W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 GESCHIEDENIS VAN STORMEN VAN VROEGER IN DE DUINEN

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

GESCHIEDENIS VAN STORMEN VAN VROEGER IN DE DUINEN

vrijdag 25 januari 2008

HARLINGEN - In de duinen zitten gegevens opgeslagen die zeer waardevol zijn voor de gehele Nederlandse kustbescherming. Na de novemberstorm werd in Heemskerk een schelpenlaag ontdekt, die duidt op een superstorm rond 1800. Informatie over deze storm kan de kennis over ons kustklimaat flink uitbreiden, want de tabellenboekjes van Rijkswaterstaat gaan maar terug tot 1895.

De manier waarop de schelpen in het duinmassief liggen verraadt dat een storm ze daar heeft neergelegd. De schelpjes liggen namelijk met de bolle kant naar boven, en sommige zijn nog helemaal dicht. Er liggen onder meer spisula´s, wulken en kokkels. Omdat de laag op 6,5 m boven NAP ligt, moet deze laag zijn neergelegd tijdens een extreme stormvloed. Extremer dan die van 1953.

Oude schelpenlagen
Dat stormen oude schelpenlagen blootleggen langs de Nederlandse kust is tegenwoordig trouwens tamelijk zeldzaam. Sinds 1990 wordt de zandhonger van de zee voortdurend gecompenseerd met zandsuppleties, waardoor de resten van oude stormen nu begraven liggen. Wat er nu aan zand verdwijnt is vaak enkele jaren eerder als zandsuppletie opgebracht.
Wat nieuw is, is dat men tegenwoordig kan bepalen hoe oud zo´n schelpenlaag is. De veelgebruikte koolstofdatering is alleen betrouwbaar voor vondsten van vóór 1700. Door middel van de zogenaamde ´optisch gestimuleerde luminescentie´ kan nu worden bepaald hoe lang zand begraven is geweest. Hoe meer we te weten komen over extreme stormen, hoe beter we onze kust daarop kunnen inrichten.

De Waddenvereniging is van mening dat de waddenkust zo robuust mogelijk moet worden ingericht, zodat ze tegen een stootje kan. Hoe meer het duingebied kan meegroeien met de stijgende zeespiegel, hoe meer zand er in het systeem komt en hoe beter het beschermd is tegen een eventuele superstorm. Hier hebben mens en natuur baat bij.

Bron: Wadden Nieuwsbrief 2008-4, 25/01/2008