geraamd", aldus Sienot. Dat betekent dat ook de kosten een stuk hoger zijn uitgevallen.

€ 800.000 ?
De kwestie werd aangezwengeld door GroenLinks-raadslid Fred Bosman. Hij vroeg zich af of het werk nu klaar is en of de kosten inderdaad zijn verdubbeld en nu rond de acht ton zouden bedragen. 'Het baggeren is inderdaad gereed', beaamde de wethouder. 'Het is alleen nog een kwestie van het opruimen van palen, leidingen en ander materiaal. Op de gemaakte kosten hebben we nog geen duidelijk zicht. De hoeveelheid verwerkte baggerslib is in elk geval veel hoger dan was berekend. Dat komt doordat het havenbekken wat ruimer is gemaakt en het feit dat het baggerslib steeds in de vaargeul terugstroomde.'
Het bracht Sienot tot dezelfde conclusie als Bosman. 'Deze methode werkt niet. Er is echter voor gekozen omdat we moeten voldoen aan de wetgeving. We hebben nu met Rijkswaterstaat de afspraak gemaakt dat we in een evaluatiegesprek gaan bekijken wat betere keuzes zijn. Zoals het nu gaat, moet het niet. Dit is een baggerklus die enorm uit de klauwen is gelopen'.
Fred Bosman stelde voor om de klus de volgende keer te laten uitvoeren door een partij die er verstand van heeft. Dat schoot Sienot echter in het verkeerde keelgat. 'Ik werp het verre van mij dat we met de verkeerde partij in zee zijn gegaan. Door de wetgeving is er gekozen voor deze methode. Daar was iedere andere partij ook tegenaan gelopen.'

Bron: Ommelander Courant


wo. 3 juni 2009

MINISTER LNV WIL MEEDENKEN OVER NOORDPOLDERZIJL

NOORDPOLDERZIJL - Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de regels voor het uitbaggeren van de haven in Noordpolderzijl versoepelen. De CDA-minister gaf dit aan tijdens de Waddentoogdag in Delfzijl na vragen over dit onderwerp van Harald Bouman, raadslid in de gemeente Eemsmond namens Gemeentebelangen. Bouman sneed het onderwerp aan omdat het baggeren in Noordpolderzijl dit jaar uiterst traag verloopt. Daar zijn verschillende oorzaken voor. De baggervergunning werd laat aangevraagd, de hoeveelheid slib was groter dan verwacht en het buizensysteem dat het slib moet afvoeren, liep schade op, zodat Noordpolderzijl dit vaarseizoen nog steeds niet per boot bereikt kan worden.

Alle vertraging ten spijt hangt aan al het gebagger gewoon een prijskaartje van 800.000 euro. Dat is het gevolg van allerlei wettelijke verplichtingen die aan de werkzaamheden gesteld worden. Bouman legde Verburg op de Waddentoogdag een werkwijze voor die - naar zijn eigen vaststelling - sneller, goedkoper en mooier is dan de huidige.

Slib wordt ver weg gebracht
"Nu gaat het gebaggerde slib via een buizensysteem eerst buitengaats en dan op schepen. Vervolgens wordt het naar Schiermonnikoog gevaren en daar in zee gestort. Volgens mij kan het slib ook over de kwelders bij Noordpolderzijl worden gestort. De grondeigenaar schijnt daar geen problemen mee te hebben. Doordat het slib niet meer naar Schiermonnikoog hoeft, bespaar je enorm op transportkosten. Want er hoeft geen buizensysteem te worden aangelegd en er hoeven niet zoveel schepen te worden ingezet. Op mijn manier zou het dus veel goedkoper worden. En het is ook nog eens zo dat erniet meer zo'n lelijk buizenstelstel hoeft te worden aangelegd. Het aanzicht van de haven wordt dus ook mooier."

Verburg gaf aan zich te willen inspannen voor Boumans meer praktische wijze van baggeren. Ze voegde een voorwaarde toe: de gemeente moet overleg over nieuw baggerwerk vroegtijdig starten. Bouman: "Sneller dus dan dit jaar alles begon. Het baggeren bij Noordpolderzijl is nu nog niet steeds klaar."

Bron: Dagblad vh Noorden