W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 SCHADE NA STORM 9 NOVEMBER JL. VALT MEE

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

SCHADE NA STORM 9 NOVEMBER JL. VALT MEE


Lichte schade aan vogelwachtershuisje Engelsmanplaat
Foto Theo Tadema

zondag 11 november 2007

EZINGE - De schade in het Waddengebied na de storm van 9 november jl. lijkt mee te vallen. Het water liep in de Oostelijke Waddenzee op tot ca. 3.50 m boven NAP, wat minder hoog dan bij de storm van 1 november 2006. Een verhoging van de waterstand v
an ca. 2.3 m. De windkracht bleef beperkt tot 9 Beaufort. Dat de verhoging van het zeewater voor de Nederlandse kust toch fors was kwam door de lange strijklengte van de storm over het water: vanaf de Noordelijke Atl. Oceaan voor de westkust van Noorwegen langs door de Noordzee tot aan de Nederlandse kust.

Noordpolderzijl
Getuige de hoogte van het aanspoelsel op de dijk bij Noordpolderzijl stond het water er ca. 2 m hoog op de kade. Er lagen geen schepen in de haven, de meeste botenbezitters herinnerden zich begin okt. de zeer hoge waterstand van 1 nov. 2006 en brachten tijdig hun schepen naar de binnenhaven van Lauwersoog.

Holwerd
Buitendijks gelegen terreinen liepen onder water, o.a. de haven van Delfzijl en Lauwersoog. Eveneens de veerdammen van Holwerd (deze keer geen schade aan auto's), Schiermonnikoog en Nes/Ameland. De veerdiensten naar Schier en Ameland werden enkele uren vervroegd (vertrek reeds om 04.00 uur van Ameland) en tijdens het hoge water opgeschort.
De Noorderleegh bij Marrum liep net als op 1 nov. 2006 vol water. Nu waren echter alle paarden tijdig van de kwelder gehaald en verdronken alleen muizen en hazen. Het duurt ca. een week voor deze zomerpolder door enkele kleine uitwateringssluizen is leeggelopen.

Engelsmanplaat
Op Engelsmanplaat beperkte schade aan het vogelwachtershuisje: het onderste deel van de trap is weggeslagen zie foto. Of de schade door Staatsbosbeheer zal worden hersteld is nog niet zeker, omdat er volgens Staatsbosbeheer Ameland plannen zijn een nieuw vogelwachtershuis op Engelsmanplaat te bouwen (?!).
Op het strand bij Buren/Ameland schade aan het strandrestaurant dat nog niet was afgebroken.
Op het wad bij Noordpolderzijl lag op za. 10 nov. toen het wad na de storm voor het eerst weer droogviel naast veel resten van kwelderplanten ook helmgras (afkomstig van de duinen van Schiermonnikoog of Rottumerplaat) en koeievlaaien (van Schiermonnikoog of van de kwelder bij Noordpolderzijl). Steltlopers die ca. 1.5 dag niet konden fourageren omdat hun voedselgebieden onder water bleven staan, konden er nu weer terecht. Op plaatsen waar de dijk geen voorland/kwelder heeft, bv. in de Emmapolder ligt veel minder rommel op de dijk.

Aanspoelsel
Over schade aan mosselbanken en oesterriffen is de redactie niets bekend, meldingen worden op prijs gesteld.
De waterschappen wacht opnieuw een flinke klus de dikke laag aanspoelsel op de zeedijk (vooral van de kwelder afkomstige plantenresten en hout uit de rijsdammen) op te ruimen.

Lammert Kwant