Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

MONSTERGOLF SCHIER GEEN MYSTERIE MAAR MEETFOUT

woensdag 24 januari 2007

SCHIERMONNIKOOG - De monstergolf die in november geregistreerd is ten noorden van Schiermonnikoog, blijkt een meetfout te zijn. Dit heeft onderzoek van Rijkswaterstaat aangetoond.

Tijdens de zware noordwesterstorm van 1 november registreerde de meetboei Schiermonnikoog-Noord, die 11 kilometer ten noorden van het eiland drijft, om twintig over acht 's ochtends een golf van 19,80 meter. Eerder die ochtend was al een exemplaar van 17 meter gemeten.

De monstergolf was de hoogste golf die ooit in het Nederlandse deel van de Noordzee geregistreerd werd. Omdat de meting zo uniek was, haalde Rijkswaterstaat de boei naar de wal voor onderzoek. Hoewel de bol vol met elektronica van buiten onbeschadigd leek, blijken de gegevens onjuist te zijn.
Boven Schiermonnikoog is een golfhoogte hoger dan 11 meter een zeldzaamheid. Op vrijdag 12 januari is omstreeks half vijf 's ochtends door de nieuwe meetboei een golf van zo'n 15 meter hoog gemeten. Of die informatie correct is, onderzoekt Rijkswaterstaat.

Meetpalen bij Paesens Moddergat en Emmapolder
In de Waddenzee zijn op een aantal plaatsen meetboeien uitgelegd om golfhoogtes te kunnen meten, zgn. Waveriders, o.a. voor de dijk van de Emmapolder nabij de Noordkaap en op het Pieterburen Wad nabij de ton RG1. De Unie van Waterschappen heeft Rijkswaterstaat gevraagd zo spoedig mogelijk meetpalen te plaatsen op het wad om golfhoogtes te kunnen meten. Men is van mening dat de Waveriders onvoldoende betrouwbare informatie leveren.

Bron: Leeuwarder Courant. Laatste alinea: L.Kwant