Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

KLUTENPLAS BIJ WESTERNIELAND FEESTELIJK 'HEROPEND'


Klutenplas bij Westernieland Gn.

woensdag 28 september 2005

WESTERNIELAND - Op initiatief van de St. Het Groninger Landschap is op 28 sept. jl. door burgemeester van Mastrigt van de gemeente Winsum samen met leerlingen van enkele basisscholen de Klutenplas feestelijk 'heropend'.
De Klutenplas ligt pal achter de zeedijk ten noordoosten van Westernieland Gn. Bij de ophoging van de zeedijk midden jaren '80 is de dijk hier 'rechtgetrokken', de scherpe hoek tussen de Noordpolder en de Linthorst Homanpolder is verdwenen. Het driehoekig stukje ex-kwelder dat daarbij is ontstaan (ca. 6 ha. groot) is door de St. Het Groninger Landschap indertijd op speelse wijze vergraven met ophogingen en waterpartijen.

Natuurbouw
In 1998 is aan de westkant van de Klutenplas in de Linthorst Homanpolder een landbouwperceel van ruim 11 ha. aangekocht voor inrichting. Deze landbouwgrond heeft sinds september 2004 een ware metamorfose ondergaan.
De oude zeedijk van de Linthorst Homanpolder is over de hele lengte ca. 500 meter in westelijke richting verplaatst. Anders dan in de oude Klutenplas is het in het nieuwe gedeelte de structuur aangebracht van de buitendijks gelegen kweldergronden, nl. sloten en legakkers. Verder is er een vijver gegraven. De dijk is ingezaaid met gras, op het oorspronkelijke landbouwperceel verwacht men de komst van brakwaterplanten.

Compensatie voor natuurverlies elders
De inrichting is een van de compenserende maatregelen voor het verlies van natuurgebied met brakwater als gevolg van de uitvoering van het zoetwaterplan. In het groeiseizoen wordt zoet IJsselmeerwater door Noord Groningen gepompt om de verzilting tegen te gaan.
De toegang tot de Klutenplas is niet vrij. Wel kan men vanaf de zeedijk het gebied uitstekend overzien.

Bron enkele gegevens: St. Het Groninger Landschap