W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 ECOLOGISCHE ATLAS WADDENZEE VERSCHENEN

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

ECOLOGISCHE ATLAS WADDENZEE VERSCHENEN


Kaartdeel uit 'Ecologische Atlas Waddenzee'

maandag 31 oktober 2007

WAGENINGEN - Onlangs heeft Wageningen IMARES de 'Ecologische Atlas Waddenzee 2006' uitgegeven. De atlas maakt gedetailleerd inzichtelijk welke habitattypen waar in de Waddenzee voorkomen en waar vogels en zeehonden specifiek gebruik maken van de ruimte. De atlas is een informatiebron en hulpmiddel voor organisaties betrokken bij het ontwikkelen van beleid en het beheer van de Waddenzee (bijv. bij calamiteitenbestrijding en vergunningverlening).

Uniek aan de Ecologische Atlas Waddenzee is het gebruik van verschillende kaarttypen die samen alle informatie over ruimtelijke begrenzing, natuurwaarde, kenmerkende structuren en geomorfologische informatie bundelen en inzichtelijk maken. Samengevat: kaarten die informatie verschaffen over specifieke (deel)locaties als bodem, stromingen en het leven op die specifieke locatie.

Het gebruik van GIS-systemen heeft het mogelijk gemaakt de informatie overzichtelijk te presenteren en daarmee de waarde van de informatie voor gebruikersgroepen toegankelijker en effectiever toepasbaar te maken dan voorheen.

De atlas is mogelijk gemaakt door financiering van o.a. het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Ecosysteembeschrijving Waddenzee (zie www.minlnv.nl) en EU-Interreg (MESH- Mapping European Seabed Habitats, zie www.searchmesh.org.)

Download hier de Ecologische Atlas Waddenzee 2006.