Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

'ZEEGROENTE IN WAD LIGT KLAAR VOOR DE OOGST'


Zeekraal

 
Zeeaster

woensdag 17 november 2004

DEN OEVER - Bart Dekker uit Den Oever kan er eigenlijk niet bij. Het Waddengebied ligt 's zomers vol met smakelijke zeeasters en zeekraal. De oogst ervan en handel erin kan tientallen mensen aan het werk helpen maar het spul mag niet geoogst worden. Althans, tot dusver niet. Mogelijk komt daar verandering in nu minister Veerman volgens het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (NIVO) positief heeft gereageerd op een voorstel om in het waddengebied meer ruimte te geven aan de zeekraalsnijders.

Zeekraalsnijder
Dekker is de enige zeekraalsnijder in Noord-Nederland en zit sinds 1984 in het vak. 'Ik werd er destijds door Zeeuwen op geattendeerd. Ik hoorde dat zeegroente een delicatesse was en ben het gaan plukken. Ik heb in de noordelijke Randstad een klantenkring opgebouwd.’ De eerste jaren, toen er nog geen vergunning nodig was, oogstte hij 'tot Duitsland aan toe’. Sinds een jaar of tien is er een vergunning nodig voor de oogst. Hij kreeg toestemming om te snijden op de Breehorn, een zandplaat boven Wieringen. Een vergunning voor het hele wad zat er niet in. De oogst zou schadelijk zijn voor de natuur.
Dekker plukte maximaal 5000 kilo per jaar gedurende vierenhalve maand en had daar naar eigen zeggen 'een goede boterham’ aan. De helft ging naar de horecagroothandel, de andere helft naar de biologisch dynamische handel, voor ruim 10 euro per kilo. Sinds een jaar of zes nam de groei af en afgelopen seizoen was het helemaal niks, vertelt Dekker. 'Door verzanding groeit er geen zeegroente meer. Ik wil dus graag een ander gebied. Tot nu toe is dat niet gelukt.’

NL doet onnodig moeilijk
Volgens Martin Scholten, directeur van het NIVO, doet Nederland onnodig moeilijk door het natuurproduct te importeren uit Frankrijk, Zuid-Afrika, Mexico en Chili, terwijl het hier voor het oprapen ligt. 'Er is een enorme vraag naar zeegroenten. Daar kan Dekker niet eens aan voldoen.’
Uitbreiding van de teelt van zeekraal en zeeaster kan het verlies van omzet en werkgelegenheid van de kokkelvisserij compenseren. Hij zei dat onlangs op een hoorzitting in de Tweede Kamer over de toekomst van de schelpdiervisserij. Door het verbod op de kokkelvisserij ontstaat er bovendien nieuwe ‘beleidsruimte’. 'Die kun je benutten voor de teelt van zeekraal en zeeaster’, stelt Scholten, die zitting heeft in het Innovatieplatform Aquacultuur. Het platform heeft minister Veerman onlangs voorgesteld om de teelt van zeegroente mogelijk te maken. Volgens Scholten heeft hij daar positief op gereageerd. Dat betekent dat zeekraalsnijders hun slag kunnen slaan op het wad.

Dekker is verrast door het heuglijke nieuws. 'Ik ga nu zeker een nieuwe vergunning aanvragen.’ Het plukken van zeekraal en zeeaster ('een ziltige spinazieachtige smaak’) is een arbeidsintensieve bezigheid. Dekker gaat met een aardappelschilmesje tewerk; collega’s gebruiken soms een zeisje. Daarmee worden de topjes van de zeekraal en blaadjes van de aster afgesneden.

Bron: Friesch Dagblad