W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 Waarom stak 'It Fryske Gea' de dijk niet door ? - November 2006

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

Waarom stak 'It Fryske Gea' de dijk niet door ? - November 2006


dinsdag 9 januari 2007

EZINGE - Naar aanleiding van het paardendrama bij Marrum 1-4 nov. jl, waarbij ca. 20 paarden verdronken en 100 paarden langdurig op een klein eilandje stonden temidden van koud zeewater, heb ik enkele dagen na het gebeuren onderstaande brief zowel per e-mail als per post aan It Fryske Gea gezonden. Deze natuurbeschermingsorganisatie is de eigenaar van het gebied waar de paarden stonden. Waarom stak It Fryske Gea de dijken niet door? Tot op heden heb ik van hen geen reactie ontvangen.

Zomerpolder loopt vol water
Even recapituleren: In de nacht van 31 oktober op 1 november 2006 jl. stond het water in de Waddenzee tijdens een NW-storm op een recordhoog niveau. De zomerpolders van het Noorderleeg bij Ferwerd en Marrum liepen daarbij ook onder water. In de loop van 1 november ging de wind snel liggen en zakte het water in de Waddenzee snel. Niemand zal het hebben gedaan, maar tijdens het laagwater 's avonds laat, ca. 17 uur na de hoogste waterstand hadden er weer wadlooptochten kunnen worden gemaakt. Slechts enkele kleine gebiedjes in de internationale Waddenzee stonden nog diep onder water, nl. de zomerpolders, incl. de ca. 5 vierkante kilometer grote zomerpolder bij Marrum. Met daarin op een lage ringdijk rondom een dobbe ca. 100 paarden.
Het zeewater in de zomerpolder zakte langzaam, maar na drie dagen was het ver genoeg gezakt en werden de paarden van de dobbe gehaald door goed werk van enkele amazones uit Marrum die met tamme paarden de paarden van de dobbe naar de zeedijk wisten te lokken. Op vrijwel de hele aarde was dit indrukwekkende tafereel op TV-journaals het nieuws van de dag.
Zowel de amazones als hun paarden zijn sindsdien geëerd voor het goede werk, een fotograaf heeft de Zilveren Camera gewonnen voor de meest indrukwekkende nieuwsfoto van 2006 en op dit moment wordt er door een filmproducent over gedacht om van het gebeuren een bioscoopfilm te maken.

Waarom de dijk niet doorgestoken ?
De vraag die ik nergens aan de orde heb gezien is waarom de beheerder van het terrein, It Fryske Gea, de dijken niet heeft laten doorsteken. Dan was het water in de polder snel gezakt en was de polder waarschijnlijk binnen 12 uur leeggestroomd. Heeft men er niet aan gedacht? Ten noorden van het gebied waar de paarden stonden is eerder de dijk van een andere zomerpolder doorgestoken en zijn op speelse wijze enkele geulen in het gebied gegraven. Dit gebied is daarmee ontpolderd en weer kwelder geworden, 's zomers groeit er zeeaster, zeekraal etc.
Ook het gebied waar de paarden stonden staat op de nominatie in de toekomst te worden ontpolderd. Waarom dit nu niet gedaan? Dat hopen we nog eens te weten te komen. Door de Partij voor de Dieren is aangifte gedaan tegen zowel de eigenaar van de paarden als tegen It Fryske Gea. Naar aanleiding daarvan is de AID bezig met een onderzoek naar de gang van zaken.

Mede door de maatschappelijke beroering berichtte It Fryske Gea op www.itfryskegea.nl uitvoerig over de zaak. Waarbij de lezer werd opgewekt te reageren.


Aan: It Fryske Gea
Dhr. Ultsje Hosper, directeur
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag

Ezinge, 8 november 2006

Geachte heer Hosper,

bedankt voor uw uitgebreide uiteenzetting op fryskegea.nl over het gebeuren met de paarden op het Noorderleeg van 1-4 nov. jl.

Hebt u ook overwogen de zomerdijk door te steken? Dan was het water uit de Noorderleeg een stuk sneller weggestroomd dan nu het geval was. Nu stond nadat de storm was gaan liggen en het water in de Waddenzee tot 2.90 m NAP was gezakt de zomerpolder helemaal vol met water. De dijken er om heen hielden vanaf dat moment het water tegen.

Door drie kleine lozingspunten is het water sindsdien weggestroomd, dit gaat nog steeds door. Aan de uitsterste NO-kant van de zomerpolder, aan de NW-kant en aan de westkant ter hoogte van de dijk bij Nwe. Bildtzijl bevinden zich zoals u bekend de 'zijlen'. Lozingspunten zeer geschikt om het water af te voeren na een regenbui, maar niet om een zomerpolder tjokvol water met daarin in nood zijnde dieren te draineren.

Het water in de Waddenzee stond na de storm 's avonds op 1 nov. al weer op een vrijwel normaal peil en 1-2 m beneden het water in de zomerpolder. De zomerdijk aan de west-, noord- en oostkant viel toen snel weer droog. Op twee of meer plaatsen had met een graafmachine de dijk kunnen worden doorgegraven. Het water in de polder was dan ongetwijfeld veel sneller gezakt dan nu het geval was. Dat had de paarden meer ruimte gegeven. Wellicht (want de polder was veel eerder drooggevallen) was het dan ook, wel of niet mbv. tamme paarden gelukt de dieren op een drogere plek te krijgen.

Op dit moment staat de zomerpolder nog steeds voor 1/3e onder water. Een dorado voor de ganzen, niks mis mee. Maar met de aanwezigheid van kwetsbare zoogdieren die op een verkeerde plek stonden, had misschien kordater kunnen worden ingegrepen.

Graag uw reactie,

Met vriendelijke groeten,
Lammert Kwant